Änglarna via Ann Albers, 20 februari 2022

Änglarna
Via Ann Albers, 20 februari 2022
Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.
Om ni fick ett val, skulle ni då välja krig eller fred? I själva verket får ni det här valet flera gånger om dagen.
Ni väljer krig eller fred mellan ert huvud och ert hjärta. Ni väljer krig eller fred mellan er önskan och era tankar om dem. Ni väljer krig eller fred mellan era tankar och era handlingar. Ni väljer krig eller fred med människorna omkring er i trafiken, med kundtjänst i telefon och med dem som har en viktig roll i ert liv. Ni kan välja krig eller fred med er datorutrustning, er kropp, er mat, er ekonomi eller med er ideologi. Ni väljer krig eller fred med dem som beter sig illa och med dem som beter sig väl. Tusen gånger om dagen, eller mer, ”strider” ni eller väljer att känna frid.
När någon tränger sig före i trafiken, verkar valet av frid, medkänsla och förlåtelse vara obetydligt. Ert val är ett vibrationellt beslut som påverkar helheten. När någon vill argumentera kan ert val att lyssna istället för att engagera er verka svårt, men det är ingen stor sak för mänskligheten. I sanning är vart och ett av dessa val en enorm seger för er själ och för hela mänskligheten. När ni tittar på er själva i spegeln och inte bryr er om den kropp ni ser, är valet att vara snälla mot er själva istället för att ”attackera” er själva med nedsättande uttalande, ännu en röst för fred.
Krigets vibration är densamma, oavsett hur stor eller liten striden är. Fridens vibration är densamma oavsett hur stort eller litet valet är att stanna i ert kärleksfulla centrum. Dessa vibrationer spelar roll. Ni spelar roll. Era val spelar roll. Ett krig mellan nationer börjar långt före invasionen och attackerna. Det börjar med otaliga själar i ett tillstånd av frustration, ilska, offerskap och oro. Dominoeffekten byggs så småningom på och måste inpräntas i massmedvetandet.
Eftersom fred är en högre vibration än krig, behövs det mycket färre själar i kärleksfull frid för att påverka helheten, än de otaliga själar som måste välja ilska för att skapa krig. Ni har fördelen att göra fredliga och kärleksfulla val, mina kära. Ni spelar roll.
Närhelst ni försöker påtvinga er vilja på någon annan, väljer ni krig. Varje gång ni misshandlar er själva, kritiserar er kropp eller tar felaktiga beslut, så väljer ni att vara i krig med er själva.
Omvänt, när ni väljer medkänsla, för er själva eller andra, när ni lever och låter leva är ni en fredsängel. Ni vet aldrig vem av er som gör det vibrationella valet som tippar över vibrationerna mot ett yttre krig, eller viktigare, lugnar en vibration av kaos inom någon ”med makt” att skapa fred. Era ”röstningar” för krig eller fred som ni gör under dagen, försvinner ut i kosmos och förenar sig med liknande vibrationer och påverkar globala händelser. Ni är viktiga. Era val mellan krig eller fred, vibrationsmässigt sett, är viktiga.
Vi föreslår inte att ni ska ignorera era känslor. Vi föreslår att ni lyssnar till era känslor och lär er av dem – för de är era guider. När ni mår bra känner ni Gud. När ni mår mindre bra är ni, i viss mån, bortkopplade från er och Universums sanna kärleksfulla natur. Det spelar ingen roll vem eller vad som försatte er i denna lägre vibration, ni måste välja om ni vill ge er uppmärksamhet åt de dåliga känslorna eller välja mer fridfulla tankar och handlingar. Vi uppmanar er att vara snälla mot er själva – välj fridfulla tankar och handlingar när ni är frestade att skapa strider i ert liv. I frid vinner er själ.
Ni har ett uttryck på Jorden som säger att någon eller något ”stör er frid.” Kärnan i den frasen är en förståelse för att friden är er. Frid är det naturliga tillståndet av en själ som är i linje med den kärlek som blåser liv i dem. Frid är ett inre jobb, och ju mer ni övar på att vara fridfulla, desto mindre kommer den yttre världen att ”störa” er.
