Angelic Guides via Taryn Crimi, February 28th, 2018

 

 Angelic Guides via Taryn Crimi,    

 February 28th, 2018

 

I dag vill vi uppmärksamma er på de barn som föds och inkarnerar i er verklighet.

Med varje ny generation görs framsteg, men dessa barn är mer utvecklade och avancerade än barn visat sig vara någonsin tidigare. De har medfödda, avancerade förmågor och är kemiskt sett unika på cellulär nivå.

Det är vår avsikt att ge dig vårt perspektiv på de förändringar som du kan förvänta dig att se hos barnen och vad de är kapabla till.

Nyblivna föräldrar kommer att inse, att deras små bebisar är annorlunda än de som fötts tidigare. Den gängse uppfattningen vad gäller barns skötsel som fungerat i tidigare generationer, kommer inte längre att vara tillämplig eller passande för denna ”nya” lilla människa. Du är kollektivt på väg mot en snabb utveckling och dessa barn kommer att vara de bästa tänkbara och helt redo för förändringen.

Under många generationer har barns utvecklingskurva varit relativt konstant, men under de senaste fem-sju åren har det skett stora förändringar. Det kan inte alltid mätas rent statistiskt, men företeelsen är tydlig.

Nyfödda är mer alerta än någonsin tidigare och från det ögonblick som dessa ”gamla själar” anländer till vår värld, är de redo att ta för sig och lära sig allt.

Barn har alltid haft höga vibrationer. De har inga förutfattade meningar som begränsar deras uppfattning om tillvaron. De fascineras av de enkla glädjeämnena i livet och lever i nuet. En baby oroar sig inte för morgondagen och belastas inte av tidigare erfarenheter. Ett barn är närvarande i tiden och upplever varje ögonblick fullt ut.

Dessa barn som inkarnerar nu har stora roller att gestalta. Deras förmåga återspeglar möjligheterna för artens utveckling i de högre dimensionerna. Vi kom till världen för att leva i dualitet och för att få erfarenheter från allt det som händer.

Dessa barn kommer inte ned för att återse eller minnas, som tidigare generationer gjorde. De kommer hit för att från början visa dig, hur man lever i de högre dimensionerna. När du utvecklas och lyfter medvetandet gör du stora framsteg för att återfå din sanna kraft. Barnen är här för att visa dig ett nytt sätt att leva tillsammans.

Forskare kommer så småningom att kunna se förändringarna som uppstått i dessa barns hjärnor. De vuxna kommer också att få högre aktivitet och märker snart sina nya förmågor. Bevis kan man se på CAT-skanningar bl.a.

När ett barn utvecklas, skapas spår i hjärnan som gör det möjligt att få tillgång till information. Dessa barn kommer att ha långt fler spår än någonsin tidigare. Detta kommer att möjliggöra optimalt nyttjande av varje del av hjärnan, för att största potential ska uppnås.

Det sägs att den genomsnittliga människan använder ca 10% av sin hjärna. Vi hävdar att detta inte är helt korrekt. Du använder hela din hjärna men de flesta använder bara omkring 10% av hjärnans potentiella förmåga. En vanlig missuppfattning om detta är att denna procentandel avser en persons intelligens. Genom att använda en större del av hjärnan, som den ursprungligen var avsedd för, kommer det att möjliggöra en högre grad av samband mellan ditt högre själv och ditt fysiska sinne.

Kunskap och inlärning kan uppnås genom att använda hjärnan på rätt sätt, när som helst när ny information behövs. Du kommer inte att förstå mer men du kommer att vara universellt återansluten och all information blir tillgänglig för dig, att ladda ner, när som helst. Det som har tagit generationer av intensiv träning, kan enkelt laddas ner i ditt sinne, närhelst du önskar.

Att utnyttja 100% av hjärnan ger dig förmågor som du bara kan drömma om. Det skulle kunna liknas vid att använda en av världens kraftfullaste datorer, som en kalkylator för grundläggande numeriska uträkningar. Ja, den har förmågan att beräkna siffror, men det är bara en av många saker som den klarar av. Detta är vad de nya barnen kommer att visa er.

Dessa barn kommer att vara otroligt mottagliga och i fas med tankar och känslor som finns omkring dem, även energin från det förflutna, nutiden och framtiden. De psykiska förmågorna hos dessa barn kommer att vida överträffa allt du tidigare sett. Många av dessa kommer att vara telepatiska. De klarar av att skicka och ta emot tankar, nära eller långt ifrån, avståndet spelar ingen roll.

