Änglaguiderna via Angel Skog 11 juni, 2020

KANALISERING—OFFENTLIGA LJUSARBETARE FALLER SOM KORTHUS IN I RÄDSLA. ETT VIRUS LÅNGT MER SKADLIGT ÄN CORONA.

I varje ögonblick har ni ett val.

Ett val mellan KÄRLEK och RÄDSLA.

Valet i sig är helt fritt utifrån den fria viljan som getts mänskligheten.

Men varje val leder er antingen framåt mot upplysning och frihet.

ELLER håller kvar er i ett lägre medvetande, lidande och upplevelse.

Varje gång ni väljer kärlek är stunder så starka att de penetrerar ner på djupaste cellnivå och transformerar karmisk tung energi och frigör emotionellt obearbetade sår.

Energier och sår som visar sig i ert dagliga liv i form av negativa tankar, känslor och beteenden som i sin tur manifesterar ett mindre harmoniskt och lyckligt liv.

När ni väljer rädsla så fortsätter ni mata denna energi inom er, OCH när ni väljer kärlek så transformerar ni istället den.

Jorden står nu inför en av de mest kritiska punkterna på länge, offentliga ljusarbetare faller som korthus in i rädsla och sprider detta som en löpeld och det har blivit ett virus långt mer skadligt än Corona.

Detta har sin kärna i att många har obearbetade karmiska sår gällande offer-förövare dramat från Atlantis-Lemuriens tid som sedan även fortsatt vidare in i kraftfulla historiska perioder.

Många bär även på kosmiska trauman av krig på sina hemplaneter.

Det är nu av all väsentlighet att detta enorma emotionella sår som kollektivt sprids belyses för vad det är.

Ännu EN FORM AV RÄDSLA som hindrar er, det kollektiva medvetandet och mänskligheten att fortsätta gå mot sin transformation.

MEN även ett verktyg för att stanna upp och känna inåt och medvetandegöra samt läka de djupa traumatiska upplevelserna som fortfarande sitter som tung energi på cellnivå.

För er som sett igenom det kollektiva dramat så har ni redan arbetat med detta under tidigare livstider och har nu som roll att hålla ljuset högt och våga belysa rädslorna OAVSETT vilken form eller kanal som den kommer igenom.

Kärleksfullt, men starkt och klart förankrat i sanningen om enhet.

Enheten om att ALLT ÄR ETT och att alla uttryck av gud, MÖRK såsom LJUS, TUNG såsom LÄTT, kommer från samma källa av villkorslös kärlek.

Må ni alla finna vägen mot sanningen.

Med all min djupa kärlek, er änglaguide//Sanangel

www.sanangel.nu

FB @kanaliserad medvetenhet

Du gillar kanske också...