Änglaguiderna via Taryn Crimi, 14 oktober 2017

Änglaguiderna via Taryn Crimi

14 oktober 2017

Var Finns Era Drömmar Innan De Manifesteras?

Idag vill vi att ni fokuserar er uppmärksamhet på ämnet fysisk manifestation vs. vibrationell manifestation. För oss är de ett och samma. Låt oss utveckla detta vidare. Allting är energi som sedan vibrerar med en speciell frekvens. Era fysiska sinnen känner av olika frekvensområden.

Med andra ord, ni kan inte se ljudvågor, men ni kan höra dem med era fysiska öron. Ni smakar inte på färger, men era fysiska ögon kan se dem. Alla ni som läser detta är gudomliga eviga varelser som temporärt inkarnerat i en fysisk kropp för nöjet att göra så.

Orsaken till att vi vill fästa er uppmärksamhet på ämnet vibrationella verkligheter är att hjälpa er känna, veta och uppfatta realiteten i den vibrationella verkligheten som omger er. De flesta människor förlitar sig på sina fem fysiska sinnen för att kunna uppfatta vad som faktiskt är verkligt eller inte. Men tänk en om ni skulle tillåta er intuition, er fantasi och ert tredje öga uppfatta ”realiteten” i er verklighet.

Ni förstår, bara för att ni inte kan uppfatta det med era fysiska sinnen så betyder det inte att det inte finns där. Faktiskt, om ni har trollat fram en dröm och nu vill ha den kan vi försäkra er om att den verklighet i vilken denna dröm manifesteras finns här precis bredvid er. Det finns Ingen annanstans där den kan finnas. När ni känner efter realiteten, snarare än letar efter den, kommer ni säkert att kunna uppfatta er dröm.

Låt oss dela en simpel liknelse. Antag att ni är utomhus och hör ett flygplan i himlen ovanför er. Men molnen är för tjocka för att ni ska kunna se det. Skulle ni då omedelbart förkasta det och säga att era öron spelar er ett spratt? Nej, naturligtvis inte, för ni litar lika mycket på att alla fysiska sinnen ska ge er bevis på att någonting är verkligt. Ni skulle fortsätta leta efter planet i skyn och skulle kanske så småningom kunna se det med era ögon om molnen skingrades.

Ändå förkastar de flesta människor sina känslor och sin fantasi då de inte kan uppfatta dem med något av sina fysiska sinnen. Allt som ni uppfattar med något av era fem fysiska sinnen är också vibrationellt till sin natur. Ni uppfattar det med era fysiska sinnen för ni har tonat in så perfekt på den frekvensen så era fysiska sinnen uppfattar det. Det är därför vi alltid säger att ni inte kan uppleva det som ni inte står i resonans till.

Då ni ser er omkring i er värld, vet att allting ni uppfattar är en vibration. Om ni vill uppfatta andra verkligheter med andra upplevelser är allt ni behöver göra att förändra vad ni är intonade på.

Så vi påminner er, när ni har en dröm som ni önskar skapa och tvivlar på att den någonsin ska manifestera fysiskt för er, KÄNN verkligheten i er dröm. Även om ni inte kan uppfatta dess existens med något av era fysiska sinnen ännu, låt er intuition och fantasi vara de sinnen ni förlitar er på som bekräftelse på att den faktiskt existerar.

Snart nog kommer ni att kunna matcha frekvensen i den drömmen så perfekt att ni drar den in i fokus och kan uppleva den med alla era fysiska sinnen också.

I kärlek och ljus, vi är era Änglaguider

 

Copyright © 2017 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy, share and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. www.Angelic-Guides.com

 

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...