Meddelande från Andromeda via Natalie Glasson, 9 oktober 2020

Meddelande från Andromeda via Natalie Glasson

den 9 oktober 2020

”En direkt Förbindelse”

Hälsningar, älskade varelser av ljus, vi är varelserna från Andromeda. Vi färdas långt för att förena oss med era energier, för att distribuera och överföra vårt ljus och vår visdom. Vi är kända som en av de mest utvecklade civilisationerna i Skaparens Universum och ändå lyssnar vi helt enkelt bara till Skaparen, vi förenar oss med Skaparen och distribuerar allt som utgör Skaparen genom våra varelser. Detta är vårt syfte och det är vårt sätt att vara.

Idag kommer vi till er för att tala om en direkt förbindelse. Den direkta förbindelsen kan beskrivas såsom upplysning, att främja er andliga evolution, att uppstiga eller vara ett med er själ. En direkt förbindelse är en gudomlig kommunikation med Skaparen som låter er varsebli er själv, sanningen inombords, samt Skapar-vibrationerna inom och runtomkring er. Varje person som stiger ombord på sin andliga evolutionsresa kommer att sträva efter att ha en direkt förbindelse, om det så är ett direkt förenande med sin själ, själsgrupp, sina guider, en specifik uppstigen mästare eller med Skaparen. Denna direkta förbindelse liknar en tydlig kommunikation med vägledning, som erbjuder oerhörd klarhet och förståelse. Många strävar efter att få ta emot Skaparens vägledning, i vilken form den än är, så att de vet att de uppfyller sitt gudomliga och andliga syfte på Jorden, känner sig förverkligade och att de uppnår vad som behövs och därmed inte slösar bort sin tid på Jorden.

Att ta emot Vägledning är ett Sam-Skapande

En direkt förbindelse med Skaparen, eller vilken form som helst av Skaparen, är ett sam-skapande. Ni har förmågan att lyssna, att tolka Skaparens gudomliga och heliga vibrationer och energiflöde. Era guider uppmuntrar detta, och vilka ni än önskar bilda en direkt förbindelse med uppmuntrar detta. Ni har fri vilja på Jorden att fatta de beslut som känns ändamålsenliga för er, att framkalla era val, att skapa möjligheterna, att kliva ombord på den healing som känns lämplig för er och som vägleder er framåt enligt ert syfte och uppdrag på Jorden. Det är viktigt att ha tillit till förståelsen om att vad ni än gör, vilken handling ni än utför och vadhelst ni väljer att skapa, så uppfyller ni ert syfte på Jorden. När ni har tillit till era förmågor att uppfylla ert syfte på Jorden, så absorberar och förkroppsligar ni ert syfte mer fullständigt. Era guider och Skaparen stöttar er i detta.

Att ta emot vägledning som riktar förbindelsen handlar faktiskt om sam-skapande och i synnerhet om att utveckla era egna instinkter, er egen inre varseblivning, förståelse och vägledning. Det är ett sam-skapande med era guider, eller vilka ni än har en direkt förbindelse med, det uppmuntrar er att låta ljuset, kärleken, samt visdomen inifrån er varelse att blomstra. Detta beror på er fria vilja; en av de vackraste och mest kraftfulla gåvor som ni har fått i gåva då ni föddes på Jorden är er fria vilja. Nu när ni rör er genom er verklighet, så kan det kännas som om er fria vilja inte existerar, eller att andra tar er fira vilja ifrån er, kanske till och med ledarna eller styrande organisationer dämpar eller minskar er fria vilja. Ni har emellertid fri vilja i er verklighet och detta har garanterats er av Skaparen, såsom ett uttryck för Skaparen.

Det är viktigt att allt ni gör, allt ni varseblir och ger uttryck för, kommer utifrån Skaparens kärlek och sanning inom er varelse. Detta är ert naturliga sätt att existera, när ni låter ert uttryck och er skapelse uppstå utifrån kärleken och sanningen inom er varelse. Det är när ni är som mest kraftfulla, när ni förenar er med och tar emot Skaparens kärlek och sanning, som ni levererar och står i er kraft. En direkt förbindelse med någon form av Skaparen är i själva verket att ni befinner er på en plats av fri vilja, ni uttrycker och skapar utifrån kärlek och sanning; därför står ni i er kraft och sam-skapar med den form av Skaparen som ni önskar förena er med.

Att ta emot och uppleva detta direkta förenande betyder att ni kommer att få ta emot uppmuntran, energi, kärlek och till och med inspiration från en guide, Skaparen eller vem ni än förenar er med. Dessa varelser förstorar, förstärker och utvecklar allt som ni är och allt som ni uttrycker. Ifall ni önskar skapa en direkt förbindelse med er själ eller själsgrupp, så gäller exakt detsamma. Många varelser eftersträvar ofta vägledning från varelserna på de inre planen och ändå är det i själva verket uppmuntran som behövs, inspiration som är ett nytt perspektiv eller ett öppnande av er medvetenhet, så att ni ska kunna kliva ombord på ett nytt sätt att tänka eller utforska. Vi från Andromeda uppmärksammar en direkt förbindelse såsom en upplevelse av Skaparens gudomliga flöde som rör sig genom er varelse, och som uttrycks genom er och skapas genom er.

