Draken via Brian,13 april 2016

th-2

Draken via Brian

13 april 2016

Detta är Draken

I många kanaliseringar har vi sagt, antingen direkt eller indirekt, att utvecklade varelser inte kan existera bara inom dualiteten av rätt eller fel, ja eller nej. Allt kan finnas i gråzoner, i motsägelser, och det är helt ok. Vi förklarade hur historiska motsägelser kan vara helt giltiga. En lyssnare svarade korrekt att även om det inte finns någon Sann historia är saker och ting mer komplicerade än bara ”historien kan ignoreras”. Ni har rätt när ni säger att allt är komplicerat. Ni är inte offer för det komplicerade men bidrar istället alla till det antingen passivt eller aktivt. Det gör spelet mer intressant. Och det är bra. Det är inget fel på spelet ni spelar. Utom när ni är trötta på att spela det, och majoriteten av er på Jorden är trötta på det. Ni är inte så trötta så att ni slutar inkarnera på Jorden men ni vill göra någonting mer konstruktivt och spännande: ni vill göra en transformation. I det stora hela är allt som betyder något att ni njuter av transformationen på det sätt ni väljer att njuta av det. Gud-allt-som-är älskar er och er upplevelse oavsett vad ni väljer. Emellertid, med en benägenhet mot kärlek, finns det en benägenhet i universum att njuta av skapelsen( vad det nu betyder för er), även när det ibland inte verkar vara så i en värld av balanserade polariteter, i motsats till harmonisk balans.

Så, med det, låt oss säga att det finns två övergripande koncept angående hur det kom sig att ni finns på Jorden. Det finns ett vetenskapligt och filosofiskt koncept, den ”antropiska principen”, och det finns ett filosofiskt och teologiskt koncept, ”intelligent design”(kanske vetenskapligt så småningom, men inte så som ni just nu utvecklat det).

För de som inte är bekanta med begreppet ska vi ta en definition från vår partner som definierar den antropiska principen i enkla filosofiska termer och utelämnar vetenskapliga koncept som entropi. Den antropiska principen besvarar i grunden en fråga: ”Varför verkar universum vara så perfekt inställd på att skapa liv såsom mänskligt liv när en liten förändring på en konstant kan göra så att mänskligt liv knappt klarar sig eller inte existerar alls någonstans i universum?”. Den antropiska principen svarar på det med ett sorts icke-nonsens svar som man skulle förvänta sig på ett ledningsgruppsmöte: ”Därför att, dumsnut, vi sitter här i ett universum väl inställt för liv och förundras över att ett universum väl inställt för oss att existera i händelsevis också har oss att existera i”. I förstone kan det vara lätt att betrakta ett sådant svar som avfärdande men det finns mycket vetenskaplig forskning som samstämmer med den antropiska principen, t.ex studier av inflation, entropi och annat. Så den antropiska principen är inte en återvändsgränd ”som vi inte vill undersöka vidare”. Det är en väg att undersöka men kräver i den vetenskapliga världen mycket djupare grävande. En teori som mycket väl överensstämmer med den antropiska principen är ”mutlipla världar” tolkningen – vi har diskuterat detta tidigare – för den tillåter ett universum att existera väl inställt för liv men andra universum att existera någon annanstans inte inställda för liv. Kom ihåg att när vi talar om universum här, talar vi om universum i lägre vibrationer. Saker är inte så väl separerade i universum av de höga vibrationerna att man kan kalla en sak ett universum och en annan sak ett annat universum.

Sedan finns det intelligent design. Intelligent design är ganska enkelt. Det är en modernisering av ett mycket gammalt koncept, kanske det äldsta konceptet på Jorden. Från den ”första människan” – en metafor för det fanns ingen första människa – som såg sig omkring och såg sig själv vara kapabel att göra saker andra djur inte kunde göra, och som funderade på orsaken till sin existens, tänkande att om han eller hon kan skapa saker med sina händer så kanske det finns en större kraft som kan skapa världen. Lägg ihop det med att de tidigare människorna var mycket bättre i kontakt med allt-som-är och Gaia än er nuvarande form och då har ni ett koncept som utvecklats till vad ni idag kallar intelligent design. Intelligent design säger till exempel inte att det inte fanns ”någon big bang”. Några förespråkare för intelligent design tror det. Emellertid tror andra att ”skaparen” kunde ha åstadkommit big bang. För några beskrivs big bang i religiösa texter som läses av folk som inte har er vetenskapliga förståelse.

