Andromeda Galaxen via Ute Posegga-Rudel, 26 oktober

Himlen nov_clip_image002

Andromeda, 26 oktober 2015

Via Ute Posegga-Rudel

 

Vi är från Eld och Ljusdomänen av alla själar och den heliga Gudomliga Kärnessensen i Andromedagalaxen.

 

Kära Bröder och Systrar!

Vi är här idag för att dela med oss av vår glädje över den underbara utvecklingen på er planet, Jorden. Många av er har öppnat sitt hjärta för att njuta av de nya inkommande välsignelserna från Centrum av er Galax och bortom den. Nu är det rätt tid att återansluta er med er själ och i högre grad till er Gudomliga Källa, med en önskan om att öppna upp för Sanningen och sann Andlighet.

De flesta av er kan nu ta emot det ökande Gudomliga Ljuset och informationen, och njuta av den inre frihet ni inte trodde var möjlig i de begränsade omständigheter ni fortfarande befinner er i.

Men sanningen att säga har det alltid varit möjligt att förverkliga er inneboende Gudomliga Natur, oavsett hur djupt och tätt mörkret på Jorden har varit. Det finns otaliga exempel i er historia om människor från alla kulturer som utvecklades till mästare av ett högre medvetande. Därmed uppnådde de befrielse från de artificiella matrisernas illusioner, som fortfarande håller den mänskliga rasen fången.

Dessa mästare fungerade alltid på liknande sätt inför de nya och högre flödena av ljus; de hjälpte människor att vakna upp från sina lägre vibrationstillstånd – beskrivet som ett ganska omänskligt tillstånd. Att vara elev till en Sann Mästare hade dessutom många fler förtjänster, eftersom Mästarna ofta hade stora Siddhis (gudomliga specialkrafter) och kunde höja sina anhängare till ett högre medvetandetillstånd och ofta också genom att ta på sig deras karma.

Denna kärleksfulla hjälp av en Sann Mästare är en viktig sak, eftersom det fanns många människor som inte växte med den extra andliga hjälpen, trots att de tillbringade många år i Mästarens sällskap. Med ”andlighet” menar vi inte kunskap om subtila saker eller högre dimensioner, utan utvecklingen av ett Rent Gudomligt Medvetande.

Trots att ljusfrekvenserna kraftigt höjs har inte alla vaknat upp ur sin djupa sömn, eftersom de skulle behöva en Mästares hjälp, en inledande knuff för att sätta igång deras andliga resa. Så blotta närvaron av högre ljus är inte alltid tillräckligt.

Det krävs snarare ett ingripande av Gudomligt Medvetande, helst innesluten i en mänsklig kropp, för att hjälpa individen att träda ut ur sin långvariga glömska av Gudomlig Sanning, och uppleva lite glädje i stället för smärta i en tillvaro av huvudsakligen mest mörker.

Lyckligtvis söker många av er som är på Jorden kontakt med andligt utvecklade civilisationer, och minns ert arv från högre dimensionella plan bara genom att komma i kontakt med utstrålningen från högre ljus. De är dem vi har möjlighet att arbeta med, även under de mest begränsade omständigheter.

Själva själen, som minns sin Gudomliga Källa, är alltid fri från lägre vibrationer och så kallade implantat, som finns i det mänskliga hologrammet, och kan kommunicera med högre gudomliga världar, om än i begränsad omfattning.

Det är så eftersom DU INTE ÄR ditt hologram, eller din kropp, inte ens dina andliga kroppar eller din hjärna, inte ens din själ. Dessutom kan Källan av Allt som Är kommunicera direkt med Sin egen Fria Gnista i en förkroppsligad varelse. Även om kroppen inte är perfekt och utan skavanker, är den Gudomliga Källan, som kommunicerar med Sig Själv, ALLTID Fri och Obefläckad.

Ni kanske har märkt att det är svårt att ändra den identitet ni är fångade i. Om ni är smarta så säger ni inte nej till Mästarens hjälp. En Sann Mästare kan höja er vibrationsnivå genom sin utstrålning. Han visar er då ert Sanna Gudomliga Jag.

Var säkra på att ert nuvarande jag fortfarande är ganska begränsat. Så länge ni är separerade finns det alltid begränsningar. Där finns lager på lager, så räkna inte med att ni redan har insett er högsta potential. Den här begränsningen är en begränsning av själva hjärnans inflytande. Hjärnan håller er i en kokong. Men ert sanna Väsen är fri från denna kokong.

Därför, för att lära känna er själva bättre, bör ni utforska djupet av ert jag för att se dess begränsningar. Om det är en tanke om er själva, även om den är Gudomligt inspirerad, så är ni fortfarande vilseledda om er Sanna Natur.

Vi älskar er och välsignar alla era ansträngningar att lokalisera ert Sanna Jag, så att ni slutligen kan identifiera er med den ni är på riktigt. Då är ert öde verkligen ert, eftersom ni har bemästrat sinnet inifrån den Gudomliga Kärnan.

Vi är Ljusvarelser från Andromedagalaxen.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-gemain.se

 

Source Link: Ute Posegga-Rudel Messages from the Realms of Light

Copyright© 2015. All rights reserved: Ute Posegga-Rudel, http://radiantlyhappy.blogspot.com Please post your comments on my blog so that I can be aware of them. Please share this message only together with this information and without changes, including the title. If you have questions, please contact me via transformation33@gmail.com. Thank you.

 

 

Du gillar kanske också...