Det kommer att vara oerhört viktigt att barnens gåvor uppmuntras av föräldrar och vårdtagare. Även om dessa barn föds med gåvor och förmågor, blir de försvagade om de inte vårdas.

Det kosmiska och genetiska uttrycket hos dessa barn är fysiskt annorlunda än vad någon annan människa haft. Du kommer att märka att dessa barn är mycket känsliga. Barnen vill följa sina lustar, odla sina intressen, vardagliga sysslor är ointressanta för dem.

Man har börjat se förändringarna i hur de barn behandlas, som fått diagnosen ADD eller ADHD. Läkarutbildningen säger att dessa barn har en defekt som försvårar fokusering, men vi har ett annat perspektiv. Dessa barn har ingen defekt, snarare kan de helt enkelt inte uttrycka de gåvor och förmågor som finns inom dem. Det är inte så att de inte kan fokusera, de väljer helt enkelt att inte fokusera på vardagliga och tråkiga ting.

Deras sinnen är mycket mer kapabla än de får kredit för. Men de stimuleras inte eller uppmuntras att använda sina sinnen på lämpligt sätt. Deras sinnen fungerar på ett annat sätt än vad som  anses vara normalt. Många föräldrar har lärt sig att frukta avvikelser som deras barn uppvisar, men det är vår önskan att försäkra dig om att detta inte är något att känna rädsla inför. Vi ber att du omfamnar varje barns unika egenskaper. Den nya standarden kommer helt enkelt att vara, det finns ingen ”norm”.

Dessa barn kräver en mer individualiserad utbildning som är utformad för att de ska passa in. Man kommer att se fler och fler av dessa nya barn som inte medverkar i det gamla systemet och det dröjer inte länge innan utbildningssystemet förlorar anhängare.

Alla barn hungrar efter kunskap, men alla är inte hungriga efter samma kunskap. Många av dagens utbildningssystem är inriktade på att slå samman stora barngrupper i samma form, men dessa nya barn kommer att lyckas i miljöer där de uppmanas att utveckla sina unika gåvor.

Alla barn kommer inte att dela samma färdighet och de kommer inte heller att uppleva samma utveckling. I själva verket kommer man att märka mer och mer att utvecklingen kommer att öka betydligt eftersom varje barn blomstrar i sin egen takt.

Vi vill dock bara beröra några av de förmågor som man börjar se hos dessa barn. Vissa kommer att ha starka psykiska förmågor, minnas tidigare liv och känna av ”de osynliga”, medan vissa kommer att ha stora helande förmågor. Andra kommer att använda sin kreativitet för att forma omgivningen runt dem, på sätt som kommer att förbluffa dig. Vissa kommer att ha supernaturlig förmåga att addera siffror på bara några sekunder, medan andra kommer att se energin (auran) som omger människor. Vi säger inte att någon kommer att ha alla dessa talanger, men vet att alla förmågor ligger vilande i varje fysisk kropp, även om dessa barn kommer att födas med förmågor som redan är aktiverade. Det kommer en tid när färdigheter inte längre ses som extraordinära utan som ordinära.

Barn av kommande generationer behöver fortfarande föräldraskap, de kommer att kräva din vägledning, din uppmuntran och kärlek. Föräldrar kommer att kunna fokusera sin uppmärksamhet på viktiga saker som att odla barnets individuella intressen redan från tidig ålder.

Dina nya barn visar mallen för vad som finns inom varje människa.

Eftersom dessa barn växer till mogna vuxna kommer de att ärva den här jorden där de bor och de kommer att fortsätta att göra förändringar för att säkerställa att människor med varje ny generation fortsätter att utvecklas till ett tillstånd av högre medvetande. Dessa barn är början på en helt ny civilisation.

Vi hoppas att det här meddelandet på något sätt har tjänat till att upplysa dig, eftersom det alltid är min önskan att dela vårt perspektiv på den verklighet som du kallar ”hemma”.

I kärlek och ljus är vi dina änglar.

Var noga med att anmäla dig till fler Angelic Guides-meddelande för att få din gratis kopia av ”Hur man ändrar allt man önskar”!

Lyssna nu!

Mycket kärlek!

Dr Taryn Crimi

http:// www.angelic-guides.com/channeled-messages/

 

 

Översättning: Cicily

Du gillar kanske också...