Ni är ett direkt Förenande som Manifesteras

Ni kan föreställa er att när ni har en direkt förbindelse så är det att uppleva Skaparens ljus eller att Skaparens ord och vägledning strömmar igenom er, detta kan vara fallet för vissa. Ni upplever emellertid Skaparen som strömmar igenom er, ni upplever bemäktigande, uppmuntran, inspiration, uppvaknande, aktivering samt energi. Ni har en inre instinkt och en naturlig förmåga att tolka och ge uttryck för Skaparen. Naturligtvis är ni Skaparen och ni är Skaparens rena uttryck, ni befinner er redan i en direkt förbindelse med Skaparen. Det finns inget behov av att sträva efter den direkta förbindelsen med Skaparen för ni är redan närvarande, det kan behövas en del fokus, en del omdirigerande av er medvetenhet eller er uppmärksamhet, för att ni fullt ut ska uppleva detta.

Vi, varelserna från Andromeda, bjuder in er till att helt enkelt fridfullt sätta er ner, uppmärksamma och upprepa:

’Jag är en rak förbindelse med Skaparen’

Vi använder ordet ’jag är’ snarare än ’jag har’, för ’jag är’ är ett förkroppsligande, medan ’jag har’ symboliserar något som kan tas ifrån er. Er direkta förbindelse med Skaparen kan inte tas ifrån er. På många sätt behövs våra ord inte och kanhända förklarar de inte tillräckligt, vi önskar bara uppmuntra er att begrunda detta:

Ni är ett direkt förenande med Skaparen som redan har blivit manifesterat på Jorden, vilket betyder att det inte finns något att göra, inget att säga, ni är redan en upplevelse, ett uttryck för ert direkta förenande med Skaparen.

När någon dyker upp i er verklighet och är arg, så kan ni fråga er själv: Hur kan denna varelse vara en direkt förbindelse med Skaparen, ett förkroppsligande av det direkta förenandet med Skaparen? Kom ihåg att varje varelse håller, samt är ett förkroppsligande av en direkt förbindelse med Skaparen. De kan välja, eller kanske inte väljer, att använda eller uttrycka detta. Vad vi varelser från Andromeda bjuder in er till att uppnå i detta ögonblick, är att välja att vara en direkt förbindelse med Skaparen och att välja att uppmärksamma att varje person är det likaså, håller detsamma och är ett direkt förenande med Skaparen. När någon träder in i er verklighet med en energi av ilska eller någon annan begränsande vibration, så förmår ni därför genomskåda det, som om det var en rökridå, för att varsebli tilliten bortom. Vi skulle kunna säga att varsebli bortom personlighetens vanor och reaktioner. När ni uppmärksammar att alla har en direkt förbindelse med Skaparen, oberoende av vad de gör eller vad de säger, så börjar ni omedelbart se den sanning som finns närvarande inom er varelse, överallt runtomkring er samt inom varje varelse, vilket på djupet är upplysande. Det kan också vara djupt inspirerande och uppfyllande att välja att uppmärksamma er själv såsom ett förkroppsligande av den direkta förbindelsen med Skaparen samt andra på samma sätt. Igenkännandet, valet samt begrundandet att vara ett direkt förenande med Skaparen skapar ett oerhört kraftfullt uppvaknande inom er varelse, en ömhet, en kontakt och en fullständighet med Skaparens vibration. Detta är något att för närvarande värdera högt, samt komma ihåg att Skaparen existerar inom er varelse, att ni befinner er i en upplevelse av att sam-skapa med Skaparen samt ta emot gudomlig vägledning och visdom från Skaparen. Kom ihåg att ni har fri vilja; ni kan bestämma vad ni vill uppleva och vad ni väljer att skapa i er verklighet och detta är det mest kraftfulla verktyg ni har.

Vi från Andromeda önskar att ni ska begrunda:

Vad är er fria vilja?

Vad innebär det att ha en fri vilja?

Hur kan ni samverka och använda er fria vilja i er uppstigningsprocess och ert dagliga liv?

När ni börjar begrunda dessa frågor, så öppnar ni upp er själv enormt och ni låter en hel del bagage släppas, i synnerhet förbundet med makt, ansvar, brist, skuldbeläggande och dömande. Allt detta löses helt enkelt upp och ni blir fri att vara den direkta förbindelsen med Skaparen. Det är oerhört viktigt att vi från Andromeda nu delar detta med er, för det ger er ansvaret och kraften som ni behöver. Det väcker upp er till det faktum att ni har makten och sanningen inom er varelse och detta tänder upp och vägleder er framåt, på sådana sätt som ni kan förvänta er och på sätt som ni inte förväntar er. Det är dags att ha tillit till er själv, det är dags att ha tillit till Skaparen och det är dags att ha tillit till ert sam-skapande med Skaparen och världen runtomkring er.

Vi, varelserna från Andromeda, älskar er djupt.

Och vi tackar er.

 

Varelserna från Andromeda

 

Channeled through Natalie Glasson – Original Source: Sacred School of OmNa 

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...