Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 1 augusti, 2018

Er obegränsade kraft! 

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi önskar se vad ni alla skulle göra, när ni förstår hur kraftfulla ni är. Vi är ivriga att uppleva hur ni tar er själva bortom, där ni någonsin varit och vi är väldigt glada att se att fler och fler av er stiger in i den kraften med behag och glädje i era hjärtan. Användningen av er kraft, är något som inte behöver ta bort någon annans frihet, eller deras tillgång till sin egen kraft.

När ni till fullo erkänner denna sanning, kommer ni se att spelet, som ni alla spelat på planeten Jorden, har varit baserat på många falska idéer och trosuppfattningar. De är endast falska i den bemärkelsen, att de inte reflekterar den sannaste av sanningar, men de är sanna i den bemärkelsen att ni kan aktivera dem och det har verkligen mänskligheten gjort. Ni har verkligen lekt med föreställningen att, för att en person ska kunna ha kraft, måste andra bli kraftlösa, ha mindre frihet, eller inte ha någon frihet alls.

Men, när ni alla erkänner att kraften som ni söker, finns inom er och att alla kan bli kraftfulla genom Källan, genom sanningen om vilka de är; så är det då ni kommer att börja leva livet på det sätt som ni alltid har velat leva det. Ni kommer att få tillgång till er obegränsade potential, alla era förmågor och ni kommer att göra det utan rädsla. Ni kommer att göra det med vetskap om att ni aldrig skulle missbruka kraften och ni skulle också märka att ni inte kan missbruka er kraft, när alla andra får tillgång till sin kraft.

Återigen, så är vi ivriga att se hur en sådan version av Jorden skulle se ut och hur mänskligheten skulle ta all sin genialitet och all sin medkänsla och koppla ihop dem med den obegränsade kraften, som ni kliver in i mer och mer för varje dag. Det kommer att bli en riktig show.

Vi är det Arkturiska rådet och vi har njutit av att ansluta till er.

Översättare:

Marie Silja

Du gillar kanske också...