Änglaguider via Taryn Crimi, 23 november 2017

 

Änglaguider via Taryn Crimi: Känslor Är Era Energetiska Nerver

Idag vill vi fokusera din uppmärksamhet på ämnet känslor. Vi har satt titeln på detta meddelande till Känslorna är dina energetiska nerver och vi vill vidareutveckla detta uttalande så att du bättre förstår hur denna förståelse kan användas till din fördel.

Var och en av oss består av energi. Vi pulsar eller resonerar med en viss frekvens, vilket i sin tur dikterar våra erfarenheter. Var och en av er avger kontinuerliga vibrationella vågor av energi. Hittills har många av er blivit bekanta med begreppet “Attraktionslagen”. Du kan bara uppleva vad du resonerar med. Men hur vet du vad du pulsar ut?

Dina känslor är dina indikatorer för att låta dig veta vilken vibrationell kanal du är inställd på. Men de flesta människor tillåter sina tankar att bestämmas av deras omständigheter, eftersom de ständigt reagerar på erfarenheterna omkring dem.

Du förstår, om du skulle placera din hand i en eld, så har du nerver i dina händer för att låta dig veta att det gör ont. Du skulle snabbt ta bort din hand. Inte någonsin skulle du lämna din hand i elden och sedan diskutera med dem runt omkring dig hur ont din hand gör. Inte heller håller du handen i elden för att rättfärdiga smärtan du känner. Ändå ser vi på när så många människor gör just detta med negativa känslor som rädsla, känslomässig smärta, sorgsenhet och många andra negativa känslor.

Dina känslor var helt enkelt menade att fungera som energetiska nerver för att hjälpa dig att snabbt dechiffrera och flytta dig bort från det som orsakar känslomässig smärta, precis som dina fysiska nerver är avsedda att snabbt varna dig för fysisk smärta så att du omedelbart kan ta bort orsaken. Du ämnade använda dina känslor för att hjälpa dig att få klarhet i vad du gillar och vad du inte gillar.

När du använder dina känslor som energetiska sensorer eller nerver för att helt enkelt låta dig veta att du upplever något positivt eller negativt, spenderar du så mycket mindre tid på att uppleva de omständigheter som du anser vara så utmanande, så negativa eller så smärtsamma.

Kom ihåg att det du fokuserar på kommer alltid att expandera. Så när du använder dina känslor som en kompass eller ett roder på ett skepp, så kan du styra bort från det som smärtar dig och mot det du älskar, det du tycker om, vilket gör att du mår bra. Det är därför vi säger att dina känslor är helt enkelt dina energetiska nerver. Dra dig bort från allt som smärtar dig och fokusera din uppmärksamhet på allt du älskar.

Vi hoppas att vi har tjänat dig på något sätt.

I kärlek och ljus är vi dina Änglaguider

Var noga med att registrera dig för fler Angelic Guides-meddelanden för att få din gratis kopia av: Hur Manifestera Vadhelst du Önskar:

Listen Here

Har du frågor till änglarna? Boka din session idag!

Copyright © 2012-2017 av Taryn Crimi. Alla rättigheter förbehållna. Tillstånd ges för att kopiera, dela och distribuera detta material, förutsatt att innehållet kopieras i sin helhet och oförändrat, distribueras fritt och detta upphovsrättsmeddelande och länkar ingår. www.Angelic-Guides.com

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

You may also like...