SaLuSa

SaLuSa

17 oktober, 2014

Kanal: Mike Quinsey

Om ni var i behov av bevis på väderförändringarna som äger rum, så behöver ni enbart bara se tillbaka mot hur annorlunda det var för bara 50 år sedan. Ändringarna är dramatiska och förefaller inte att följa något särskilt mönster och förefaller tidvis kaotiska. Förändringarna är dock inte slumpmässiga, utan leder till ett mer acceptabelt mönster och ett som ser till det extrema som ni mestadels upplever inte längre sker. Kaoset runt omkring er är ett annat tecken på vad som händer, även om mycket av det är karmiskt i sin natur, då gamla problem mellan folk och även länder håller på att rättas till. Ja, det är en uppslitande tid, men det är nödvändigt, som ni kanske skulle säga, för att rensa ut skräp som inte har någon plats i de högre vibrationerna. Er individuella roll är att rensa ut ert eget skräp så att ni kan ta er plats i den Nya Ådern, och njuta av alla de förändringar som kommer att lyfta mänskligheten till en högre nivå. Om det är er önskan att vara en del av förändringarna, så kommer er intention att föra er framåt och attrahera Guider so kommer att assistera er.

Vi har ofta sagt till er att inget händer av en slump, och det är värt att hålla det i minnet då ni annars kanske känner det som att ni är utsatta för slumpartade händelser. Då det gäller ert eget liv så finns det alltid en plan som kommer att göra det möjligt för er att utvecklas, därför skall inga möjligheter slösas bort. Ni går framåt i en hastighet som är överenskommen med era Guider som också kommer att hjälpa er att bli framgångsrika, ni har dock alltid en fri vilja och det slutliga beslutet förblir ert. Det är klart att om ni vill utvecklas så kommer ni att göra vad som är nödvändigt för att uppnå framgång, och det betyder ofta att följa er intuition utan att nödvändigtvis förstå ändamålet. En del erfarenheter äger rum för att rensa ut karma som ni kanske har samlat på er, så med tanke på detta så tjänar det er väl att acceptera sådana situationer med glädje. Inget händer utan goda anledningar så gör det bästa av sådana möjligheter. Nu är det en tid för förlåtelse för av alla er uppfattade övertramp mot er, och kom ihåg att alla erfarenheter är av värde.

Goda nyheter kommer sällan med i ert nyhetsmedia, men vi kan försäkra er att det finns en trend för fler människor att hjälpa andra som har behov. Känslan av Enhet sprids med insikten att ni är “er brors vårdare” även om en del uppfattningar är så kraftfulla att skillnaderna vidmakthålls. Under sådana förhållanden så föds själar med sådana uppfattningar in i länder där de bäst kan lära sig sina lektioner och att “Alla Är Ett”. Det är anledningen till att krig fortfarande pågår och normalt upphör då fred ses som den enda vägen framåt. Såsom en som är mer medveten så kan er närvaro vara mycket hjälpsam då ni som ett exempel lever ert liv så som det bör levas, i fred och harmoni med alla levande Varelser. Genom att leva såsom era uppfattningar så hjälper ni andra helt enkelt genom att vara hos dem. Ert Ljus kommer högst sannolikt attrahera andra till er som önskar veta hur ni kan leva i frid, när kaos ofta finns runt omkring er.

Såsom ni har insett så har vi noga koll på de som skulle kunna förstöra Jorden om deras aktiviteter inte begränsades. Illuminati och deras undersåtar observeras noga och de kan inte göra något utan vår kunskap. Ni kan därför vara säkra på att det inte blir några incidenter med förstörelse, och absolut inte några krig annat än småskaligt. Vår roll är att tryggt leda er till en fredlig lösning, och sedan kommer förhållandena att öppet komma till Jorden. Det blir en storslagen tid av glädje och avslöjanden som kommer att reda ut mysterierna i er historia. Ni har avsiktligt hållits i mörkret, och hållits tillbaka från framsteg som enormt skulle ha förbättrat er livskvalitet. Det är som om ni har blivit inlåsta i en tidskapsel där tiden har stått stilla. Detta kommer att förändras inom en nära framtid och ni kommer att bli förvånade hur snabbt ni tar igen förlorad tid.

Tänk stort då det gäller er framtid, då ni kommer att se hur ert medvetande expanderar snabbare då ni går in i de högre vibrationerna. Ni kommer att slås av häpnad av utsträckningen av förändringarna som ni kommer att se när ni går in i en Ny Ålder av fred och välstånd. Jordens frukter kommer att vara mer än tillräckligt för era behov, och att dela med sig kommer att bli normalt och det blir tillräckligt för var och ens behov. Nya uppfinningar som hålls tillbaka kommer att frisläppas, och slitet och hårt arbete för att överleva kommer att bli något som tillhör det förgångna. Världen kommer att öppna upp sig för er och att resa blir helt normalt, och avlägsna platser kan lätt nås på ett ögonblick. Det betyder naturligtvis att nya former för att resa kommer att ha introducerats, och en stor del av era nuvarande medel har blivit föråldrade. Det kommer att bli en spännande tid för alla och förändringarna kommer att ske mycket snabbt med vår hjälp.

Vid en tid då det är svårt att förstå vart händelserna leder, så hoppas vi att vi har lyft upp er genom att ge er en inblick till framtiden. Inget kommer att stoppa planen för er framtid och vi är så ivriga att gå framåt och ser fram emot att föra er in i den Nya Åldern. Tidigare cykler har slutat med förändringar som har satt Mänskligheten tillbaka för att påbörja en ny cykel. Denna gång har ni framgångsrikt avslutat en Solcykel och de bland er som har lyft upp era vibrationer kommer att fortsätta att utvecklas då ni träder in i den Nya Åldern. Varje själ kommer att finna sig precis där den är bäst placerade för att fortsätta dess erfarenheter. Vi vet att sådana uttalande orsakar en del oro inom familjegrupper som önskar vara tillsammans. Vi skulle vilja försäkra er att det vanligtvis finns starka band mellan dem och att det skulle vara ovanligt om de inte gick framåt såsom en enhet. Ni kommer dock att finna att då ni utvecklas så kommer ni att dras till grupper av lika vibrationer, där ni kommer att fortsätta att utvecklas tills att ni finner ett behov för annorlunda erfarenheter.

Jag är SaLuSa från Sirius, och jag njuter av min tid med er och ser framemot att träffa många av er inom er nära framtid. Själva tiden kommer inte ha samma effekt på er som nu, och kommer inte så att säga styra era liv. Det kommer att finnas så många välkomna förändringar som väntar på er, och när vi väl kan introducera oss själva så skall vi rusa framåt in i den Nya Åldern som har så mycket att ge er. Se framåt och vet att ert liv är en historia som har ett mycket lyckligt slut.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Ursprungssajt:http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Du gillar kanske också...