Änglaguiderna via Taryn Crimi, 30 september 2018

Änglaguiderna via Taryn Crimi

30 september 2018

Vad skulle ni göra annorlunda om ni visste att er framgång var garanterad?

Idag skulle vi vilja fästa er uppmärksamhet på er gränslösa potential. Ni sitter alla på ett berg av oerhörd potential, men många gånger blir den obemärkt, oanvänd och lämnad att vara ”efterbrännkammare” till den ”rätta” tidpunkten.

Människor väntar ofta på de rätta omständigheterna innan de försöker förverkliga en långlivad dröm eller deras högsta önskan. Vi ser dessa underbara potentialer redan manifesterade för i vår verklighet har de redan förverkligats.

För många människor är rädslan för misslyckande starkare än deras önskan att uppnå sina drömmar. Många håller sig själva tillbaka genom att inte alls försöka. Genom att vänta på att de ”rätta” omständigheterna skall infinna sig innan ni är villiga att ge era mål och önskningar ett försök, låter ni er själva inte blomma ut till den skapelsens mästare ni verkligen är.

Så vi frågar er, vad skulle ni göra om ni visste att ni inte kan misslyckas?

Kom ihåg att tro följt av handling är oerhört kraftfullt. Genom att låta ert sinne beakta denna möjlighet för ni in så mycket mer potential till ert medvetande. Ni börjar bli i linje med möjligheterna, resurserna, förbindelserna, och inspirationerna som är nödvändiga för att börja göra era drömmar till verklighet. Ändå förlorar de flesta vuxna siktet på sina drömmar, de blir mer rädda för besvikelsen de kan få uppleva om drömmen inte uppfylls. Det är ofta detta ”hur” som gör att nikänner att ni fastnat.

Så för dem av er som kan relatera till detta mycket vanliga bekymmer vill vi uppmuntra er att börja leka med tanken på att manifestera er högsta önskan genom att bara använda er fantasi. Hur ser det ut? Hur känns det? Vad kommer ni att göra?

När ni söker att komma i linje med det ni önskar och varför ni för det första vill det, då börjar ni stå närmare i resonans med ni önskar. Ni blir en motsvarighet till inspirationen, nästa steg, informationen ni känner att ni saknar i stunden för att jaga efter er dröm.

Handlingar som utförs bara för att känna sig produktiv är ofta ett totalt slöseri med tid och energi. Dock, om ni kan finna linjering med det ni önskar först och sedan handlar, det är då det magiska sker. Universum kan börja samverka med er på alla möjliga sätt för att kontinuerligt föra er till det nästa steg som behövs för att ni ska få det ni begär.

Många av er spenderar en stor del av er tid på dagdrömmar. Ni drömmer om hur det kunde ha varit, eller vad ni verkligen skulle vilja hände; men hur många av er har handlat aktivt för att börja omvandla er dröm till verklighet? Så är den mänskliga naturen; många av er planerar och planerar för det ni vill och ser det alltid hända i framtiden, men ironiskt nog fortsätter detta att hålla er dröm ”i framtiden”.

Vi vill så mycket att ni ska vara lyckliga, men vi ser många av er utföra vardagliga uppgifter, nedgrävda i det dagliga livets ekorrhjul, inget som är tillfredsställande för er sanna natur.

Vad är det ni verkligen skulle göra om ni inte hade några begränsningar? Skulle ni resa? Skulle ni undervisa, måla, bygga eller designa? Skulle ni laga mat, odla eller skriva? Vilken är er passion? Vad får ert hjärta att sjunga?

Vi säger alltid att ”att oroa sig” är som ”att hoppas”, baklänges. Den ene är fokuserad på det den önskar sig, och den andre är fokuserad på det den är rädd skall hända. Vilken av dessa ni väljer att ge er energi till är den som kommer att manifestera i er verklighet. Båda är fokuserade på något som ännu inte inträffat, men bara ni kan bestämma vilken ni föredrar att få uppleva.

Vi säger er detta, om ni följde era mål med lika mycket energi och intensitet som ni lägger på att oroa er för att de inte kommer att fungera eller att ni inte kommer att nå dem, då skulle ni slås av vördnad för hur snabbt era liv skulle förändras på mycket kort tid. Föreställ er hur underbart annorlunda era liv kunde vara på så kort tid.

Skulle ni vara kvar i samma yrke? Skulle ni finnas i samma relation? Skulle ni bo på samma plats? Skulle ni leva ert liv på samma sätt? Om ert svar på någon av dessa frågor är nej, då uppmuntrar vi er att klara ut vad det är ni skulle förändra. Vad är det ni egentligen vill? Våga drömma större! Universum är obegränsat och det är ni också. Så vad är det ni i sanning önskar?

Vi lämnar er med denna sista tanke, vad skulle ni göra om er framgång var garanterad?

I kärlek och ljus, vi är era Änglaguider.

Free Download: “How to manifest anything you desire”

You are more than welcome to browse the Angelic Guides website for all the materials generously posted for free. For more advanced practical knowledge and/or personal guidance please check our shop/store for more guidance. You can also book a private session with the Angels to get the answers to your questions.
– Dr. Taryn Crimi

Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.

Article by: Angelic-guides.com

 

Mycket Kärlek

Dr. Taryn Crimi

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...