Alisheryia och Drakarnas Uppstigna Kollektiv via Galaxygirl, 28 februari, 2019

Alisheryia och Drakarnas Uppstigna Kollektiv

via Galaxygirl

28 februari, 2019

Vi är det uppstigna Drak-kollektivet. Det är jag, Alisherya, som talar. Människor, genom eonerna av tid har drakarna övervakat, de har väntat som det syns, på sin återkomst. Nu har vi återvänt, när energierna har blivit mer befrämjande i förhållande till våra egna. De mycket mörkas tid är förbi och vi kan se nya storslagna tider framöver för våra mänskliga vänner som kommer samman som ett enda kollektiv.

Mänskligheten måste förstå att det är dags att länka sig samman, för att ge näring till sig själva och ge näring till de andra händerna som omger deras egna. Föreställ er att hela mänskligheten fattar varandras händer i en lång rad eller en stor cirkel. Se på era händer som håller de andras. Sänd den violetta flamman till era händer och se hur den sprider sig vidare längs kedjan och skapar en rening av tankarna, av känslorna tills allting har påverkats, blivit renat. Sänd er violetta flamma djupt ner till Gaias hjärtutrymme, till hennes kristallkärna. Sätt er där en stund tillsammans med kristallerna, mitt i er violetta flamma och bara var. Andas in den violetta flamman tills ni blir ett med den och låt den konsumera bort er rädsla, så att ni ska kunna framträda förnyade, återställda, starkare, mer glädjefyllda. Det är dags för den violetta flamman och elden att helt och hållet släppas fri av våra jordbundna. Det är en högst fantastisk gärning av transmuterande kraft som ni nu har tillgång till i denna verklighetssfär av förvandling.

Vi uppstigna drakar är ivriga att få teama ihop oss med våra mänskliga kamrater. Jag, Alisheryia, välkomnar er till att krypa in under våra vidöppna vingar. Det är dags för er att hitta era egna vingar, mänskliga vänner. De finns där. De har legat undanskuffade tills det var tryggt. Nu är det tryggt att flyga. Det är tryggt att vara ert autentiska sanna själv, de strålande vilka ni är och som tidigare har gömt er, bakom en slöja. Det är dags att förkunna för er själva att det nu är dags att resa på er, det är dags för er egen uppståndelse. Blasfemiskt, nej inte alls. För Mästare Jesus lärde ut dessa saker med passion, med sin egen flamma som har spridit sig som frön av ett närande Kristet Ljus som nu har grott inom era egna hjärtan, för ni tog fatt i hans flamma och nu är den er egen och det Kristnade Ljusets flamma lyser så klart, så massivt, inom detta högst heliga nu inom er, inom de Uppstigna Drakarnas Kollektiv, inom flera kollektiv. Men det är mänsklighetens uppgift, plikt och ära att jorda detta ljus in till kristallerna. Vi uppstigna drakar kan hjälpa till, men det är er avsikt att den ska integreras med denna sam-skapande process.

Har ni lust att ansluta er till mig och välsigna Gaia? Låt oss ge henne en förtjusande uppgradering, precis en sådan som ni människor häromdagen fick ta emot. Föreställ er att alla ljusarbetare står starka, håller varandras händer och vidarebefordrar flamman, sprider den violetta flamman vidare tillsammans med sin favorit, sin egen uppstigna drake, med ena handen på hjärtat och den andra utsträckt till Gaias centrum. Och nu kommer vi alla samman.

”Lys, Lys, Lys du violetta flamma, transmutera all skugga till ljus, ljus, ljus. Vi, den uppstigande Nova Gaias ljuskrigare befaller härmed, vi aktiverar och förnyar de en gång sovande Atlantiska och Lemuriska frö-kristallerna till full aktivering med det Kristnade ljusets energikodningar som enbart har laddats av Den Stora Centralsolen och Moder Guds andedräkt, hållna på plats av Fader Guds avsikt.

