Änglaguider

Änglaguider

14 oktober 2014

Via: Taryn Crimi

Idag skulle vi vilja rikta er uppmärksamhet på ämnet kommunikation. Det finns många vid den här tidpunkten som har svårt med att kommunicera sina sanna värderingar, tankar och känslor med dem som står dem närmast. Många tror att för att kommunicera behöver man använda ord. Ni har lärt er att, för att förstå varandra måste ni lyssna, men egentligen handlar det om att ni måste känna för att förstå. Det är vår intention idag att hjälpa er sprida ljus på detta ämne och diskutera några av de missuppfattningar angående hur man kan kommunicera.

Användandet av språket genom ord har använts på er planet under hundratusentals år, var dock medvetna om att detta inte alltid var fallet; det är inte heller nödvändigt för att en kommunikation skall äga rum. Ni kan se på djurens rike, som inte har utvecklat ett talat språk som ert eget, och ändå kan ni se en flock fåglar lyfta synkroniserat, fiskar vända i stim och manövrera sig genom vattnet som en enhet, och elefanter som kommunicerar sin plats till andra som är miltals bort. Många kan argumentera och säga att djur visst kommunicerar genom ljud som är naturliga för dem; och då skulle vi säga att, visst, djur använder ljud som en slags kommunikationsform, men det vi föreslår är att vokala ljud inte alltid är en del av kommunikationen. Kommunikationen delas genom energi, genom frekvenser.

Oavsett om ni avser det eller inte, delar alla varelser sin energi med andras. Tankarna ni har skapar en vibration, en speciell frekvens, som sedan uppfattas av andra runt omkring er. Detta är också anledningen till varför ni är kapabla att upptäcka om någon är genuin och äkta i de ord de uttalar, ni plockar instinktivt upp de tankar och vibrationer som den personen avger. När en persons ord och deras handlingar inte stämmer överens, så kan ni uppfatta det. Denna intrikata tolkningsprocess sker undermedvetet. Precis som att ni inte behöver ge era hjärtan instruktioner om hur det skall pumpa blod genom er kropp, behöver ni inte medvetet veta hur ni skall översätta andras frekvenser för att kunna känna deras energi.

Ett annat exempel på er förmåga att översätta energi, är kommunikationen mellan människor och djur. Ni talar inte samma språk och ändå finns det en vanlig förståelse mellan en människa och deras djur. Inte för att djuret har lärt sig ert språk utan för att både djur och människor är skickliga på att uppfatta och tolka energierna runt dem. Eftersom djuren inte har blivit beroende av de talade språken för att kommunicera, är deras förmåga att tolka andras tankar mycket mer precis och därför mycket mer pålitlig.

När vi skickar information till vår budbärare, talar vi inte något speciellt språk och ändå blir vår energi översatt t ex till det engelska språket. Vi skickar helt enkelt energi och det översätts av tallkottskörteln i hjärnan till engelska om det är det språk som vår budbärare talar. De är dock hjärtcentrat som är ansvarigt för att uppfatta andras energier. Sinnet kan bara översätta energin till de tillgängliga ord som existerar inom den personens medvetna sinne; hjärtat kan dock ”tala” alla språk. Detta är vad ni alla gör när ni ”kommunicerar” med en annan varelse. Många gånger kan två människor som inte talar samma språk dechiffrera grundbudskapet som ”kommuniceras”. Inte för att de förstår språket som talats, utan för att orden inte det som egentligen används för att kommunicera. Det är energin som finns i orden.

Ni kommunicerar egentligen inte med ord, de är helt enkelt ett kärl som ni använder för att skicka och ta emot meddelanden. Orden är enbart bärare av energi; de är inte meddelanden i sig själva. Det gäller både skrivna och talade ord; båda bär helt enkelt energi. Ord är i sig själva neutrala; det är enbart energin ni ger dem som bestämmer meningen bakom dem. Vi upplever ofta att ord är väldigt begränsande. De intensiva emotionella känslorna som ni upplever i er värld kan inte beskrivas med ord, de delas lättare genom energi. Ni kan inte beskriva den kärlek ni känner för ert barn eller den smärta som känns efter förlusten av en älskad person.

I de högre rikena finns det inget behov av något talat språk. Våra tankar delas omedelbart med andra. Vi kan inte välja att bli kvar i en fysisk verklighet och därför har vi ingen fysisk röst att tala med eller fysiska öron att höra med. Vi uppfattar vår verklighet icke-fysiskt. De fem fysiska sinnena är något som människor ofta tar för givet, men när ni återvänder till de högre rikena kommer ni inte längre ha en fysisk kropp bortom den femte dimensionen.

Utan användandet av det talade språket, upplever vi inte de missförstånd som äger rum när så många litar på att det talade språket skall leverera våra meddelanden. De gränser som finns i ett talat språk är inte kapabla att fullt täcka allt som hjärtat känner. Många argumentationer i er värld är en följd av, inte nödvändigtvis olika åsikter utan varje persons önskan att bli lyssnad på och förstådd. När alla ärligt kan förstå alla andra på er planet, kommer ni inte längre uppleva ”behovet” av krig på er planet.

Er tilltro till det talade språket kommer sakta bytas ut mot förmågan att återigen kommunicera genom enbart tankar. Ni kommer att upptäcka teknologiska förbättringar som agerar som broar genom att stödja er medan ni återfår denna naturliga och inneboende förmåga. De vida djupet och den samling känslor som ni har möjlighet att uppleva i er värld kan inte uttryckas genom era ord utan snarare genom den starka energi som ni känner och därför sänder ut för andra att ta emot. Tankar känns, och hörs inte.

Varje människa är född med förmågan att kommunicera alla sina tankar och känslor utan att använda talat språk; precis som varje människa också är född med den inneboende förmågan att uppfatta andras tankar och känslor omkring dem. Denna förmåga odlas sällan och över tid, när talat språk introduceras för barnen blir de då starkt beroende av det för all sorts kommunikation, vilket gör att förmågan bleknar. Var dock medvetna om att den aldrig försvinner helt, den bara försvagas för att den inte används. Även om få har behållit den medvetna förmågan att kommunicera telepatiskt i dess fulla utsträckning, så har ni alla förmågan att upptäcka energin hos en annan varelse. En människa behöver inte tala med er för att uppfatta att ni är arga, ledsna, lyckliga eller tillfreds. Ni är kapabla att urskilja andras grundläggande känslor bara genom att vara i deras närhet. Det kommer än en gång komma en tid när människor inte kommer att ”behöva” tala för att förmedla sina tankar; det kommer snarare vara något vissa föredrar att ibland delta i, även om det inte kommer att vara en nödvändighet.

Då ni fortsätter att expandera er medvetenhet och återfå era förmågor som legat slumrande inom er, ber vi er att komma ihåg att orden inte är budskapen; de är enbart de kärl som används för att bära ut budskapen. Vi vill påminna er om att lita på era hjärtans känslor eftersom de aldrig kan vilseledas av orden som talas av någon annan. Att lyssna är helt enkelt att höra orden som uttalas av någon som talar, men att förstå någon annan innebär att ni måste öppna era hjärtan. Det är där sann kommunikation finns.

Vi hoppas att detta meddelande har tjänat er på något sätt.

I kärlek och ljus,
Vi är era Änglaguider.

Svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...