Frid kommer sig av vetskapen om att ni är för evigt är ett med Källan till all Kärlek, och ni kan välja att vara en kärleksfull varelse, oavsett vad någon annan väljer. Frid kommer från vetskapen om att ni är anslutna till Källan av all Visdom, och ni kan tysta hjärnan och hitta era egna lösningar på alla utmaningar. Frid kommer från att veta att ni har en rättighet, given av Gud, att vara vem ni än väljer att vara.
Frid kommer från att släppa er hjärnas kontroll över ert hjärta och låta er själva känna, för era känslor kommer alltid att leda er. Frid kommer från att släppa kontrollen över andra, även om den önskan om att kontrollera kommer av ett kärleksfullt syfte.
Frid, mina kära, kommer från er villighet att i detta nu acceptera er själva precis som ni är; från er villighet att acceptera andra och livet precis som det är i detta nu. Utifrån den plattformen av frid och acceptans kan ni kärleksfullt sträcka er efter nästa bästa tanke, nästa bästa känsla och den nästa kärleksfulla handlingen.
Föreställ er en bäck som rinner mot havet. Den möter ett stenblock som den inte kan flytta på. Ska bäcken stanna upp och klaga över att stenblocket blockerar dess väg och starta ett krig? Eller skulle bäcken vara bättre betjänt av att slappna av i nuet med fridfull acceptans? ”Jag accepterar mig själv. Jag vill flyta i den här riktningen. Jag accepterar att det finns ett stenblock som dyker upp på min väg. Vad händer nu?” Ni vet redan svaret. Bäcken flyter naturligtvis runt stenblocket, och stenblocket skulle stå stark och avkopplad av den milda smekningen av bäcken, eftersom båda förblir trogna sin natur.
Bäcken gör inte motstånd mot sig själv, inte heller gjorde den motstånd mot stenblocket. Det är att överlämna sig till en större visdom och livsström som anpassar dem båda till varandra. Stenblocket gjorde inte motstånd mot bäcken genom att klaga på dess flöde. Det stod helt enkelt kvar i sin fundamentala natur.
Faktum är att om ni tittar på naturen kommer ni att se tecken överallt av olika djur och växter som är trogna mot sin natur, engagerade i livet som är så exakt vibrationskoordinerat att era mest avancerade datorer inte ens kommer i närheten.
Ni kan avsluta krigen inom er genom att tillåta er själva att vara er själva. Ni är de ni är … i detta nu. Ni känner vad ni känner … i detta nu. Släpp era behov av överenskommelser, kapitulation, kontroll och bekymra er inte om vad andra gör. Fokusera på den verklighet ni vill uppleva. Lyssna på era egna känslor. Den underbara Livskällan inom er vill att ni ska vara lyckliga, och vill alltid leda er till den bästa, mest välvilliga versionen av era drömmar. Källan vill göra detsamma för alla själar som är villiga att lyssna på sitt eget flöde.
Stå inte emot livets stenblock. Slösa inte bort ert liv och er tid med att oroa er för vad andra gör, eller vad de tycker att ni ska göra. Lita på era egna känslor och efter bästa förmåga hedra dem så mycket som möjligt. Friden är er. Den har tillhört er hela tiden, och ju mer ni frivilligt ansluter er till denna frid, desto mindre kan någon eller något utanför er själva störa den.
Sann Frid kommer från medvetenheten om att ni är förenade – aldrig separerade – från Källan av all Kärlek, alla resurser, all visdom och all vägledning. När ni upplever att ni är förenade med Källan av all Kärlek, saknar ni ingenting. Ni litar på att livet leder er till alla era önskningar. Om en person inte ger er vad ni önskar, kommer ni att lita på att ni kommer att bli vägledda till andra som kommer att göra det. När ni upplever er själva förenade med Källan av all Kärlek kan ni verkligen ”leva och låta leva,” och ni kan verkligen uppleva den ”frid som överträffar all förståelse.” Ni har inget behov av att göra er själva eller någon annan illa. Ni har inget behov av att tvinga andra att hålla med er. Ni blir en kraftfull agent för frid.
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...