Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 28 april 2018

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton

28 april 2018

Medveten Evolution – Det 9:de Dimensionella Arkturiska Rådet

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er.

Ni lägger tonvikt på utvecklingen av ert medvetande. Nu är detta något som sker naturligt, utan någon inblandning från er sida. Men när ni lägger tonvikt på det gör ni mer gott än ni vet. Ni väljer att leva i en verklighet där tonvikten på utveckling av medvetandet är en inbjudan som erbjuds alla varelser.

Ni kan leva i vilken verklighet ni vill, och där ni lägger er tonvikt avgör vilken verklighet ni befinner er i. Ur ert perspektiv är det hela tiden fler och fler som vaknar upp, och detta är något vi många gånger sagt. Men, det som egentligen sker är att ni skiftar till verkligheter där fler och fler är uppvaknade, och det beror på er tonvikt på evolution av medvetandet.

Ni önskar vara omgivna av andra som också lägger uppmärksamhet på sin utveckling, och den önskan hjälper att orientera er med den verklighet ni vill uppleva. Att finnas i en verklighet där fler och fler lägger betoning på utveckling av sitt medvetande innebär en lättare väg för hela mänskligheten, ett enklare skifte.

Ni kommer definitivt att få uppleva ett skifte, men hur ni gör det avgörs av er. Det kommer att avgöras av var ni lägger ert fokus och vad ni väljer att göra med era avsikter, hur ni väljer att spendera era dagar. Ni får inte skiftet att inträffa, men ni får det att ske på ett trevligare och glädjerikare sätt.

Vi vill bara att ni alla erkänner er själva varande skaparna av de upplevelser ni har. Det är en mycket bättre upplevelse än de flesta av de alternativ ni har, men då ni valde att lägga tonvikt på att höja er vibration, att bli mer av den ni är, och att stå till tjänst, så är det den verkligheten ni kommer att uppleva då ni fortsätter framåt på denna resa.

Vi är det Arkturiska Rådet, och det var trevligt att ha kontakt med er.

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...