Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 10 juni 2020

Det Arkturiska Rådet, 10 juni 2020 

Den Plejadiska-Sirianska-Arkturiska Alliansen

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att få kontakt med er alla.

Vi fortsätter att övervaka det mänskliga kollektivets medvetande för att finna nya sätt att nå er och stödja er, och för att ge er vad ni har bett om där på Jorden. Vi vet att 2020 har varit ett mycket utmanande år av olika orsaker, och vi i de högre världarna letar alltid efter de öppningar, de sprickor som uppstår i kristider, vilket det mänskliga kollektivet befinner sig i just nu.

Ni är där för att vara mottagarna, de som förankrar sig i de högfrekventa energierna som vi alla får från de högre världarna, och ändå måste vi fortfarande påminna er, gång efter annan, att denna livstid, och speciellt denna tid i den här livstiden, handlar om att ta emot. Det handlar inte om att göra, åstadkomma eller ens äga, speciellt inte äga genom hårt arbete. Ni är där för att bli. Ni är där för att blomstra och för att i lugn och ro växa, och ni är där för att göra det i glädje, samtidigt som ni hjälper andra.

Det är därför de energier som kommer in för att stödja er vid denna tidpunkt, återigen förstärks av de av oss i de högre världarna som övervakar mänskligheten. Vi har skapat många allianser i vår strävan att hjälpa er alla. Den Plejadiska, Sirianska, Arkturiska Alliansen är kanske den mäktigaste i galaxen, eftersom vi alla har lite olika sätt att hjälpa er och lite olika sätt att administrera hjälpen. Just nu, när ni kommer närmre och närmre sommarsolståndet i juni, kan ni alla förvänta er stora ökningar i energivågorna som kommer in från vårt stjärnsystem, och från icke-fysiska dimensionen där vi finns med vår ganska stora allians.

Allianser är naturligtvis naturliga i den nionde dimensionen. Där finns ingen rivalitet. Där finns inget behov för oss att känna det som att vi får den uppskattning som vi förtjänar. Vi vill bara hjälpa, och det är det som förenar oss. Det som förenar oss är den vibration som vi alla delar, och det som kommer att förena mänskligheten är er vibration av en önskan om att vilja hjälpa, att vilja vara till tjänst, att vilja hela varhelst helandet behövs.

Ni kommer att samlas tillsammans, antingen personligen eller online, för att vara lösningen, för att förankras i de kraftfulla energier som vi alla kommer att sända, och för att diskutera hur ni kollektivt kan läka och erbjuda den kärlek och medkänsla som behövs i dessa tider. Ni vet alla intuitivt vad som behövs, och ni blir bättre hela tiden på att lyssna på er intuition, som fungerar så bra när ni låter den göra det. Fortsätt att öppna upp er själva och förvänta er att de energier som är på väg in är de mest kraftfulla som ni någonsin har upplevt där på Jorden.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss över kontakten med er alla.

Översättning Ulla Krogh

 

 

Du gillar kanske också...