Änglarna och Arkturierna via Susanne Lie, 31 juli 2018

Änglarna och Arkturierna via Susanne Lie

31 juli 2018

I Änglars Sällskap

Kära ETT, i betydelsen alla ETT i de högre sfärerna av verklighet med vilka jag är avsedd att kommunicera, jag är redo att ta emot ert meddelande. Jag vet inte varför jag startade min kommunikation på det här sättet, men det var vad som kom in i min medvetenhet att skriva, vilket är hur jag tar emot och dokumenterar alla mina meddelanden.

Faktiskt hör jag nu Arkturierna, Plejaderna och andra medlemmar i Änglariket sända sitt enade meddelande inom detta NU. Jag tror de vill att jag ska tona in mig på dem denna morgon.

Vi flyttade för några år sedan till en totalt annorlunda miljö. Jag älskar denna miljö då den ligger på landet, men mina livslånga vänner och familj finns många timmar bort. För långt bort för att lätt kunna köra dit, men för nära för att flyga, då flygplatsen ligger lika långt borta som vårt ”gamla hem”.

Det hus vi lever i här är fantastiskt, och vi är omgivna av naturen med havet intill. Vi har lyckats leva större delen av vårt liv som gifta mycket nära, på gångavstånd, till Stilla Havet, vilket är en stor välsignelse.

De av er som lever nära havet, eller något annat stort vatten, vet vad jag talar om. Faktiskt är det så att om ni bor nära, eller på en plats där ni är omgivna av Gaias vackra natur, då vet ni vad jag talar om.

Jag vet inte varför jag skriver detta, men jag ”släpper alltid taget” och låter meddelandet komma genom mig. Jag kan inte säga Arkturierna ger mig detta meddelande, men jag känner att de är med mig.

Underbart nog känner jag också Änglarna. Åh, vilken kär välsignelse det att känna Änglarna, eller en Ängel, nära. Hur känner vi en Ängel, eller Änglar, nära? (jag skrev Ängel och Änglar med stor bokstav i kärleksfull respekt för dem). Svaret från mig är att jag känner en frid och ett lugn som det alltför ofta är svårt att få mitt dagliga liv att innehålla.

”Varför använde jag ordet ”innehålla”? Frågar jag mig själv. Vanligtvis finner jag mig själv ansluten till Arkturierna och/eller Plejaderna, men idag känner jag Änglarna. Ärkeängel Zadkiel, och han/hon(änglar har ingen könstillhörighet på samma sätt som vi människor) sänder mig en högst underbar gåva av ”Ängla-KÄRLEK”.

Ängla-KÄRLEK är en sådan kär välsignelse, och då jag nu känner den befinner jag mig i djup frid. Denna ”djupa frid” är en känsla som inte är så lätt att hålla kvar, och jag hör/känner kära Zadkiel påminna mig om att jag inte tonat in mig tillräckligt mycket till Änglarnas Rike.

Vad är ”tillräckligt” frågar jag inom mig. Jag besvaras av Zadkiels Violetta Kärlek som säger: ”Tillräckligt” är ett mänskligt ord som är bundet av människans behov av ”en viss mängd”.

Vi, er familj av Änglar, talar till er alla via resonansen av ”Ovillkorlig Kärlek”. Idag har vi kommit till er medvetenhet för att påminna alla som tar mot detta meddelande att kärlek, speciellt ovillkorlig kärlek, flödar i en cirkel.

Med andra ord, den ovillkorliga kärlek ni sänder ut i er verklighet KOMMER att återvända till er, sändaren. Naturligtvis återvänder alla energifält som sänds ut till sändaren. Några av dessa energifält påminner er om hur ni verkligen mår.

Å andra sidan, en del av dessa energifält påminner er om att VI, er Högre Dimensionella Familj ALLTID ÄR MED ER!

Olyckligtvis, eller kanske lyckligtvis, återvänder ALL energi som sänds ut, till sändaren. Det finns en komponent av ”energi ut motsvarar energi tillbaka” som är en del av Gaias ”primära operativsystem”. Precis som er egen hjärna arbetar med ”energi ut är energi tillbaka”, så gör er fysiska verklighet det.

