Änglarna via Ann Albers, 28 april, 2018

Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 28 April, 2018

 

Mina kära vänner, vi älskar er så väldigt mycket.

Om ni skulle odla en trädgård, skulle ni noggrant odla jorden, plantera och vattna fröna, och se hur era vackra plantor kommer upp till ytan. Ni skulle se dem blomma och bära frukt. Ni skulle även se ogräset.

När ni manifesterar era drömmar, odlar ni er själs jord och planterar frön i form av era intentioner. Ni vattnar dem med positiva tankar och börjar se tecken och ta emot vägledning i era yttre liv. Era drömmar börjar växa! Det är i denna process som ni också kommer att se bevis på det ogräs som världen har sått i era själar.

När ni manifesterar överflöd, kommer ni se var ni fortfarande tror på brist. När ni manifesterar kärlek kommer ni att se var ni inte känner er värdiga. När ni manifesterar fred kommer ni då och då se vad som gör er upprörda och vad som frustrerar er.

Dessa ”ogräs” är trossystem som försöker överbevisa er om att ni inte är älskade, inte har stöttning, inte är förenade. De visar sig i form av ert eget motstånd, i människor som gör er upprörda eller omständigheter, i tvivel, i uppgivenhet, rädsla, apati…vad som helst som är motsatsen till det kärleksfulla liv eller de situationerna ni försöker skapa. Gratulera er själva när ni ser detta ”ogräs” i era själars jord. För det som uppenbaras kan helas.

Till exempel, föreställ er att ni manifesterar ett liv i överflöd och säkerhet. Ni tonar in er på dessa känslor. Era företag börjar växa. Ni hittar saker på rea. Människor ger er gåvor. Ni känner er glada och rika! Era manifestationer fungerar! Då får ni en stor utgift, er bil eller något i ert hem behöver lagas, eller så förlorar ni ett jobb. Vad är detta? Ni trodde att ni manifesterade!

Kanske får ni räkningen för att ni har eller snart kommer ha förmågan att betala. Kanske rasar bilen nu för att kunna hålla er säkra och rika senare. Kanske förlorar ni jobbet för att ge er tid att förena er med era hjärtan så att ni kan vägledas till era drömmars karriär. Ni finner ”ogräset” i alla de känslor inom er som inte är överflöd, så att ni kan rensa bort dem och sent omsider känna och därmed tillåta överflöd i varje del av livet. 

När ni ser detta ”ogräs” i form av rädslor och tvivel, offrande, brister, ovärdighet, ilska, sorg, bitterhet, oförmåga att förlåta etc ta fram dem ifrån era omedvetna sinnen och ut i dagsljuset. Undersök dem. Varför känner ni så här? Vad inom er tillåter att världen utanför får er att känna det som att ni inte är älskade eller som att era drömmar inte kan bli verklighet. Vem lärde er detta? Vad vill ni hellre tro på?

Det krävs mental själsstyrka kära vänner för att rensa bort ogräset i era själars jord. Men om ni är villiga kommer era drömmar att växa sig större…bortom era vildaste fantasier.  

Gud välsigne er! Vi älskar er så väldigt mycket.

– Änglarna

 

Översättare Veronica

 

 

Du gillar kanske också...