Fader Absolut – Livet På Nya Jorden; Full av Rädsla, 15 februari, 2022

 

Hälsningar, mina kära älskade barn!

Idag kommer vi att prata om kognitiv dissonans igen och kommer att överväga det ur energisynpunkt.

Och som ett exempel kommer vi att ta just de tre grupper av människor som jag berättade om i mina tidigare meddelanden.

Så den första gruppen är människor som är besatta av rädsla för sitt liv, som tar som ett evangelium vad myndigheterna säger och erbjuder dem ”nyttiga” vacciner.

Dessa människors aura är ett enormt knippe av energi av rädsla som för varje dag växer sig större när de ”när sig” exceptionellt på negativa nyheter och skrämmande detaljer om de infekterade och döda från den ”farliga” sjukdomen.

Eftersom deras medvetande fullständigt underkastar sig de mörka krafterna som är de som föder rädsla och panik bland människor, så ansluter sig även andra negativa energier till dem – de av aggression, hopplöshet, maktlöshet, sorg, medlidande om sig själv, oförmåga att förändra någonting…

Som ett resultat, i dessa människors energiutrymme bosätter sig en enorm mängd astrala varelser som livnär sig på negativa energier som dessa.

Och eftersom alla dessa människors tankar snurrar kring ett och samma ämne, är motsvarande negativa energier överhängande och tar enorm plats denna gång.

Föreställ dig nu vad som händer i tätbefolkade städer där energifält av människor ständigt sammanflätas och smälter samman och matar varandra hela tiden.

Dessutom, om människor också diskuterar frågan som berör dem hela tiden och därigenom uppmuntrar varandra, blir de negativa energierna som omger dem tätare och tätare.

Men samtidigt förlängs de också.

Det händer på grund av det faktum att de astrala varelserna som attraheras av människors energifält bidrar med sina egna negativa energier.

Som ett resultat, på den subtila nivån är sådana människor silhuetter som myllrar av astrala varelser.

Efter att ha samlats till festen, gör var och en av de astrala ”gästerna” sitt bästa för att förhindra att den omhuldade näringskällan töms.

I det långa loppet blir rädslan till en överväldigad grad tillräckligt stor för att göra en redo att göra vad som helst bara för att bli av med den.

Det är dessa människor som är de första som står i kö för vaccination och övertalar andra att följa deras exempel.

Det är de som känner rädsla, aggression och hat mot dem som vägrar att göra detta.

På så sätt uppnår reptiloider två mål samtidigt: öka antalet vaccinerade och föda upp de negativa energier som de är i behov av så mycket nu och spelar ut människor mot varandra.

Nå, hur ska man bete sig med sådana människor för att inte hamna i virveln av låga energier?

Försök att undvika dem och inte starta några diskussioner med dem.

Glöm inte heller den skyddande sfären av Universums Kärleksflamma som är fylld med Uppstigningsenergin.

Men om du kan, försök att inte komma till platser med många människor, för konsekvenserna för dig kan vara oförutsägbara.

Om det är omöjligt att undvika, gör det till en regel att rena ditt energiutrymme från alla utomjordiska energier och program med Universums Kärleks låga när du kommer tillbaka hem.

Avsätt inte tid för detta, min kära!

Ta hand om dig!

Nu börjar det bli oerhört viktigt för dig.

Älskar dig oändligt,

Fader-Absolut talade till dig

Du gillar kanske också...