Änglaguiderna via Taryn Crimi, 13 juni, 2018

Änglaguiderna

via Taryn Crimi

13 juni, 2018

”Hur ni kan kringgå de Utmaningar som ni står inför”

Idag önskar vi ta den här tiden till att dela med oss av vårt perspektiv, ifall vi får, eftersom många av er vid denna tid manifesterar rätt svåra eller frustrerande hinder för er själva. Vissa av er manifesterar små irritationsmoment, medan andra känner det som om de ställs inför stora och svåra utmaningar.

Först och främst vill vi till en början påminna er om att ta ett djupt andetag. Detta kommer också att gå över, liksom allt annat. Vi påminner er om att fastän saker och ting förefaller som om de höll på att ramla isär, så är manifestationen ännu inte komplett.

Mycket i likhet med barn som håller på lär sig att gå, så förekommer det höjder och svackor. De ställer sig inte sådär bara upp och går, utan att tappa balansen av och till. Men varje gång de kommer upp igen så lär de sig allt bättre hur de ska hålla kvar balansen och stärka upp sina muskler och reflexer för att nästa gång klara sig från att ramla. Ni håller just nu på att bygga upp era andliga reflexer.

Er verklighet garanterar er flera tillfällen till att hålla kvar ert fokus och att upprätthålla er vibration mitt uppe i kaoset. Vissa av er känner er frustrerade för att ni på nytt får besöka en utmaning eller en situation som ni trodde att ni framgångsrikt hade klarat av. Men precis för att en utmaning dyker upp betyder det inte att ni gör något fel. Ni förstår, det är inte omständigheterna som manifesteras runtomkring er som avgör ifall ni har förändrats, det är er respons på dem.

Det är upp till er att hålla ert fokus på att röra er mot era mål och önskningar, snarare än att känna frustrationen av att ännu inte vara framme. Ni förstår, ni lägger just nu grunden till alla de underbara möjligheter som inom kort kommer att manifesteras. Ifall ni inte tog er tiden att bygga upp denna grund och öka er förmåga att hålla ert fokus på era önskningar snarare än era rädslor, så skulle ni inte ha den plattform som behövs för att uthärda de underbara välsignelserna som är på väg.

När allt känns som om det höll på att falla sönder och inget känns som att det fungerar, var medvetna om att ni befinner er mitt uppe i en storm som kommer att tillrättalägga allt och ge er vad ni har efterfrågat. Håll ut, allt håller på att förändras till det bättre. Kom ihåg att ni inte kan få en förbättrad version utan att släppa taget om det som inte fungerade. Så håll er fokuserade, stå stadigt, allt kommer att bli så bra.

Vi påminner er om att framsteg sällan görs i en rät linje, de upplevs ofta i ett mönster av ebb och flod. Den energi som överöser er planet just nu är mäktig. Den är menad att hjälpa er med att få klarhet och insikt gällande i vilken riktning ni vill styra. Ta er tiden att reflektera, återställa och att på nytt ladda upp. Ni kommer återigen att tvingas röra er framåt men med mycket större klarhet. Ni håller helt enkelt bara på att lämna ifrån er det som inte fungerar för er, så att ni ska kunna manifestera det som ni önskar.

Vi önskar att detta meddelande hittar fram till er som allra mest behöver det.

I kärlek och ljus, vi är era Änglaguider.

 

 

Click here to download your Free 35 minute channeled message to learn “How to Manifest Anything You Desire”

——————————————————————

You are more than welcome to browse the Angelic Guides website for all the materials generously posted for free. For more advanced practical knowledge and/or personal guidance please check our shop/store for more guidance…
– Dr. Taryn Crimi

Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.

Article by: Angelic-guides.com

Copyright © 2018 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.www.Angelic-Guides.com

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...