Andromedanerna via Natalie Glasson, 29 januari

Himlen nov_clip_image002

Andromedanerna

via Natalie Glasson

29 januari, 2016

Magin i Livets Blomma

Livets Blomma är en uråldrig helig symbol och mall som har levererats till mänskligheten från Skaparens Universum. Den används ofta för att representera förbindelsen av samtliga själar inom Skaparens källa på de inre planen, denna symbol gavs till mänskligheten som en påminnelse om existensen av dess inre plan och enhet med Skaparen. Symbolen eller ljus-mallen påminner mänskligheten om evig frid och kärlek mellan alla varelser, såväl som Skaparens närvaro inom allting. När ni meditativt betraktar eller föreställer er Livets Blomma kan ni framkalla detta meddelande och få mycket större inspiration, för att väcka upp ert minne av det Gudomliga/Skaparen, som är era varelsers oskuldsfullhet och sanning.

Symbolen och energi-mallen Livets Blomma har alltid delats mellan civilisationer inom de inre planen, men vi, Andromedanerna, framkallar ett uppvaknande som igångsätts av kraften i denna symbol, för dem som befinner sig på Jorden och inom de inre planen. Vi önskar ytterligare väcka upp energier av frid, kärlek och enhet inom alla, för att kunna skapa en förstärkning av Skaparens närvaro. Varje själ, om den så befinner sig på Jorden eller inom de inre planen, bär energi-mallen och symbolen i Livets Blomma inom sin energi och sin varelse, vår önskan är att aktivera detta till ett manifesterande. När vi erkände och manifesterade vår Livets Blomma, eller rättare sagt symbolen Livets Blomma, påbörjade vi processen att dela med oss av vår Livets Blomma, som föddes i våra energier med andra själar i Skaparens hela universum.

Vi bjöd in varje själ att ta in Livets Blomma i sitt hjärtchakra, genom en specifik övning i att ta emot. När symbolen vilade i deras hjärtchakran transformerades och sammanslogs den med deras egen Skapar-närvaro. Symbolen medförde till själen inte bara nödvändig visdom, nycklar, ljus och kärlek, den delade även med sig meningen och innebörden i symbolen och väckte därmed upp frid, kärlek och enhet inom själen för att förstärka dess Skapar-närvaro. När energi-symbolen överläts vidare från själ till själ och från en civilisation till en annan, växte den i sin utstrålning och energi-styrka och blev på ett djupt plan uppväckande, helande och inspirerande för dem som förenar sig med den. Symbolen manifesterar sig nu likt en skattkista för Skaparens energi och visdom, medan den också verkar som en nyckel för transformation. Livets Blommas symbol vibrerade så att Skaparens kraft kunde manifesteras. Denna symbol håller eller representerar inte längre vår energi, i stället håller den energin hos så många olika kärleksfulla Skapar-aspekter inom Skaparens Universum.

Tiden är nu inne för att energi-mallen i Livets Blomma ska överföras till mänskligheten, för att skapa ett kraftfullt uppväckande av hågkomsten inom alla som är villiga att ta emot. Syftet hos dem som befinner sig på Jorden är att ta emot denna mall och att leverera den till andra varelser, för att bygga upp mallens kraft och kraften i frid, kärlek och enhet inom alla. Vi inser att mallen skapar ytterligare ljus hos själarna och tillåter och uppmuntrar på det viset återkomsten av Skaparens samtliga aspekter till enhet och harmoni. Som medlemmar av mänskligheten önskar vi bjuda in er att ta emot Livets Blommas mal, så väl som att ni medvetet ger den till andra. Ni kan ge den till andra människor genom att dela tekniken och sedan uppmuntra dem att få uppleva nerladdningen i egen takt. Alternativt kan ni ge mallen till växter, träd, djur, i sanning till alla livsformer som har ett medvetande, denna process kan tas emot genom er egen visualisering och era avsikter, antingen under meditation eller medan ni utför er dagliga rutin.

Att ta emot Livets Blomma

Säg högt: ’Min avsikt är att i mitt hjärtchakra ta emot Livets Blomma, som ursprungligen var en gåva från Andromedanerna, med syfte att ytterligera väcka upp Skaparens energi av frid, kärlek och enhet inom min varelse. I mitt hjärtchakra och medvetande önskar jag ta emot ändamålsenlig visdom, ljus och kärlek, som redan har samlats inom energi-mallen. Samtidigt önskar jag förankra min själs sanning i Livets Blomma, så att den ska kunna sammansluta sig till det Skaparmedvetande, som den är formad som, medan den fortsätter att hjälpa och hela andra. Jag önskar att vakna upp till Skaparens ljus, kärlek och medvetande, så väl som att få ta emot djup, genomgående healing. Tack för denna heliga tjänst och för att jag får stöd i min egen tjänstgöring.’

