Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 30 december, 2023

 

Änglarna 

Via Ann Albers, 30 december 2023 

 

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket. 

När ert år går mot sitt slut och mänskligheten ger sig själv tillåtelse att släppa det som inte längre tjänar dem och ser framåt med hopp och drömmar, firar vi er. Vi älskar att ni tar er tid att se inåt, kalibrera om ert liv och klargör era önskningar. Vi älskar att ni ger er själva dessa markörer på er eviga resa. Varje ögonblick ni tillbringar med att anpassa er till de tankar som ger er glädje, är ett ögonblick närmare till att få era önskningar uppfyllda. 

Besluta er för att i år kommer ni att ge er själva tillåtelse att finna tankar och saker som ni mår bra av, oavsett omständigheter omkring er. Vi förutspår inte mörker och dysterhet i detta uttalande, vi observerar helt enkelt vad ni redan ser överallt ni tittar – kontrasterna i er värld blir mer och mer uppenbara när hjärtan vaknar, och otaliga själar börjar få upp sin sanning till ytan. 

Det här är ingen tragedi, utan snarare en otroligt snabb utveckling av mänskligheten. Ni är delaktiga av en spännande tid på er planet. Händelser de senaste åren har drivit så många att vända sig inåt för att återknyta kontakten med hjärtat som länge har varit begravt, och glömda drömmar och önskningar som en gång förkastades. Det har blivit allt svårare att ignorera era känslor. Bandet mellan era tankar och er själ blir allt tydligare. När ni mår bra är era tankar kärleksfulla. När ni mår dåligt avviker era tankar från den kärleksfulla själen inom er. 

Var sanna mot er själva det kommande året. Ni var inte ämnade att behaga andra, om ni inte själva vill. Ni var inte ämnade att tjäna andra på bekostnad av er egen glädje och ert välbefinnande. Mycket få i mänsklighetens historia har inkarnerat med den uttryckliga avsikten att vara martyrer, men de som valde den vägen gjorde det med glatt hjärta.  

Ni var inte ämnade att bekämpa eller fixa människor eller system, utan snarare för att värdera och stärka de ideologier ni tror på. Så, i dessa tider av intensifierad kontrast, ge upp kampen. Ge upp försöken att få andra att anpassa sig till er. Liksom rosorna och liljorna, gräset, träden och ogräset, var helt enkelt er själva och lita på att kärleken som bor i alla varelser vill uttrycka sig i mångfald.  

Mångfald i tanken leder till skapande. Om ni alla hade exakt samma tankar och idéer, om ni bar samma kläder, lyssnade på samma musik och hade samma lösningar för samma problem och utmaningar, skulle ni snart bli uttråkade och vilja ha stimulans för att växa. I naturen stimulerar mångfald utveckling. Hos mänskligheten gör mångfald det samma. 

Fundera på olikheterna under det kommande året, försök att förstå dem om ni vill, men förbli sanna mot ert kärleksfulla jag. Det finns ingen anledning att få någon annan att hålla med er, och ni behöver inte hålla med någon annan. Lyssna hellre än att argumentera. Älska hellre änatt hata. Var snälla mot er själva istället för att förminska er själva.   

Att vara centrerad och rotad i kärlek efter bästa förmåga, kommer att ge en riklig skörd i era liv. Det är ett år då det är fantastiskt att vara sann mot sig själv och lyssna på sitt hjärta och agera efter dess kärleksfulla impulser för att ta vara på de möjligheter som erbjuds. 

Kära ni, vi vet att er värld har en hel del kaos, när det evigt ineffektiva försöken att mobba och manipulera varandra till eftergivenhet fortsätter. Krig kan erövra länder och döda kroppar, men de förändrar inte sinnen eller eliminerar själar. Politiska “krig” kan inspirera kaos, ilska och rädsla, men även de “mäktigaste” på er jord kommer att passera det “okända” och lära sig om deras “makt” var grundad i kärlek eller inte, och huruvida historien och framtida generationer kommer att se dem så briljanta som de trodde att de en gång var, eller kommer de att se på dem med större klarhet och visdom. 

 Frukta inte, kära ni. Gud är Gud. Kärlek är Kärlek. Kärlek är tillgänglig för er i varje andetag, ögonblick, tanke och i varje val. Kärlek är den grund från vilken ni skapades och den destination ni kommer att återvända till. Ju mer ni väljer att anpassa er till kärleken, desto bättre kommer ni att känna er, och desto mer magiskt och underbart kommer ert liv att bli. 

När ni firar ert nya år och ser fram mot det kommande året, ersätt hopp med en beslutsamhet att söka och se vad som är bra, vackert, bestående och sant i livet, för när ni gör det kommer ni att känna den kärlek som försöker flöda in i ert liv hela tiden. Kärleken tar aldrig slut, kära ni. Den finns där hela tiden, en evig flod av liv som vägleder er, älskar er, omfamnar er och för er framåt.  

 Se tillbaka på det här året och fira er styrka, er tillväxt, era kärleksfulla val, människor vars liv ni berört och de människor vars liv har berört ert. Fira de utmaningar ni övervunnit och den uthållighet som ni alla har varit exempel på. Fira era underbara måltider, vackra konst och fantastiska musik. Fira den dag ni gick i gräset och uppskattade dess svala mjukhet under fötterna. 

Hylla de främlingar som var vänliga mot er, och de gånger ni var snälla mot er själva när andra inte var det. Se er omkring i ert hem och fira alla små minnen av kärlek. Kommer ni ihåg känslan ni hade när ni köpte ett kärt föremål eller en tavla som ni uppskattar än i denna dag?  

I varje ögonblick, varje dag, i varje situation kan ni finna något att älska. Sök och ni skall finna. Knacka och dörren skall öppnas, och i det här fallet menar vi dörren till den aldrig sinande, ständigt expanderande, allomfattande strömmen av kärlek som är er att ta emot. 

Gott Nytt År, kära ni! 

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket. 

Änglarna. 

 

 

 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *