Änglaguider via Taryn Crimi, 24 april, 2016

TarynCrimi

”Omedelbart Manifesterande av Allt Ni Önskar”

Idag önskar vi fokusera på det som ni uppmärksammar gällande manifesterande. Var och en av er har era egna unika perspektiv som har fått er att förtydliga era unika drömmar och önskningar. Vissa av er har drömmar som under en mycket lång tid har förblivit skenbart ouppfyllda och andra har önskningar som de nyligen har fått och flera av era önskningar har redan manifesterats. Det är det som är så kul i er verklighet. Ni kom för att ha roligt i er lycka av att få skapa nya önskningar för er själva. Livet skulle inte vara tillnärmelsevis lika roligt om ni inte hade saker att önska er. Men varför är det så att vissa önskningar dyker upp så lätt medan andra verkar gäcka er? Det är vad vi idag önskar beröra.

Ni förstår, från vårt perspektiv finns det ingen dröm eller önskning som är för stor, det finns ingen längtan som någon av er skulle kunna ha och som vore ouppnåelig, oberoende av hur stor den är. Vi säger ofta att om ni kan drömma om något så kan ni uppnå det och vi säger detta med fullständig övertygelse. Så varför är vissa önskningar så mycket lättare för er att manifestera än andra? Till detta svarar vi att det är er tro på er svårighet att manifestera som fortsätter att blockera det fysiska manifesterandet. Låt oss ytterligare förklara vårt perspektiv med hopp om att kunna hjälpa till med att förtydliga vad vi menar.

Varenda önskning som ni har haft eller fortfarande har, grundar sig på den känsla som ni tror att den manifesterade versionen kommer att ge er. Relationerna, överflödet, upplevelsen, semestern, barnen, kroppen; absolut varje önskan uppstår för att ni söker efter den känsla som den kommer att ge er när ni har uppfyllt önskningen. Så enkelt är det, det finns inga undantag. Så när ni förstår att ni i själva verket söker efter känslan och inte den aktuella manifestationen, så innehar ni nu den omedelbara manifestationens nyckel. Hur går det till? Ni förstår, ni är kraftfulla skapare, ni har alltid förmågan att skifta era tankar och ert fokus i vilken riktning som ni föredrar. Ni kan uppnå känslan av vad ni önskar precis här och nu . Ni behöver inte vänta. Ni kan använda er fantasi för att föreställa er hur det känns att omedelbart få alla era önskningar. Om ni kan förstå vad vi delar med oss till er, så kommer ni aldrig någonsin mer att behöva vänta på något. Detta koncept är verkligen nyckeln till all manifestation.

Nu försöker vi inte på något sätt förminska era drömmars faktiska manifestation, inte alls. Vi önskar att ni ska få varje dröm och önskan fysiskt manifesterad, som ni någonsin kan; men när ni inser att ni kan uppnå denna känsla av att få det omedelbart, så kommer ni tveklöst att i förundran få se på när er hela värld transformeras framför er. Ni förstår, ni kan inte fokusera på att få något och hur det i sanning känns, utan att det blir manifesterat i er fysiska verklighet. Orsaken är ni blir en vibrationsmässig återspegling eller matchning för det som ni önskar manifestera. Det som ni fokuserar på kommer alltid att levereras till er. Allt som ni har i er fysiska verklighet, bra eller dåligt, beror på att ni tillräckligt mycket har fokuserat er energi på det och att ni har blivit en vibrationsmässig matchning för det och därför måste det bli manifesterat.

Så många talar om för oss: Men varför har inte mina drömmar blivit manifesterade om det nu är så enkelt? Jag har önskat finna min själsfrände, attrahera mer pengar, få ett bättre jobb, få ett barn, skapa en sundare kropp i åratal och fortfarande har jag inte fått det. Hur mycket längre tid kommer det att dröja? Vi ler åt detta, detta är en så viktig fråga och om ni kunde förstå vårt svar så skulle ni snabbt kunna transformera ert liv på ett magnifikt sätt. Ni har inte fått vad ni söker efter, för ni fokuserar på hur det känns att inte ha det i ert liv. Ni kan inte fortsätta känna denna brist på det som ni önskar och samtidigt attrahera det till ert liv. Detta är så grundläggande. Vi önskar att ni tar ett ögonblick för att reflektera över detta.

Det enda som ständigt hindrar era drömmar från att bli manifesterade i er verklighet är er uppmärksamhet på att de inte finns där. Förstår ni vad detta innebär? Så många av er övertygar er själva om att era drömmar inte kan bli manifesterade, för ni kan inte på något sätt begripa på vilket sätt ni möjligen skulle kunna få dem. Det här är just det som hindrar dem från att komma till er. Det finns inget som är för storslaget eller för stort för att Universum skulle kunna leverera det. Det som vi mest av allt önskar att ni ska veta är att ni är så mycket mer kapabla än vad ni många gånger tror. Ni är mer än kapabla att kunna manifestera absolut varenda en av era drömmar. Ni kommer alltid att ha nya önskningar, nya drömmar som ni siktar mot, det är inget fel med att ständigt identifiera nya saker att önska sig. Det är vad ni kom hit för att göra.

Ändå hänger så många av er upp er på detaljerna gällande hur allt tillåts komma till er. Vi har så många gånger talat om det på många olika sätt, men om ni i sanning kan förstå vad vi delar med oss till er, så kan ni låsa upp dörren som leder till alla era skatter. ”Hur” är inte ert jobb, det är inget som ni behöver belasta er hjärna med. Ert jobb är att identifiera ”vad” ni önskar, det är det enda som vi inte kan hjälpa er med. När ni väl har identifierat vad det är som ni önskar, så är allt som behövs av er att ni förbereder er själva för att få ta emot. Men det som är så kul är att ni ögonblickligen kan frammana känslan av hur det känns att ha det just nu. Ni behöver inte vänta längre, detta är i sanning vad ett omedelbart manifesterande handlar om. Så ha roligt, allt som ni söker efter finns omedelbart tillgängligt för er.

I kärlek och ljus, vi är era Änglaguider.

Om ni har några frågor till Änglarna, bjuder jag in er att boka en session med dem idag!

 

Copyright © 2012-2016 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://www.Angelic-Guides.com

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...