Änglaguiderna via Taryn Crimi, 19 november, 2018

Änglaguiderna

via Taryn Crimi

19 november, 2018

”Hur man skapar överflöd”

 

Idag skulle vi vilja ta den här stunden till att diskutera manifesterandet av överflöd. Med all säkerhet kan överflöd komma i flera former, men vi ska främst tala om finansiellt överflöd, eftersom detta är ett ämne som vi oftast blir ombedda att utveckla. Låt oss börja.

Vi säger ofta att ni alla ständigt manifesterar ett överflöd, hela tiden, ni kanske inte specifikt gillar det som ni har ett överflöd av. Kom ihåg att ni kan ha ett överflöd av problem, brist och utmaningar lika lätt som ni kan ha ett överflöd av finanser, glädje, salighet och vänner. Detta är varför vi säger att ni alla ständigt manifesterar ett överflöd, men vi vill ytterligare förklara hur ni medvetet kan rikta vad ni önskar ha ett överflöd av.

De av er som känner er dragna till detta meddelande är redan väl medvetna om att ni är skaparna av er verklighet. Så varför förekommer det fortfarande brist, sjukdom, lidande och bekymmer? Till detta svarar vi: För att fastän ni har blivit medvetet uppmärksamma på att ni är skaparna av er verklighet, så märker de flesta människorna oftast frånvaron av vad de vill att ska vara sitt dominanta fokus.

När ni fokuserar på brist medan ni längtar efter överflöd, så kan ni endast attrahera brist. Vi säger ofta att Universum inte svarar an på era önskemål, drömmar eller högsta önskningar, mer än hur en spegel visar er hur ni skulle vilja se ut. En spegel kan endast återspegla vad ni här och nu är och likadant är det med Universum; det svarar an på en sak och det är ert fokus, vilket i sin tur dikterar er vibration.

När ni tonar in er vibration på någon positiv känsla, såsom lycka, glädje, optimism, förväntan, eufori eller kärlek, så svarar Universum med fler känslor, omständigheter, upplevelser, vilka matchar den vibration som ni pulserar ut. Det spelar ingen roll varför ni känner dessa positiva känslor, allt som spelar roll är att ni gör det. Använd vilka ursäkter som helst som ni kan komma på för att må bra.

Vi använder ofta jämförelsen med er television, för ni förstår att ni inte är tvungna att stanna kvar på någon viss kanal som ni inte väljer. Ni tvivlar inte på existensen av de många andra kanaler som finns tillgängliga bara för att ni inte tittar på dem. Ni vet att så snart ni plockar upp fjärrkontrollen och tonar in till en ny kanal, så kommer ni att få uppleva ett nytt program.

Detsamma stämmer för era tankar. Ni har aldrig blivit tvingade till att hållas intonade på någon enda tanke längre än ni väljer. Ni vet att ni alltid förmår välja nya tankar och när ni gör det, så ändrar ni naturligt er vibrations ”kanal”.

Ni förstår, er förmåga att skapa överflöd har aldrig förvunnit, den har bara blivit blockerad på grund av fokuseringen på dess motsats, som är brist. Vi förnekar inte att er verklighet är fängslande och det är ofta svårt att rikta er uppmärksamhet bort från de största problemen i ert liv, men vi kan försäkra er om att ni aldrig kommer att förmå skapa något nytt om ni inte avsiktligen lär er att rikta ert fokus på vad ni vill ha, vilket gör att ett medvetet beslut känns annorlunda.

När ni börjar med att avsiktligen välja ert fokus och därför er vibration, oberoende av de upplevelser som manifesteras framför er, så är det då som ni i sanning blir den medvetna avsiktliga skaparen av er verklighet. Ni kom hit för att manifestera varje önskan, fullständigt till er fysiska verklighet. Ni kom inte hit för att kämpa eller att utan hopp längta efter något som ni inte skulle kunna uppnå. Om ni vill ha något, så är det ert. Men era tankar, vibrationer och emotioner måste stå i linje med vad ni vill ha för att ni ska kunna få det.

Vi får ofta frågan ”vilka övertygelser har jag som blockerar överflödet?” Vårt svar är alltid detsamma. Det är det ständiga fokuset och medvetenheten om brist som blockerar överflödet. Vi talar om detta för er, det gör ingen nytta för er att gräva upp några begränsande övertygelser, fastän er avsikt är att rensa ut dem; eftersom allting i Universum svarar an på den universella lagen om expansion.

Det som ni fokuserar på kommer alltid att expandera. Så när ni söker efter att hitta ett problem, så är ni ofta frustrerade eftersom det bara förstärker övertygelsen. Ni kan inte avlägsna en övertygelse genom att fokusera på den. Ni kan bara stänga av dess kraftkälla; genom att fokusera ert fokus. Genom att avlägsna ert fokus från problemet och fokusera hela er uppmärksamhet på vad som blir rätt, vad ni uppskattar, vad ni njuter av, vad som ger er frid, så avlägsnar ni den kraft som har gett den styrka.

Vi erbjuder er denna enkla jämförelse. Om ni steg in i ett rum, där takfläkten är igång med full styrka, och trycker på strömbrytaren för att stänga av den, skulle då fläkten sluta rotera? Ja, såklart, för ni stängde av den strömkälla som gav den kraft. Men fläkten skulle inte ögonblickligen sluta rotera i samma ögonblick som ni tryckte på strömbrytaren; den skulle sakta sluta rotera tills den inte hade någon kraft kvar.

Så är det också med era tankar. Bara för att ni slutar fokusera på de negativa upplevelserna i ert liv betyder det inte att det kommer att infinna sig en ögonblicklig förändring i er fysiska verklighet. Kraften behöver några varv för att sedan stanna upp.

Vi använder oss av denna jämförelse för att visa er att bara för att brist fortfarande manifesteras ett litet tag, fastän ni framgångsrikt har skiftat era tankar till en ny, positivare ”kanal”, betyder det inte att detta inte fungerar, eller att ni gör något fel. Det tar bara lite tid för kraften att stanna upp.

Var och en av er är en gudomlig skaparvarelse som utan tvekan förtjänar och är kapabel till att skapa överflöd i varje form. Ni är menade att vara överflödande gällande kärlek, hälsa, finanser, vänner, frid och salighet.

Universum är oändligt överflödande och det söker efter att få tjäna. Tillåt ert hjärta öppnas för alla möjligheter för att överflödet ska kunna komma till er. Det kan vara en gåva, det kan vara en idé, det kan vara en främling, det kan till och med komma i formen av ett yrke, men ni måste tona in er själva till överflödets ”kanal” för att kunna höra Universums budskap.

Vi hoppas att detta på något sätt har tjänat er.

I kärlek och ljus, vi är era Änglaguider.

 

 

If you have not already downloaded your free channeled audio message “How to manifest Anything You Desire” You can do so HERE

You are more than welcome to browse the Angelic Guides website for all the materials generously posted for free. For more advanced practical knowledge and/or personal guidance please check our shop/store for more guidance.
– Dr. Taryn Crimi

Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.

Link to share this post: https://www.angelic-guides.com/2018/10/30/must-you…

Article by: Angelic-guides.com 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...