Faktum är att denna energi ut/energi tillbaka fungerar mycket snabbare när ert medvetande står i resonans till den fjärde dimensionen, och omedelbart när ert medvetande står i resonans till den femte dimensionens verklighet av HÄR och NU. Fler och fler av medlemmarna i Gaias mänskliga rike börjar inse detta faktum.

De som är medvetet medvetna om att energi ut motsvarar energi tillbaka har en medveten medvetenhet om hur de skapar sin egen verklighet. Gör detta vetande det hela lättare?

Inte nödvändigtvis. Men, vetandet att ni är skaparen av er egen verklighet via den energi ni tar in, håller inom er, och cirkulerar ut i er verklighet, är grundläggande.

Medan ens medvetande bara står i resonans med den tredje dimensionen, kan man lätt falla in i en känsla av att ”vara ett offer”. Faktiskt, många människor som gör stor skada mot andra människor, platser eller saker, åstadkommer den skada de tror att de själva tagit emot.

Dessa människor har inte fått förmågan – ännu – att tro på att de är skapare av sin egen verklighet. Ja, även om det ”inte var ert fel” fanns det någonstans i ert medvetande och/eller er aura.

Dock, om denna energi har kommit tillbaka till er så är det faktiskt en underbart tillfälle för er att Flamma, Flamma, Flamma den Violetta Elden, Transmuterande ALL skugga till Ljus, Ljus, Ljus!

Handlingen att flamma den Violetta Elden ger er möjligheten att acceptera att denna energi, upplevelse, svårighet, har kommit till er för att påminna er om att NI kan Flamma den Violetta Elden för att transmutera det som sänker ert medvetande eller orsakar er svårigheter.

Vi kommer inte att säga att era problem blir lösta på direkten, då era problem faktiskt är gåvor. Era ”problem” säger er vad som INTE fungerar i era liv. Och, om ni kan minnas att minnas att era problem är era lärare, ert karma och er lärare i er ”Skola på Jorden”.

Precis som varje person har sitt eget ”operativsystem”, på samma sätt som er moderna utrustning har ett operativsystem, så har Gaia själv ett operativsystem. Gaias operativsystem är ”energi som går ut till Hennes planet” kommer att återvända till mottagaren.

Gaia valde detta operativsystem då Hon valde att vara en ”lärande planet”. Det Gaia lär ut, till dem som är villiga att lära, är att NI skapar era liv genom vad ni ger ut och in i era liv.

Med andra ord, om ni väljer att hjälpa andra och sända ut Ovillkorlig Kärlek så mycket som möjligt inom varje NU, kommer ni att få hjälp av andra och Ovillkorlig Kärlek från andra.

Dessa ”andra” behöver inte vara andra människor. Växter och djur kan vara återlämnare av den kärlek ni sänt ut. Faktiskt kommer Gaias planetariska SJÄLV också att återlämna er kärlek. En del kanske säger att ni har ”tur”, men det är bara för att de ÄNNU inte insett att ni alla är skapare av er egen verklighet.

Om ni ger ut kärlek och vänlighet, kommer ni att få ta emot kärlek och vänlighet från andra. Å andra sidan, om ni ger ut rädsla och ilska, får ni ta emot rädsla och ilska i er egen verklighet. Vi använder ordet ”verklighet” eftersom ni, även om ni alla delar samma planet, lever i många, många olika former av verklighet.

Dessa ”former av verklighet” är direkt förbundna med energi ut är energi tillbaka från era tidigare inkarnationer. Gaia är en ”lärande planet” på vilken man kan lära, om man är redo. Vissa livstider kan vara så svåra, att man bara lär sig ”hur man överlever”.

Dock, att lära sig hur man överlever i er bräckliga, mänskliga form är en stor gåva ni givit till era egna framtida inkarnationer. Ni kanske tror att tidigare inkarnationer är helt bortglömda, men de är bara bortglömda i tredje dimensionens medvetande.

Så snart ni får förmåga att expandera er ”känsla av själv” bortom den särskilda jordfarkosten och situationerna i ert nuvarande jordeliv, och minnas det ni lärt under andra inkarnationer, har ni givit er själva tillgång till en myriad livslektioner ni kan införliva i er nuvarande inkarnation.

Faktum är att de av er som tillåtit er själva att minnas era tidigare själv och/eller tidigare liv på ett Stjärnskepp eller er Hemvärld, har en stor förmåga att hjälpa Gaia med Hennes Planetära Uppstigning till den femte dimensionella dimensionen av verklighet.

Många människor som lever inom ert NU har valt att ta en 3D jordfarkost för att hjälpa Gaia under denna oerhört utmanade tid av planetarisk uppstigning. Om ni ser på alla Uppstigna Mästares liv, så hade de INTE haft några lätta liv.

Det blev så för de valde att följa sin ”orsak till inkarnationen”, hellre än att följa den ”lätta vägen med personlig bekvämlighet”. De kom också ihåg att energi går i cirklar. Därför, den energi de gav ut i sin verklighet skulle så småningom komma tillbaka till sändaren.

Därför valde dessa, sådana som de Uppstigna Mästarna, att stanna kvar i kommunikation med sina Högre SJÄLV och/eller med sin Högre Vägledning, även om det föreföll vara för svårt. Att leva via instruktionerna från ert eget Högre SJÄLV är faktiskt mycket utmanande, och bara en liten minoritet av mänskligheten har förmåga att ens minnas sina Högre SJÄLV, än mindre följa sitt Högre SJÄLV.

Det tredjedimensionella formatet av att ”bara vara en människa” kan vara mycket utmanande och är mycket likt en resa genom livet i en racerbil men där bara den första växeln används. Då ni låter ert medvetande expandera in i den fjärde dimensionen, kommer era inneboende kreativa tankar, känslor och handlingar att vägleda er genom livet.

Ni är också vägledda om ni accepterar gåvan att expandera ert medvetande att omfatta den femte dimensionen. Den femte dimensionen har ett helt annat operativsystem för att leva HÄR och NU.

Lyckligtvis har ni redan via ert tredjedimensionella medvetande lärt er hur ni fungerar effektivt och kärleksfullt i er tredjedimensionella värld.

Ert fjärdedimensionella medvetande är kärnan i ert mest kreativa mänskliga själv, och också ingången till vägen till ert femtedimensionella själv som inte längre är bundet till den tredje dimensionens tid och rum.

Ert femtedimensionella själv introducerar er till era Galaktiska SJÄLV som står i resonans till de högre dimensionella verkligheter som osynligt cirklar runt och beskyddar Gaia.

Om ni önskar möta dessa högre dimensionella versioner av era Multidimensionella SJÄLV är allt ni behöver göra

FRÅGA!

Kära högre dimensionella uttryck av mitt Multidimensionella SJÄLV, JAG ÄR redo att kommunicera med er på regelbunden basis. Jag lovar att jag skall dokumentera våra möten på något vis och dela dem med andra. På detta sätt kommer jag ALLTID att minnas att ert högre dimensionella meddelande kommer:

INTE TILL MIG UTAN GENOM MIG

När ni väl INSER och LEVER vetskapen att NI är en kanal för de högre dimensionella, uppstignings energifälten, kommer ert liv att förändras på sätt som ni inte kunnat föreställa er från perspektivet av ert tredjedimensionella själv.

Vi tackar, älskar ovillkorligt och stöttar totalt våra modiga frivilliga att hjälpa Gaia med hennes process för PLANETARISK UPPSTIGNING. Vi vet att de som väljer denna Väg kommer att få uppleva högre vägledning och nya upplevelser bortom vad ni någonsin upplevt tidigare.

Var snälla och vet att detta är Stridssignalen.

Vi omfamnar alla som väljer att följa oss i denna kallelse.

Välsignelser av Ovillkorlig Kärlek.

Er Familj av Änglar

Arkturierna och er Högre Dimensionella Familj

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...