Änglarna via Ann Albers, 12 mars 2023

Änglarna
Via Ann Albers, 12 mars 2023
Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.
Kärlek flödar till er i en oändlig och aldrig sinande ström från Källan till allt liv. Ni kallar den till er med varje önskan och varje klagomål. Ni kallar den till er med varje önskemål för er själva eller någon annan. Ni framkallar denna kärlek i varje andetag! Kärlek finns bakom varje mänsklig tanke och känsla, oavsett hur mycket ni låter den flöda fritt eller hur mycket motstånd ni gör.
Även i era negativa känslor försöker kärlek flöda. Bakom er ilska finns en önskan om kärlek och en bättre upplevelse av livet. Dold i er sorg finns en kärlek för det ni känner att ni har förlorat. I er avundsjuka finns en kärlek för något ni inte känner att ni kan få. I er frustration finns kärlek för det ni önskar uppleva, men som ni för tillfället inte kan uppleva.
Det här kanske låter radikalt, men vi vill att ni ska värdesätta alla er känslor. De är en del av det som gör er till människa. Även om vi aldrig skulle vilja att någon av er ska fastna i rädsla, ilska, frustration, sorg eller någon smärtsam känsla, vill vi hjälpa er att förstå värdet i alla känslor så att ni kan använda dem som information för att hjälpa er att uppleva en bättre och mer kärleksfull upplevelse av livet.
Enkelt uttryckt, era känslor är en indikator på huruvida ni är i linje med, eller motsätter er kärlek. Under varje mänsklig känsla finns kärlek närvarande och försöker flöda. När ni mår bra, kan ni vara säkra på att ni låter denna kärlek flöda i era liv. När ni mår dåligt, informerar era negativa känslor er om att ni gör motstånd mot denna kärlek.
Vi talar inte om att intellektuellt göra motstånd mot kärlek. Få av er skulle ärligt säga: ”Nej tack, jag vill inte att Universum älskar och stödjer mig.” Istället talar vi tekniskt om motstånd som en vibrationsmotsättning till den kärlek ni har framkallat.
Två krafter eller energier som inte harmoniserar med varandra skapar motstånd. Om ni stryker er hunds päls bakåt, orsakar det ett visst motstånd. Om en koppartråd har föroreningar, orsakar den motstånd mot den elektricitet som försöker strömma genom tråden. Om ni för er hand genom luften rör den sig fritt, men om ni försöker föra den genom en skål med jello, kommer ni att känna motstånd. En varmfront som möter en kallfront skapar motstånd i vädrets mönster och riktning, och som ett resultat av det uppstår ofta stormar när de trycker mot varandra. Om ni försöker gå igenom en vägg i er 3D-kropp, kommer ni att möta motstånd.
Om någon försöker att tvinga på er en idé som inte tilltalar er, kommer ni också att känna motstånd. Om ni tänker en tanke som går stick i stäv med den kärlek ni har kallat till er, kommer ni att känna motstånd. I nästan alla fall kommer ni att känna motstånd i form av obehag eller negativa känslor. Något, någon eller några tankar ger inte resonans med den kärlek ni har kallat på. Era negativa känslor ger er värdefull information. De säger: ”Förändra er tankar och handlingar, eller ändra ert fokus.”
När ni går genom livet hjälper era känslor er att urskilja de tankar, handlingar och fokusobjekt som är i linje med era önskningar, och de som inte är det.
Om ni tolkar era känslor som information kan ni snabbt justera era tankar, handlingar eller ert fokus för att hitta vägen tillbaka till kärlek. Ni kan omkalibrera er vibration för att tillåta det ni vill flöda in i era liv. Ni kan vara säkra på att ni alltid kommer att veta när ni är i resonans med den kärlek ni vill uppleva, och när ni inte är det. Era känslor ger er denna värdefulla information.
Om ni däremot gör som ni har blivit tränade att göra och skyller era känslor på den person eller situation som inspirerar ert motstånd mot kärlek, då förblir ni deras hjälplösa offer. De inspirerar er att motstå kärlek, men orsakar det inte. Det här är en bra poäng, värd att ta till sig. Om någon är ovänlig mot er känns det inte bra, oavsett hur tränad ni har blivit som barn i att förvänta er ovänlighet. Något djupt inom er vet att ni vill känna er älskade. Som ett resultat kommer ovänlighet, hur välbekant det än är, aldrig att kännas bra.
Era dåliga känslor talar om något för er. De ger er en mängd värdefull information. De säger åt er att ändra era tankar, handlingar eller ert fokus.
Detta ovänliga beteende kan ha aktiverat känslor av att vara oälskad eller ovärdig kärlek. Det kan utlösa känslor av att vara missförstådd. Ni kan faktiskt vara oälskade och missförstådda av den ovänliga individen. Era dåliga känslor kommer dock från motstånd mot den kärlek som försöker flöda till er – inte genom dem – utan snarare från den aldrig sinande strömmen av kärlek från Källan.
