ÄnglaGuider via Taryn Crimi, 7 september 2018

ÄnglaGuider, 7 september 2018

Via Taryn Crimi

Vad är Déjà Vu

Idag skulle vi vilja rikta er uppmärksamhet på vad som brukar kallas déjà vu. Många skulle beskriva det som en känsla av att redan ha sett eller upplevt något förut. Vi har blivit ombedda att tala om detta ämne tidigare, men vi kände att det var bättre att vi först delade med oss av vår syn på parallella verkligheter och tidens beskaffenhet, innan vi försöker ge vår förklaring på detta ”fenomen.”

Enkelt uttryckt är déjà vu den medvetna medvetenheten av ett skifte från en parallell verklighet till en annan. Även om ni regelbundet växlar fram och tillbaka mellan många parallella verkligheter, beroende på de val ni gör och den vibration ni väljer att ge resonans till, märker ert medvetna sinne inte skiftet. Men ibland blir det en ”överlappning”, i brist på en bättre term, som upplevs medvetet och som kallas för déjà vu.

Låt oss ge er en analogi, så att ni kanske bättre kan förstå vad vi menar. Föreställ er att varje moment av ert liv är en ögonblicksbild, en stillbild. Varje stillbild är sammankopplad med de val ni gör och inriktningen på ert fokus och era intentioner, som direkt påverkar er vibration. Föreställ er nu att dessa stillbilder är sammankopplade för att bilda en film. Det är mycket likt hur era rörliga bilder eller filmer är gjorda. Varje stillbild flimrar snabbt förbi, vilket ger en illusion av rörelse.

När som helst finns det naturligtvis ett oändligt antal parallella verkligheter som innehåller ett annat val eller en annan ”ögonblicksbild” för er att välja mellan. Med den här bilden är det lite lättare för hjärnan att förstå precis hur ofta ni växlar från en parallell verklighet till en annan. När en déjà vu har upplevts är det som om man har upplevt en stillbild två gånger. Hur? Varför? Låt oss förklara vidare.

Den andra viktiga komponenten är ”tid,” eller snarare er uppfattning om linjär tid. Återigen, som vi har nämnt många gånger förut, är ”tid” en del av illusionen. Ni upplever att tid passerar på ett linjärt sätt, vilket hjälper till att stabilitera illusionen i er fysiska verklighet.

Som vi har förklarat i tidigare meddelanden, uppfattar vi tid som väldigt flexibel. Vi använder tid som en markör för att hjälpa oss att hitta den upplevelse som vi vill fokusera på, ungefär som sidnumret i en bok som hjälper er att hitta sidan som ni vill läsa. Vi upplever också allt i nuet och att alla upplevelser sker samtidigt. Vi förstår att det kan vara svårt för den mänskliga hjärnan att greppa, eftersom den är tränad och formad för att fungera i illusionen i linjär tid.

När ni växlar från en parallell verklighet till en annan uppfattas upplevelsen som en fast linje; en flytande, lugn, samling av den ena händelsen efter den andra. Den mänskliga hjärnan filtrerar bort alla andra verkligheter för att låta er uppfatta denna mycket unika upplevelse av att bara ha en tidslinje, bara en verklighet i ert medvetna medvetande. Kom ihåg att i de högre världarna är ni medvetet medvetna om alla verkligheter och ni kan se hur alla beslut kommer att utspela sig.

Den unika möjligheten, som ni alla är en del av, tillät er att ha en helt annan upplevelse. Men ibland uppfattar er mänskliga hjärna växlingen mellan parallella verkligheter. Eftersom det medvetna sinnet inte har något sätt att processa informationen med den logik som den använder för att filtrera informationen, upplevs skiftet som en exakt kopia av en annan upplevelse som redan har upplevts. Men egentligen är det helt enkelt en spegelbild av en upplevelse som ni faktiskt upplevde redan i den andra verkligheten som ni skiftade från.

Ofta när ni upplever déjà vu kan ni inte minnas den exakta tiden när det hände, allt ni vet är att ni har upplevt exakt samma händelse tidigare. Det känns som om varenda minut, varenda detalj, till och med känslorna ni hade, upprepas.

Orsaken till det är att ni inte har haft en ”liknande” upplevelse, ni har faktiskt medvetet upplevt samma händelse två gånger! Den första var när ni växlade från den ”andra” parallella verkligheten, och den andra var i den parallella verklighet ni hade skiftat till.

Ert medvetna sinne filtrerar bort dubletten för det mesta och lämnar er utan något medvetet minna av upplevelsen; men ibland kan ni minnas likheten, vilket får många att ”klia sig i huvudet” av förvåning.

Så nästa gång ni upplever ”déjà vu” kanske ni tycker att det är ganska fascinerande att ni nu vet att ni precis har varit med om ett skifte från en verklighet till en annan.

Vi hoppas att det här meddelande på något sätt har varit till nytta för er.

I kärlek och ljus, vi är era ÄnglaGuider.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Copyright © 2018 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.www.Angelic-Guides.com

 

Du gillar kanske också...