Dessa koncept verkar stå i strid med varandra men börja istället att tänka som den sorts varelser människor utvecklas till. Står de verkligen i strid med varandra? Tro det eller inte, båda är korrekta på ett sätt. Det fanns ett ramverk – regler – som ni, skaparna som upplever er egen skapelse, satte upp för att definiera hur universumen skulle fungera och från det uppkom ett fysiskt multiversum i era egna tankemönster. Ett som ni kunde utforska. Inom detta multiversum finns varje tänkbar form av varje tänkbart universum som någonsin kunnat existera baserat på varje tänkbar permutation av varje fysisk lag ni känner till eller ännu inte lärt er. De flesta existerar kortare än en mikrosekund på den vibrationsnivå ni upplever. Det betyder inte att det inte finns fullt av icke-kroppsligt liv ni inte ens är medvetna om existerar i ert eget universum. Det betyder bara att det inte var ett universum passande den typ av varelser ni människor just nu är. De flesta är så. Men det finns en bunt med universum inriktade på liv som ert, en del mer än andra. Tro det eller inte, men ni är liksom i mitten, en aning mer benägna mot icke-kroppsligt liv än kroppsligt, tro det eller inte.

Naturligtvis, på den absoluta nivån av allt-som-är, blev dessa universum inte skapade, de var eviga, och ni är en del av allt-som-är som är specifikt konfigurerade(inte designade) att utforska universumet genom att inte fokusera på allt-som-är(en slöja). Emellertid, när ni rör/fokuserar lite bortom det absoluta allt-som-är till de högsta vibrationella entiteter som kan existera som inte är allt-som-är, då har ni någonting intressant. Ni har något som faktiskt upplever illusionen av att vara en skapare av många universum. Den vet att den är en evig del av allt-som-är, men den spelar spelet av att vara en skapare och tar några saker här och några saker där och blandar ihop dem och voilá! Där har ni ”skapare-soppa” serverad på en skinande tallrik.

Så, från ett absolut TRÅKIGT perspektiv, den antropiska principen kombinerad med multi-världsteorin är korrekt så till vida att på den absoluta nivån existerar ni för att ni måste existera eftersom ni var möjliga. Det betyder att ni var ”nödvändiga” ur ett filosofiskt perspektiv och nu sitter ni här och förundras över att ni kan existera när ni måste existera. Fånigt. Men när man ser på det på det här sättet glömmer man en mycket, mycket viktig sak!

Allt i universum är medvetet!

Många varelser på er vibrationsnivå förstår inte detta. Så även om allt i universum existerar för att det är nödvändigt är varje del av universum medvetet och därför del av allt-som-är medvetandet som bara ÄR, och inte är någon SAK. Så skaparens attribut genomsyrar varje liten del av universum. Inte nödvändigtvis självmedvetenhet utan medvetenhet, och det räcker.

Vetenskapen kommer så småningom att inse detta vilket öppnar många dörrar. Många dörrar.

Men nej, ingen av teorierna är fel. Faktiskt, på den absoluta nivån är ingen av teorierna mer riktig än den andra.

De är båda användbara koncept. Faktiskt kan den antropiska principen skydda er från misstag. Den kan skydda er från att tro på absolut determinism till den grad att ni inte tror på er fria vilja. Medan intelligent design kan skydda er från att tro att det inte finns magi i någonting, och hjälpa er inse att det finns hjälp. Så båda är användbara. Men ingen av dem är absolut Sanning.

Så välkomna till världen av att vara medvetna skapare där allt inte är så tydligt och välmatat. Det är dags för er att fundera ut hur ni bäst använder sådana koncept och inte bara för att förstå världen utan hur ni ska ANVÄNDA dem i ert dagliga liv för att skapa magi.

Vi älskar er och ser er inte som begränsade individer. Istället ser vi er som fantastiska änglar, klagande över hur er värld är, som har verktygen och erfarenheten att förändra den men inte inser det. Till och med så långt att ni tjurigt och argt försvarar ert nuvarande tillstånd. Eller delar av det. Till och med några av er som kom för att hjälpa! Men vi ser er inte som begränsade, i alla fall inte med begränsad potential. Vi vet viken kapacitet ni har.

Med Kärlek

Draken

Channelled by : Brian, the dragon

 

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...