Om någon erbjöd er dålig mat från en buffé, skulle ni inte hellre låta kocken erbjuda er utsökt mat? Skulle ni slösa bort er tid med att argumentera med den som erbjöd er dålig mat, eller skulle ni helt enkelt bara ta emot den goda maten?
På samma sätt erbjuder människor genom sin ovänlighet er ”dålig mat.” Källan erbjuder alltid ”god mat!” Källan överför ständigt bra vibrationer till er. ”Er värdighet kräver inte någon annans samtycke. Jag älskar er som ni är.” ”Ert värde kräver inte någon annans förståelse. Jag förstår er.” ”Ni behöver inte övertyga den här individen om er godhet. Ni är bra som ni är.” Kärleken säger: ”Ni är ni och låt andra lära sig av sina egna handlingar.”
Era dåliga känslor talar om för er att ni gör motstånd mot detta flöde av kärlek. Era bra känslor säger er att ni tillåter den. Om ni har fastnat i dåliga känslor, var uppmärksamma! Hur försöker kärlek leda er till att ändra era tankar, handlingar eller ert fokus?
Kärlek kan leda er att ändra era tankar om en person eller situation. Istället för att ta den här personens beteende personligt, kan ni bli inspirerade att se genom er själs ögon. ”De är sårade. Deras ord handlar inte om mig, utan om deras egen smärta. Lyckliga människor sårar inte andra.” Ni kanske till och med känner medkänsla för er båda i denna obehagliga situation. När ni känner medkänsla, känner ni kärlek.
När ni känner kärlek, mår ni bättre. Ni tillåter kärlek att flöda till er och genom er.
Kärlek kan leda er att förändra era handlingar. Ni kanske har modet att ge er iväg från detta förhållande, att ignorera ovänligheten eller att tillbringa mer tid med vänligare människor. Om ni till exempel har en ovänlig man/hustru, kanske ni blir motiverade att lämna huset, träffa vänner eller engagera er i andra aktiviteter som lyfter er över obehagligheterna, så att de lättare rinner av er när ni är i närheten. Era goda känslor är era vänner, eller när ni är engagerade i hobbyer, hjälper er att öppna upp för flödet av kärlek. Då kommer ni att må bättre.
Kärlek kan leda er till att ändra ert fokus. Med hjälp av  exemplet ovanför, anta att ni har en man/fru som dricker eller blir frustrerad och upprepade gånger riktar sin smärta mot er. Medan vissa av er skulle bli motiverade att lämna, skulle andra av olika anledningar stanna i den här relationen. Kärleken kanske viskar: ”Ändra ditt fokus!” Ni lär er att dämpa ilskan hellre än att tänka på den, eller behöva göra något annorlunda. Ni lär er att fokusera på era trevligare tankar. Att vända ert fokus från otrevliga situationer kan också öppna er för att känna kärlek inom andra, bättre områden i livet.
I motsats till vad många tycker är det ofta kärlekens uppgift att distrahera er själva med något som verkligen känns bättre, undvika obehagligheter eller till och med lägga något obehagligt bakom er om ni kan. Kärleken säger aldrig: ”Ät den där dåliga maten och gilla den!” På samma sätt skulle aldrig kärlek tala om för er att ni måste tycka om något eller någon som ni inte känner er bekväm med. Kärlek uppmanar er aldrig att ”uthärda lidandet så att ni kan lära er av det.” Kärlek föreslår aldrig att ni gör er själva eller någon annan illa. Kärleken kräver inte ens ett ”avslut” i traditionell mening med en given person eller situation.
Kärleken vill istället att ni ska erkänna värdet i alla saker och alla varelser. De ger den kontrast som inspirerar er skapelse. Kärleken vill hjälpa er att ut ur ert lidande. Kärleken vill att ni ska leva och låta andra leva. Kärleken säger att ni är färdiga med något obehagligt i samma ögonblick som ni kopplar bort er energi från det obehagliga och låter kärleken flöda in i ert hjärta. Även om ni lämnar ett våldsamt förhållande och processen är lång och trasslig, så är ni färdiga med det i samma ögonblick som ni tillåter kärleken att komma in i ert liv, sinne och hjärta. Ni gör inte längre motstånd mot kärlek.
Var uppmärksamma på era känslor. De berättar om er. De berättar om i vilken grad ni gör motstånd eller tillåter kärlek. Ni behöver inte lösa allt med alla. Ni behöver bara lösa ert förhållande med kärlekens flöde. Lyssna på era känslor, de hjälper er att hitta er väg – en känsla i taget – tillbaka till att låta den ständiga strömmen av kärlek som ni har kallat på att flöda in i varje område av ert liv.
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *