Änglarna via Ann Albers, 12 augusti

Anglarna Ann Albers

Änglarna via Ann Albers, 

12 augusti 2016

Kanaliserat av: Ann Albers

Mina kära vänner, vi älskar er så väldigt mycket,

Inom var och en av er finns en mycket stor kärlek som längtar efter att komma upp till ytan. Denna kärlek kan uttryckas på så  många olika sätt! Den kan uttryckas i era “ja” och i era “nej”. Den kan uttryckas i er lycka och i er tacksamhet. Den ligger under er sorg, er rädsla och till och med er upprördhet, för sannerligen, denna kärlek är vad ni är gjorda av och den försöker hela tiden att avslöja sig själv i era liv.

Ni uttrycker denna kärlek mest rent när ni är ärliga med er själva och världen runt er. Det finns en uppfattning hos mänskligheten om att kärleken bara uttrycks i en “positiv” form – genom att säga “ja” till varje begäran, genom att göra alla bekväma, eller genom att verka glättig oavsett omständigheterna. Dessa uttryck är vackra när de är genuina.

Icke desto mindre, finns det tillfällen när “nej” är ett uttryck för kärlek. Det finns tidpunkter när kärlek säger att ni måste tillåta någon annan deras obehag för att kunna vara ärliga mot era egna hjärtan. Det finns till och med tidpunkter när ni verkligen inte kan hitta en positiv framtidsutsikt på ett äkta sätt och i dessa utrymmen kan det var det högsta uttrycket av kärlek ni kan finna i den stunden att tillåta er själva er sorg, rädsla, ilska och avundsjuka med fullständigt själv-acceptans.

Så många av er har tränats att tro på att vara människor till lags är ett uttryck för kärlek. Vi skulle hålla med när era hjärtan är genuint benägna att göra det. Men, det är inte kärleksfull att hjälpa någon annan om ni inte ärligen dras till att göra det. Om en vän ringer och säger, “Kan du hjälpa mig idag?” och ni har andra planer, gå in i era hjärtan. “Hjärta, Gudomliga Kärlek, vad är det ni önskar för mig idag?” Tro på svaret. Kanske vill ni verkligen boka av era planer och hjälpa er vän. Kanske vill ni inte det. 

Sanningen är kärleksfull. Att vara ärlig mot er själva och andra är kärleksfullt. Om ni 

arbetar för sanningen i era egna hjärtan, kära ni, då kommer ni att hjälpa andras själ, oavsett om ni gör alla andras egon tillfreds.

Förbli sann mot närvaron av ljus inombords. Bistå vägledningen i era hjärtan i varje stund, snarare än att leva genom befallningarna som ni har tränats i. Tillåt era “ja” att vara de som sannerligen kommer från hjärtat. När ni inte är benägna att göra en sak, säg “nej” med kärlek. Tro. Tro på att skaparen vägleder var och en av er. För varje själ som är i behov, kommer det att finnas en själ som vägleds äkta och som längtar efter att ge. För varje själ som längtar efter att ge, kommer det att finnas en som är villig att ta emot.

Ni är alla uttryck av en Kärlek, dansande i Kärlek, med andra uttryck av Kärlek. Var ärliga mot er själva kära ni och era liv kommer vara en vacker Kärleksdans.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så väldigt mycket.

-Änglarna

You may also like...