Änglaguiderna via Taryn Crimi, 10 oktober 2018

Änglaguiderna via Taryn Crimi

10 oktober 2018

Universum Ger Er Aldrig Det Ni Önskar Er, Det Ger Er Det Som Ni Står I Resonans Med

Idag vill vi att ni fokuserar er uppmärksamhet på lagen om attraktion. Många av er är vid det här laget bekanta med lagen om attraktion, och vi är så lyckliga då vi ser att ni också är medvetna om att ni är skapare av er verklighet.

Många blir förvirrade när det handlar om att manifestera deras önskningar och upplevelser, det skulle vi vilja beröra idag.

Den första reaktionen när människor lär sig att de är skapare av sin verklighet är verkligen en blandning av känslor som sträcker sig från upprymdhet, hopp, frihet, till skuld och förvirring. Ni ser på många situationer som varit mindre positiva och tänker, ”Jag skapade inte en omständighet som gjorde att jag fick sparken”. Eller, ”Varför skulle jag skapa brist, stress eller smärta?”

Och det kan vi tala om för er att detta inte skett genom ert medvetna val. Emellertid är det ett val ni gjort undermedvetet för att hålla fast vid uppfattningar, förväntningar och viktigast, en dominant vibration som attraherade dessa omständigheter. Om ni inte tror att ni skapade dessa omständigheter, då måste ni också tro att ni inte har förmåga att återskapa en annorlunda, mer positiv omständighet.

Genom att ta ansvar för alla era skapelser och livserfarenheter blir ni bemyndigade att förändra era livsupplevelser till det bättre på varje område av era liv.

Vi säger ofta att ni antingen är skapare av allt eller skapare av ingenting, och vi kan försäkra er om att ni är skapare av er verklighet.

De upplevelser ni kallar negativa får ni inte som straff, inte på något sätt. Dessa upplevelser är här för att ni ska kunna se vad ni är mest riktigt intonade på. Er inre verklighet är alltid speglad i er yttre verklighet. Om det är något ni inte tycker om i er verklighet är ni fria att förändra den. Upplevelserna erbjuder er hela tiden feedback för att hjälpa er att mäta in var ni finns vibrationellt.

Människor har en tendens att vara lite otåliga när det handlar om att manifestera, speciellt nu då ni lever i en värld som har förmåga att ge er kunskap på ett ögonblick. Men er fysiska verklighet har lite av en fördröjd reaktion och därför upplever ni tid mellan tanken och dess manifestation i er fysiska verklighet.

För många av er är detta nu en välsignelse, det är ett bra sätt att öva på att bemästra era tankar. Föreställ er att ni kunde manifestera era tankar omedelbart. Det kunde bli riktigt katastrofalt. Ni förändras och växer och därför kan ni hålla fast vid högre och högre vibrationer under längre tidsperioder.

Oklarheten vad gäller manifestation handlar om att när ni verkligen vill och hoppas på något och gör det till ert primära fokus, då har många intrycket att det är allt som behövs för att upplevelsen ska manifestera i den fysiska verkligheten, men det är inte riktigt så enkelt som ”positivt tänkande”.

Nu spelar verkligen känslan bakom ert hopp en nyckelroll för att den fysiska manifestationen skall bära frukt. Dock, om ni inte verkligen tror på och förväntar er att det är möjligt, då kommer den aldrig att manifestera. Universum levererar hela tiden nya upplevelser som matchar er vibrationellt till er.

Ni kan medvetet välja er vibration. Dock tenderar de flesta människor att låta sina vibrationer vara på vad vi skulle kalla autopilot, betydande att ni inte avsiktligt och med vilja tar tag i ert fokus, utan hellre reagerar på det ni observerar.

Bara för att ni vill något, ni kanske verkligen vill det eller till och med behöver det; attraherar det inte den upplevelsen till er. Ni kan bara uppleva det ni står i resonans med. Ni kan inte matcha överflöd medan ni hela tiden fokuserar på hur mycket brist ni för närvarande känner. Vibrationen för överflöd och vibrationen för brist ligger enormt mycket åtskilda i frekvens och kan därför inte existera i samma utrymme.

”Hur” är det som många av er hänger upp er på. Sinnet vill veta hur det ska manifestera upplevelsen innan det börjar agera. Så fungerar det emellertid inte. ”Hur” är inte viktigt, bara slutresultatet räknas. Lår universum fundera ut ”hur” det ska gå till.

Genom att fastställa hur ni tror att det ska manifesteras skär ni bort alla de oändliga andra sätt som det kan komma in i ert liv. Många som kan vara lättare och mycket mindre tidsödande. Låt de lättaste och förmånligaste vägarna manifesteras så ni kan åstadkomma det önskade resultatet.

Universum svarar inte på ord, hopp, önskningar, drömmar eller rädslor. Det skänker inte goda saker till goda människor och dåliga saker till dåliga människor. Det avgör inte vem som förtjänar bäst, eller vem som arbetar hårdast. Det kan bara svara på vibration. Om ni önskar något så är det upp till er att matcha er önskan. Hur ska ni veta om ni matchar den? Den kommer att finnas i er fysiska erfarenhet om ni är en exakt match till den.

Ni kommer att veta att den kommer närmare manifestation genom hur ni känner för er önskan. Om ni är förväntansfull eller ser fram mot manifestationen av er önskan med stor upprymdhet, då vet ni att er önskan är på god väg. Men om ni är mer medvetna om att er önskan inte finns här och ni känner smärta av dess frånvaro, då vet ni att ni måste justera er vibration så att den ligger i linje med er önskan.

Ju bättre ni mår och ju lyckligare ni är, desto högre är er vibration. Vi säger er detta: Allting ni önskar är beläget på samma höga vibrationella kanal. När ni väl lärt er hur ni avsiktligt ska justera er vibration genom att välja att fokusera på det som känns bra för er, då blir det lättare för er att medvetet manifestera.

Vi hoppas att ni funnit detta meddelande vara till er hjälp.

I kärlek och ljus, vi är era Änglaguider

Free Download: How to manifest anything you desire.

You are more than welcome to browse the Angelic Guides website for all the materials generously posted for free. For more advanced practical knowledge and/or personal guidance please check our shop/store for more guidance.
– Dr. Taryn Crimi

Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.

Article by: Angelic-guides.com

Mycket Kärlek

Dr. Taryn Crimi

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...