Andas djupt och tillåt din avsikt sjunka in, inombords och runtomkring dig.

Säg högt: ’Jag kallar nu på det mest ändamålsenliga väsen av ljus och kärlek från Skaparens universum att ge mig Livets Blomma som gåva, tack.’

Föreställ dig, känn eller förnim en varelse av ljusmedvetande på din vänstra sida. Låt din vänstra hands chakra i handflatan vändas upp mot himlen. Du kommer att ta emot Livets Blommas mall och energi genom den vänstra handflatans chakra. Låt den vila i handflatans chakra under några ögonblick, medan du blir medveten om energin och visualisera eller förnim Livets Blommas symbol.

Andas in djupt, föreställ dig, känn eller förnim symbolen strömma upp igenom din vänstra arm för att vila i ditt hjärtchakra. Andas in och ut, genom ditt hjärtchakra får du en känsla av medvetenhet av symbolens energi, dess inverkan på din varelse och det uppvaknande som den inifrån dig inspirerar till. Var medveten om att även du ger symbolen energi med din egen heliga gudomlighet.

När du känner att processen är klar, tillåt symbolen att flytta sig från ditt hjärtchakra ner längs din högra arm för att vila i din högra hands chakra i handflatan.

Säg högt: ’Jag bjuder in den mest ändamålsenliga varelse av ljus att stiga fram för att ta emot Livets Blommas gåva från min varelse.’

En varelse kommer att stiga fram för att ta emot gåvan, det kan vara en person som du känner, i sin energiform i din nuvarande verklighet, en guide eller en okänd ljusvarelse. Låt Livets Blomma gå vidare på sin färd. Tillåt dig tid att vara stilla, andas djupt och betrakta de energiskiften och uppvaknanden som har ägt rum inom din varelse.

Denna övning att ta emot Livets Blomma, som vi har delat med oss till er, är väsentlig eftersom den har en kraftfull inverkan på er hjärna och ert sinne. Att ta emot i den vänstra handen symboliserar att ni öppnar den kreativa och gränslösa aspekten i ert sinne för att omfamna Skaparen, eftersom Livets Blomma representerar Skaparen. Ni ger sedan Livets Blomma som gåva med den högra handen, vilket symboliserar att mallens energi har blivit mottagen och har förenats med den logiska delen i ert sinne, sålunda: medan mallen lämnar er varelse genom den högra handflatans chakra så hedrar ni er själva som en fullständig och hel aspekt av Skaparen, i er varelses nuvarande vibration. Ytterligare utvidgande och acceptans av Skaparen kan experimenteras från detta stadium av varande och erkänsla inom er. Ett av de många syften av att ta emot symbolen på detta sätt är att sammansmälta det andliga med det logiska, därmed också de inre planen med den fysiska verkligheten, så väl som illusionen med sanningen, och sålunda föds en upplevelse av Skapar-uppvaknande.

Denna övning är en gåva från oss, Andromedanerna, vi är stjärn-varelser, symbolen kommer också att framhäva er tillit till ert förenande med stjärn-varelser och Skapar-aspekter bortom Jorden för att skapa en djupt rotad känsla av enhet, harmoni och frid, som inte enbart är inbäddad inom Jordens och mänsklighetens energimässiga struktur, den sprids även runtom Skaparens hela universum.

Vi, Andromedanerna, är närvarande för att stå till kärleksfull tjänst för mänskligheten, vi stöttar Jordens konjunktion med Venus för att den ska bli en kärlekens planet under hela år 2016. Till mänskligheten erbjuder vi också healing, inspiration och verktyg för uppvaknande till att uppmuntra alla att förflytta sig till eran av Hågkomst; en tid av enorm medvetenhet om Skaparen. Vänligen kalla på vårt medvetande och högt vibrerande ljus för att understödja er i alla områden i er andliga evolution. Den utvidgning ni får uppleva kommer att förändra Jorden och mänsklighetens medvetande, sålunda skapas genomgående uppvaknanden inom många, så väl som att minnen kommer att väckas, av er själva som Skaparen. Ni kanske önskar sitta i meditation och bjuda in er själva att vara uppmärksamma, medan ni ställer dessa frågor till er själva: Är jag villig att minnas Skaparen? Vad är det som begränsar mig från att minnas Skaparen? Hur kan jag alltmer minnas Skaparen som bor inuti mig? Insikterna som ni får ta emot kommer att stötta ert inre utvidgande och även er ytterligare förening med Livets Blomma.

I utvidgande kärlek,

Andromedanerna

The Andromedans via Natalie Glasson, January 29th

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...