Änglarna via Ann Albers, 5 september 2021

Änglarna
Via Ann Albers, 5 september 2021
Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.
Andas djupt. Slappna av i er djupaste sanning. Ni vill älska. Ni vill njuta av de variationer livet erbjuder er och utifrån det välja vad ni tycker om och skapa det. Ni vill lyssna på er Gudagivna inre kompass och göra vad som känns rätt för er. Ni hade aldrig för avsikt att strida mot varandra. Ni vill verkligen inte slåss om vacciner och olika varianter av virus, eller en mängd andra ämnen. Ni vill älska.
Det finns ingen anledning att argumentera eller försvara er rätt att finnas till. Det finns aldrig något behov av att försvara eller rättfärdiga era val. Säg helt enkelt till er själva här och nu: ”Jag ger mig själv tillåtelse att vara jag. Jag ger mig själv tillåtelse att lyssna på min egen inre kompass. Jag ger mig själv tillåtelse att välja de vibrationer jag vill ta in i mitt liv. Jag ger mig själv tillåtelse att vara den vackra själ Gud skapade mig till att vara.
Jag älskar mitt inre ljus och jag ger det tillåtelse att vägleda mig, skydda mig och leva med inre glädje. Jag ger mig själv rätten att vara jag.”
Vi vet att för många av er känns det som att er frihet har tagits ifrån er, och till viss del finns det för närvarande många 3D-restriktioner. Men i den femte dimensionens förståelse av verkligheten, är ni alltid och för evigt fria.
Anta till exempel att ni inte vill ta vaccinet, men att ni är tvungna att ta det för att få behålla ert jobb. Som alltid har ni ett val. Ni vill behålla ert jobb. Ni vill må bra. Ni vill undvika allt som ni inte känner er bekväma med. Så vad gör ni med dessa till synes motstridiga önskningar? I 3D kan det verka som att ni har två mindre-än-önskvärda val. I 5D finns det ett viktigt val … Kommer ni att anpassa er vibration till det ni önskar?
Ni kan manifestera ett nytt jobb genom att fokusera på hur det skulle kännas att hitta ett som matchade era ideal och perspektiv, och sedan ivrigt emotse förändringen. Ni kan föreställa er hur det kommer att kännas att vara bland en fantastisk grupp människor med en högre lön, på ett jobb som ni älskar. Det kräver en vilja att anpassa sig till vibrationen i det ni vill ha. Alternativet är att välja vaccinet – att se det som ett ljus som går in i ljuset, i avsikt att bara ta in de frekvenser som stöder ert välbefinnande och helt enkelt släppa resten. Som ni förstår har ni satt er själva i en situation där ni, i båda fallen, måste lära er att anpassa er själva till vibrationen i det ni önskar.
Ni har försatt er i den här positionen för att växa bortom 3D:s begränsningar och in i 5D:s frihet. Er själ vill ha denna tillväxt. Er själ vill att ni stiger in i denna större vibrationella frihet, och när ni hittar den kommer ni att ha allt ni önskar … välbefinnande, ett arbete ni älskar och bäst av allt, kunskapen om att ni kan skapa fritt oavsett vad.
Kära ni, ni uppmuntras alltid till att uttrycka er sanning med kärlek när ni vill bli hörda, men det är aldrig nödvändigt att motivera eller försvara er åsikt. Ni är de ni är, och det är perfekta, rena LJUS som har en upplevelse i en mänsklig kropp.
Säg ofta till er själva: ”Jag är den jag är. Jag accepterar mig själv. Jag accepterar mina övertygelser, åsikter och perspektiv just nu. De är de filter genom vilka jag upplever livet. Om de ger mig glädje kommer jag att behålla dem. Om inte, kommer jag att prova nya. Jag är den jag är och det är oändligt ljus, oändlig kärlek, oändliga möjligheter att ha en upplevelse som människa. Jag är fri att vara jag.”
Ni skulle bli förvånade om ni la märke till hur många gånger om dagen ni rättfärdigar eller försvarar era val och ert sätt att se på saker … ofta för er själva! Prova det under en dag. Förklara för er själva varför det är OK att vara ni. Lyssna på er själva. ”Uuh, oh, om det eller det inte hade hänt skulle jag inte ha kommit för sent. ” Det kanske är sant, men ni behöver inte försvara er. Eller, ”jag skulle inte ha köpt det eller det, men jag arbetar så hårt. Jag förtjänar det!” Naturligtvis gör ni det, men ni behöver inte försvara era val. Ni kanske minns en diskussion med någon ni fann obehaglig och upprepade hela konversationen i huvudet, där ni försvarade er själva. Vi vet att ni vill bli förstådda, men det här är faktiskt inte det bästa sättet att göra det på.
Om ni vill kan ni prova en mycket enkel övning. När ni märker att ni försvarar ett val eller en handling, eller blir defensiv i en konversation, sluta! Säg till er själva: ”Det här är mitt val och det är OK. Det här är mitt sätt att se det på och det är OK.” I konversationer kan ni säga: ”Det här är min övertygelse eller mitt val och det är OK för mig. Det är OK för mig om du inte håller med. Jag vet vad som är rätt för mig och litar på att du vet vad som är rätt för dig.” Vi vet att det kan verka som om vi förenklar saker, men ärlighet varar längst. Äkthet är enkelt. Att välja att vara OK med er själva är mycket lättare än att försvara, rättfärdiga och argumentera med någon, inklusive er själva.
Kära ni, försvar och rättfärdigande kommer sig av osäkerhet, medan sann makt kommer från att välja att acceptera sig själv. Acceptera era val och, om ni inte tycker om resultatet, gör nya. Acceptera era övertygelser. Om de inte gör er lyckliga, skapa nya. Acceptera allt inom er, för i det här ögonblicket är ni tillräckligt bra. Ni är OK. Vilka ni är just nu är en startplatta för vilka ni vill vara i nästa ögonblick.
Det är aldrig nödvändigt att försvara era val, perspektiv, övertygelser eller åsikter. Det är aldrig nödvändigt att någon annan håller med. Om någon attackerar er, ha medlidande med dem för det osäkra påhoppet. Om någon försöker tvinga på er sina åsikter, ha medlidande med dem, för de är ännu inte tillräckligt bekväma med sig själva för att ge upp behovet av medhåll.
Er värld var aldrig tänkt att vara en värld av samstämmighet. Kroppen och alla ekosystem på er planet arbetar mirakulöst bra när varje cell, individ eller art helt enkelt tillåts vara sig själva. Hjärtcellen rättfärdigar inte sig själv inför benen. Hjärtcellerna bildar mjuk vävnad, och benen bildar en fast vävnad. Lejonen rättfärdigar inte sig själva för geparden och geparden försvarar inte sin rätt att finnas till.
Varje individ i hela skapelsen har sin egen design, sin egen inre kompass och sin egen rätt att finnas till. Acceptera er själva som rena, värdefulla, kraftfulla ljus som har en upplevelse som ni själva skapar med era unika och underbara val, övertygelser, åsikter och perspektiv. Ni är perfekta som ni är, även när ni expanderar till större förståelse.
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...