Ett Meddelande från Änglarna via Ann Albers 3 juni 2021

 

Ett Meddelande från Änglarna via Ann Albers 3 juni 2021

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket,

För många av er på denna lista är morgondagen ett firande av friheten och frihet är, som ni säger, ett mycket hett ämne på er jord nu! Det är vår önskan att ni kunde vakna varje dag med att veta, värna om, fira och njuta av er sanna frihet! När allt kommer omkring så är ni, och har alltid varit, evigt fria.

Ni kan vara instängda i en bur men anden skulle fortfarande vara fri, för ingen kan stänga in eller begränsa den obundna själen. All brist på frihet ni känner kommer från att ni identifierar er med den fysiska kroppen och sinnenas värld, snarare än med er sanna andliga natur. Ju mer ni identifierar er med er ande, desto mindre begränsad kommer ni att känna er när ni lever, andas och rör er runt på er jord.

Bara ni själva kan kontrollera era tankar. Ni själva kontrollerar er vibration. Ni själva kontrollerar därför det ni attraherar eller tillåter. Er vibration skapar er verklighet, och ni är fria att välja er vibration; därför är ni fria att skapa den verklighet ni önskar.

Vi hör ibland era protester! “Jag kan inte resa om jag inte får ett vaccin! Jag måste betala skatt! Jag kan inte göra någonting när helst jag vill. Jag kan inte gå mot rött ljus! Jag är i en kropp som inte alltid samarbetar. Hur kan ni säga att Jag är fri?”

För att förstå er frihet måste ni förstå er sanna natur. Ni är en ande som har en fysisk upplevelse. Om ni tog till er det, så kunde ni tona in er till den önskade verkligheten.

Säg att ni vill resa men inte kan åka dit ni vill just här och nu. Så vad ska ni göra? Hur blir ni fria? Är sann frihet att kunna göra vad ni vill när ni vill? Gräv djupare, kära vänner. Varför vill ni åka dit? Hur är essensen i det ni önskar? Kan ni fokusera på känslan av att redan vara där, dit ni vill åka?

Kan ni njuta av tankarna, njuta av videor från er önskade destination, älska tanken så mycket att er höga vibration i sig själv kan bli en brytpunkt, vilken gör att begränsningarna upphävs? Ni kanske kommer att framkalla den känsla ni önskar genom era inre resor, utan att ens behöva lämna ert hus! Ni kanske guidas någon annanstans till en plats som ger er samma känsla av tillfredsställelse och glädje, som er ursprungliga destination, men som faktiskt är bättre just nu. Allt ni vill ha är en känsla, och ni är fria att tona in till den känslan här och nu, oavsett vad som händer i er yttre värld!

När ni gör det blir ni en ritning med vibrationer med den förändring ni vill se i er yttre värld, och följden blir att den kommer att börja skifta och förändras för att matcha er inre verklighet. Ni är skapare! Ni är fria att skapa.

Antag att ni vill köra mot rött ljus. Ni kanske är försiktiga förare men tycker inte att det är nödvändigt att stanna när det inte är någon trafik. Ni kanske vill komma fram i tid. Kanske ni vill uppleva spänningen i det trotset. Nåväl mina vänner, ni är fria. Ni kan föreställa er friheten av att köra säkert mot rött ljus, och kommer då att upptäcka att ni inte har något behov av att göra uppror, utan istället känna er fria och ganska nöjda i flödet av att stoppa och starta.

Ni är naturligtvis fria att agera och uppleva de konsekvenser som följer med er vibration. Gör ni uppror mot något? Var försiktig, ni kan mycket väl locka det till er. Älskar ni när det flyter på? Även om ni stannar så kommer ni att känna glädjen av flödet. Vill ni inte vara uppmärksamma? Då kan ni locka till er andra förare som inte är det heller, och komma lite för nära varandra! Er vibration kommer att diktera det ni ni lockar till er.

Under karantäntiden, till exempel, var ni inte fri att resa med era kroppar, men ni var fria att resa vart ni ville själsligen. Det var det stora syftet med den här tiden. Ni upptäckte den inre friheten av att välja en vibration, fokusera på den och uppleva dess effekter. Några av er hade en härlig tid av vila, ni omstrukturerade era liv och frigjorde er energi från världen. Några av er försökte motsätta sig förhållandena så mycket att ni istället tonade in till dem, och kände av det ännu mer. Återigen attraherade er vibration ett resultat.

Vi säger aldrig att något av era val var felaktiga, kära ni. Ni lever. Ni känner. Ni tonar in. Ni upplever. Ni lär er. Ni omjusterar. Ni känner. Ni tonar in. Ni upplever. Ni expanderar … och så fortsätter det eviga livets dans.

Så nästa gång ni tänker på ämnet frihet, fråga er själva: “Vad betyder frihet för mig? Är det friheten att göra vad jag vill när jag vill? Eller är det friheten att känna vad du vill när du vill? I sanning kära ni, allt ni vill göra är för att ni vill känna något. Börja med friheten att känna och sedan kommer ni att vägledas till människor, situationer och aktiviteter som matchar. Det är verklig frihet. Även om ni skulle få som ni ville varje gång, så skulle upplevelsen, bankkontot eller älskaren lämna er tomma och missnöjda, om ni inte kunde finna känslan i ert inre.

Kära ni, njut av er frihet att tänka de tankar som ger er de känslor ni vill ha, för då kommer ni också att finna stor frihet i er yttre värld. Då kommer ni inte längre att känna er begränsade av andras skapelser, utan ni kommer snarare att vara er egen källa eller bli vägledd på sätt som ni inte ens kan förstå, till kärnan i allt ni vill uppleva.

Gud välsigne er! Vi älskar er så mycket.

— Änglarna

 

Översättning: Maggan

You may also like...