Såsom Ett, avser vi med stor kraft, styrka och kärlek att aktivera, rena, heala och återställa de massiva kristallerna och alla andra miniatyr-frö-kristaller inom, utanför, ovanför och bortom Gaias matris, till att kollapsa denna matris inför den slutliga stöten.

Det är vår avsikt att agera såsom en röst, rösten hos kollektivet för den uppstigande mänskligheten.

Det är vår vilja att höja oss upp.

Det är vår vilja att inte längre uppleva mörker eller förtryck.

Vi förordar att det nu är dags för ljuset, för frihet, för förnyelse av våra kristallina ljuskroppar och vi befaller att detta experiment nu avslutas.

Vi bjuder in Drakarnas Uppstigna Kollektiv till att rusa igenom oss själva, vårt kollektiva skräp, och rena och blåsa bort alla mörka rester av fruktan, av bråte, lys på det med vår Kristnade ljusflamma av förnyelse och evig kärlek.

Vi håller vår avsikt för att samma rening och perfekta enhet ska sträckas ut till underbara, kära Gaia och hennes samtliga riken.

Vi ger rum för att denna rening nu äger rum i våra individuella meditationer.

Vi föreställer oss en kristallklar värld av perfektion, skönhet, ljus, frid och glädje.

Vi ingjuter nu dessa koder tillsammans med vår Kristnade flamma, vårt Kristnade ljus, till Gaias kristallkärna.”

Vi drakar lånar nu ut vår flamma av ren perfektion.

Vi sträcker ut denna violetta flamma och denna eld till mänsklighetens hjärtan, till kristallerna och kalibrerar om dem från 3D till 5D och högre, med kodningarna av det Kristnade ljuset vilka är upplåsta och finns tillgängliga.

”Vi välkomnar Moder Gud och Fader Gud till att personligen övervaka varje process i denna meditation, så att den sker i enlighet med deras gudomliga vilja, perfektion, syfte och nåd.

Vi välkomnar deras kraft och bjuder nu in ett härligt sam-skapande åtagande för Gaias massiva rening. Denna avsikt håller vi nu, vi vill att detta utrymme ska bli ett evigt åtagande av sam-skapande rening och ingjutning av det Kristnade ljuset hos våra avsikter alltigenom all tid, all rymd, alla dimensioner, parallella verkligheter, tills Moder och Fader Gud dömer att det är lämpligt att förändra, uppgradera denna avsikt enligt behov.”

För vi vill stå till tjänst. Vi uppstigna drakar erbjuder vårt ljus, vår kärlek till att ge näring, till att teama ihop oss med mänskligheten, men mänskligheten måste göra sin del. Vi kan se att denna avsikt är ett stort steg i denna riktning.

Jag Aisheryia har sett mycket, för jag är uråldrig och vis i min erfarenhet, vilket även ni människor är och nu mänskligheten, för de vakna har precis ingjutit de sovande med ett härligt uppvaknande. Och Gaia har blivit uppgraderad och samtliga hos henne har blivit välsignade. Håll ljuset. Håll kärleken. Vi som hör till de uppstigna drakarna ska hjälpa er, ni som hör till den uppvaknande mänskligheten, på de sätt Modern än anser det vara bäst, för vi står i hennes tjänst. Jag Alisheryia talar för alltet i detta ögonblick, precis som ni, uppvaknande människor, kan tala för den uppstigande mänskligheten. Så yttra er vist. Be kraftfullt. Ha visioner med mod. Det finns inget att frukta. Låt oss lösa upp resterna av 3D till det Kristnade ljuset och träd framåt med mod, starkt – eller flyg! – till er nya framtid av gudomligt partnerskap tillsammans med era galaktiska och Gaia-vänner av det Kristnade ljuset. Känn surret i huvudet, i hjärtat och bjud in Moderns andedräkt att helt och hållet komma in i er. Lämna denna plats, detta ögonblick, transformerade från det de var när ni kom in hit. Läs dessa kodningar. Andas in flamman. Jag är Alisheryia. Jag älskar er. Var i frid. Tills vi åter råkas, mänskliga vänner.

 

~ galaxygirl

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...