Änglarna via Ann Albers 19 juni 2021

 

Änglarna via Ann Albers

19 juni 2021

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Aldrig i mänsklighetens historia har ni, som art, varit tydligare med vad ni vill ha ut av livet. Er pandemi inspirerade er att sända rop till himlen. ”Vi vill vara i detta tillsammans. Vi är en värld.” ”Vi vill ha kontakt! Vi är trötta på hat!” ”Vi är trötta på att förorena planeten vi går på.” ”Vi är trötta på att göra saker som känns meningslösa, och gå genom livet och känna oss pliktbundna.” ”Kära himlen, vi är trötta …”

Och så många av er är trötta, kära vänner. Många av er är utmattade av att försöka ”trycka undan floden” och/eller göra motstånd mot era egna känslor.

Ni acklimatiserar er alla till de nya energierna. Ni arbetar alla flitigt på att höja er vibration så att det nya, förhöjda och vackra flödet av kärlek kan röra er och röra sig genom er obehindrat. Likt en elkabel som ännu inte klarar en högre strömstyrka, är det ert motstånd mot kärlek som ger er, likt kabeln, kortslutning, utbrändhet eller en explosion!

Omvänt, om ni lever i linje med ert hjärta, vilket de flesta av er på många sätt gör under er dag, kommer ni att känna er mer energifyllda, passionerade och öppna för vägledning, än någonsin tidigare.

De flesta av er vacklar mellan dessa två extremer, inspirerade av en tanke i ett ögonblick, utmattade i nästa.

Ni har total kontroll över dessa, kära ni! Ni kan välja att underkasta er utmattningen, sova, vila och vara snälla med er själva. Ni kan välja att vila era egna tankar och göra det som känns bra i stunden. Genom att älska er själva på detta sätt, kommer ni att höja er vibration och hitta mer energi. När ni är passionerade eller dragna till något, kommer ni att känna er energifyllda om ni följer ert flöde av tänkande och handlande. Ni kommer att känna er trötta om ni gör motstånd. Ni kommer att känna er energifyllda av kärleksfulla tankar, och trötta eller till och med utmattade av något mindre. Bäst av allt, genom att underkasta er hjärtat, underkastar ni er till er vägledning.

Era känslor är en kärleksfull barometer som låter er veta när ni befinner er i högre eller lägre vibrationer. De säger er huruvida ni är eller inte är underkastade ert hjärta och flödar behagfullt mot era önskningar, eller huruvida ni gör eller inte gör motstånd mot ett kärleksfullt flöde. Inte i något av fallen har ni rätt eller fel, bra eller dåligt. Ni har bara en annorlunda upplevelse av livet. Döm inte er själva när ni befinner er i en låg vibration. Gör bara ert bästa för att skifta till en snällare. Era tankar är verktygen ni använder för att fininställa era känslor.

Vi har sagt detta många gånger. Var snälla med er själva. Efter bästa förmåga, lyssna på era hjärtan. Pressa er inte att göra saker ni inte vill göra, eller om ni måste, hitta åtminstone orsaker till att tycka om det ni gör. Efter bästa förmåga, försök att inte hänge er åt tankar som tar ner er. Tillåt istället era tankar att naturligt driva uppåt mot vad som känns bäst.

Ni håller alla på att lära er leva i en högre vibration. Ge akt på era känslor denna vecka och lägg märke till hur de korrelerar mor er fysiska kondition och era fysiska energier. Ni kommer snart att förstå, genom egen observation, att ni är energetiska varelser som antingen väljer er vibration eller reagerar på världens vibrationer. Det är alltid er vibration som dikterar hur ni mår, vad ni drar till er, och hur behagfullt ni flödar genom era dagar. Vi önskar er lätthet, nåd, glädje och era drömmars uppfyllande.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.

-Änglarna

Du gillar kanske också...