Änglarna via Ann Albers, 3 mars 2024

Änglarna

Via Ann Albers, 3 mars 2024

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Föreställ er att ni har en magisk TV. Vad ni än tänker visas på skärmen. Ju mer känslor ni känner om era tankar, desto större blir klarheten och detaljerna. När era tankar förändras, förändras bilden. När era känslor förändras, blir bilden tydligare eller suddigare. Ju mer fokuserade ni är, desto mer kommer berättelsen ni tittar på att utvecklas. Varje gång ni växlar kanal, kommer bilden på skärmen att ändras med er.

Kära ni, det här är ert liv förutom en liten detalj. Till skillnad från den magiska TV:n får ni en tidsfördröjning mellan vad ni tänker och vad ni börjar se i ert vakna liv. Ni behöver få upp farten innan “scenen” börjar dyka upp, och lyckligtvis har ni tid att korrigera kursen innan oönskade saker börjar dyka upp i er verklighet.

Det är därför tro, som många av er definierar som en “tro på det osynliga,är ett av era mest kraftfulla verktyg. Vi skulle hellre kalla tro för förmågan att “fokusera på osynliga saker” eller ännu bättre, förmågan att “fokusera på det ni vill se”.

När ni:

F – Fokuserar på era känslor med

U – Uppmärksamhet och handling

I – I

T – Total

H – Harmoni

Kommer ni så småningom att utveckla den tro som ni kallar en “tro på osynliga saker.”

Tro, som vi känner den, är inte en passiv tro på välviljan hos en Gud utanför er själva som kommer att ge er favörer. Tro är att fokusera på era känslor med uppmärksamhet och handling, så att ni kan existera i total harmoni med den kärlek som finns inom er – den kärlek som ni är.

Ingen av er kommer att göra detta hela tiden, men ju oftare ni kan göra det, desto bättre kommer ni att må och desto mer kommer ni att njuta av er vägledning, magi och era mirakler. Magi är inte magiskt, kära ni; det är bara ett ord som ni använder när ni börjar uppleva synkronisiteten i de icke-fysiska världarna.

Mirakler är egentligen inga mirakel. De är vetenskapligt förutsägbara resultat av vibrationsanpassning. En dag kommer vetenskapen att förstå det här, men för tillfället måste ni förstå för att tro – er förmåga att fokusera era känslor med uppmärksamhet och handling i total harmoni med den kärlek ni är – er nyckel till magi och mirakler.

När ni anpassar er till kärlek, anpassar ni er till den innersta essensen av alla ting och alla varelser. Ni tonar in er på en verklighet – programmet på TV – där kärleksfulla varelser samarbetar på ett sätt bortom deras individuella förståelse. Ni tonar in er på en verklighet där ni vägleds och i vilken ni kommer att uppleva en vacker samordning.

När ni “fokuserar era känslor med uppmärksamhet och handling i total harmoni med kärlek,” då mina kära, är ni inte föremål för de lägre vibrationella försöken att manipulera och kontrollera er. I linje med kärlek har ni medkänsla för allt utom en stark självkänsla, ni litar på er vägledning och överlämnar er till livets dagliga erbjudanden. Ni kommer att ha lärt er själva, genom erfarenhet, att det som ligger framför er i slutändan kommer att ordna sig för er.

Så hur utvecklar ni tro? Vi hör er fråga det här så ofta. Svaret är enkelt, men det måste omsättas i handling. Ni övar. Ni fokuserar era känslor med uppmärksamhet och handling i total harmoni med kärlek, så ofta som möjligt. Ni försöker inte fejka kärlek. Ni försöker hitta saker att älska. Låtsas inte älska människor som ni inte älskar eller kan älska. Fokusera på dem ni kan älska. Låtsas inte tycka om mat ni inte gillar. Fokusera inte era känslor med uppmärksamhet och handling på det ni föraktar, för att bekämpa det. Fokusera er känslor med uppmärksamhet och handling på det som ni älskar att förstärka.

Om ni kämpar mot hunger kommer ni bara att se mer och mer av på er livs-TV. Det är bättre att fokusera på dem som tycker om att ge bort mat och tjäna andra, och på sätt förstärka en mer kraftfull verklighet. Den ena kommer att dra ner er och göra er maktlösa. Den andra kommer att lyfta upp er, inspirera er och inspirera andra.

Om ni säger att ni älskar och förlåter ert ex eller er före detta chef, men känner att era käkar drar ihop sig och er andning blir ytlig, då kära ni, är era tankar ädla, men era tankar är inte där än. Fokusera på något trevligare! Använd era dyrbara verktyg för uppmärksamhet och handling för att vara i total harmoni med kärlek genom att hitta saker och människor som ni lättare kan må bra av.

Om ni älskar er efterrätt mer än er tidigare chef, sola er i glansen av er underbara efterrätt, önska er chef frid och släpp det sedan genom att fokusera på något eller någon trevligare. Ni skulle inte vilja se alla program på er TV. Ni har era favoriter. På samma sätt skulle ni inte vilja se alla program om ert liv på TV.

Ersätt de saker ni inte längre vill se med bättre tankar. Det är inte så svårt. Om vi bad er att nämna den mest frustrerande personen i ert liv och sedan lista minst 50 bättre saker att tänka på, skulle ni kunna skriva den här listan på nolltid.

Det finns inga medaljer i himlen för att ha valt den svåraste vägen att älska, kära ni. Precis som vattnet försöker hitta den lättaste vägen, så gör kärleken det också. Försök inte att älska dem ni inte kan älska just nu. Var snälla mot er själva. Älska det ni kan och så småningom kommer ni att vara så fyllda av kärlek att till och med er “värsta fiende” (som vi skulle kalla er främsta lärare) kommer att vara ännu en person på er väg mot er utveckling.

Ju mer ni övar på att “fokusera era känslor med uppmärksamhet och handling i total harmoni med kärlek”, desto mer kommer ni att utveckla det ni traditionellt kalla tro – en tro på det osynliga. När ni börjar se era positiva tankar, och autentiskt goda känslor attraherar mer och mer i ert liv, kommer ni att se det vibrationella Universumet i aktion.

Ni kommer, genom erfarenhet, att förstå att det osynliga inte kommer att förbli osynligt längre. Ni kommer att visa er själva att ju mer ni kan fokusera på och känna det som känns bra, desto snabbare kommer det goda att dyka upp på “skärmen” i ert livs TV. Vi vill ha den bästa showen på Jorden för var och en av er.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.

Änglarna.

Översättning Ulla Krogh

 


Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *