Federationen av Ljus via Blossom Goodchild, 1 mars 2024

 

Federationen av Ljus via Blossom Goodchild

1 mars 2024

Steve: Då jag har upplevt den kärlek Federationen talar om, så sitter jag här och hejar på de ord de använder för att beskriva den. Ja,ja, ja! I mina ögon är detta något som håller.

Blossom: Då är vi här igen. Hej. Den här frågan ombads att bli ställd och jag tyckte det skulle vara en uppfriskande förändring. Jag vet inte om ni alls kommer att svara på den, eller bara allmänt. Eftersom ljuset påverkar ALLA ASPEKTER av helheten, hur kommer då dessa Faser (och slutligen själva Händelsen) att påverka våra personliga liv? (Till exempel: Hur kommer våra kärleksrelationer och vår vänskap att förändras?)

Hur kommer våra önskningar och vårt driv att förändras? Hur kommer arbete och karriär att se ut? Hur kommer våra tankar, beteenden, vår sinnesstämning och våra attityder gentemot världen att förändras? Hur kommer våra familjer och släktingar (och våra relationer till dem) att förändras, och så vidare? Med andra ord, hur kommer dessa saker att förändra OSS och vårt DAGLIGA liv, i motsats till saker mer globalt?

FaL: Välkommen, Blossom. Välkommen till Alla. Det är verkligen något vi vill tala med dig om, då det involverar era framtida själv.

En individ är förstås en individ och därför kommer dess ”förändringar” att bero på hur den individen väljer att leva sitt liv, oavsett vad som händer på er Planet. Detta kommer aldrig att förändras.

Faserna, av vilka det finns Fem, kommer att ta er ut på resor som ännu inte är kända … och under den tidsperiod dessa tar kommer många aspekter av Självet att gå in i Högre grader av Själv … så småningom. Det kommer att avslöjas Sanningar som stör psyket hos Var och En. Mycket förvirring på många plan kommer att inträffa då man försöker att dechiffrera det som förevisas. Det kommer ändå att finnas dem som, även om bevis presenteras, kommer att vägra tro på det de ser med egna ögon.

 Blossom: Kommer de att tro att, vad det nu är, det är CGI, Artificiell Intelligens etc.?

FaL: En kort tid. Men när det blir ”uppenbart” att inget sådant tricksande sker, blir det en tid av processande av allt som måste processas!

DET SOM KOMMER ATT KOMMA ÄR VERKLIGEN LIVSFÖRÄNDRANDE.

VÄRDERINGAR KOMMER ATT FÖRÄNDRAS.

ÅSIKTSPUNKTER KOMMER ATT FÖRÄNDRAS.

Många kommer under ganska lång tid att sitta som bedövade, inte veta vad de ska tycka, tro eller vart de ska vända sig. Men, VET, Käraste Själar …

DET FINNS INGET ATT VARA RÄDD FÖR.

Detta är en process som måste ske för att er värld ska kunna gå framåt. Så, som med allt … tiden kommer … er tid … när allt som radikalt har chockerat och skakat hela er Planet, kommer att börja lägga sig …

Därför att …

DE GODA NYHETERNA ÄR …

När Fas Två anländer … vilket den inom kort kommer att göra …

Blossom: WOAH! Stadigt nu! Användandet av orden ”inom kort” kan göra oss upphetsade. Jag ville egentligen inte skriva de orden, men vem är jag att ”avlägsna” dem, bara för att jag inte tycker om dem!

FaL: När den anländer kan man välja att se den som ett MYCKET STORT steg i rätt riktning, även om allt man ser, hör och upplever pekar på motsatsen.

Men vi litar på att många av er vet bättre än att falla för det narrativ som säga vara orsaken till allt som sker. Bakom kulisserna har förberedelser gjorts i oföreställbar skala … så att när locket sprängs bort … kommer den gudomliga planen att vara en uppmuntrande sådan.

Blossom: Bra att veta, för det känns som att många inte skulle kunna hantera vad som kommer att sägas, och vi vet egentligen inte exakt vem som kommer att säga det. Så ni säger att vid sidan av att Sanningen kommer fram, kommer det också avslöjanden av hur världen går vidare därifrån?

FaL: Det är korrekt. Det blir förstås ingen enkel färd. Ingen, på eller utanför Planeten, vet hur varje individ kommer att reagera, därför kan man inte uppskatta de Energier som kommer att vara i ”uppror” och hur detta kan påverka HELHETEN angående hur man går vidare.

Olika hinder måste tas med i beräkningen.

HANDLINGARNA KOMMER ATT GENOMFÖRAS ETT STEG I TAGET, ÄVEN OM DET ÄR KÄNT VART PLANEN LEDER:

För att försöka hålla oss till frågan. Ni ska veta att ”förändringarna av Självet” … kommer att vara förunderliga … om ni väljer att följa den väg som erbjuds.

På grund av det som har avslöjats, kommer många att förbli fast i chocken av allt, mycket längre än andra.

EMELLERTID, VI UPPREPAR ATT NI INTE BEHÖVER VARA RÄDDA … FÖR NÅGOT … OCH ATT ALLTID KOMMA IHÅG …

ATT OAVSETT VAD SOM HÄNDER …

HAR LJUSET VUNNIT.

Så att gå genom de olika Faserna kommer att vara en tid när man också går genom de olika Faserna av Självet. För varje Fas är en fortsättning på den föregående, och hur man flödar med förändringarna då varje Fas anländer kommer förstås att avgöra varje individuellt resultat.

Blossom: Så, det ni säger är, är att det inte är troligt att vi bara kan skratta oss genom allt som är på väg. Jag får intrycket att vi alla kommer att bli mycket påverkade av allt som kommer att avslöjas. Ni har till och med sagt att det ligger bortom vår föreställningsförmåga … så jag tar det som intäkt på att detta är så mycket större än vi tror?

FaL: Så är det, Blossom. Men det betyder inte att Skratt inte kan höras. Genom allt som kommer att hända … så VET ni att när det väl har hanterats … när väl ni kommit genom det … så kommer det som väntar er … att vara värt varje ögonblick av allt ni upplevt för att komma dit.

Blossom: Vilket är vartdå? Tillbaka till frågan. Det får mig att skratta … hur kommer relationer, jobb, nåväl, i ett nötskal … ”Livet” att vara så annorlunda när allt är över? Innebär Fas Fem att vi nått det nya sättet att leva? Eller, efter Fas Fem?

FaL: Efter. För det finns inga Faser att genomgå efter det. Planen kommer att ha fullgjort sitt uppdrag … och det blir helt enkelt ett nytt sätt att leva … på ett sätt som livet på er Vackra Planet utformades för att levas.

Blossom: Vi är nära svaret på frågan. Det får mig att skratta. Så, hur kommer det nya sättet att leva vara för individen?

FaL: GLÄDJE … GLÄDJE … GLÄDJE!

Föreställ er att gamla program lyfts bort. Föreställ er att ni lever er Sanning utan att bombarderas av störningar av sinne, kropp och själ.

Blossom: Det är svårt att föreställa sig! Det är orsaken till att denna, ännu obesvarade fråga, ställs!

FaL: Vi har också roligt med dig, Blossom.

Allting inom dig kommer att ha förändrats. Det är svårt att sätta ord på det. Ert VETANDE om Sanningen kommer att ha fört er till en plats inom självet som är så mycket mer av vem ni är.

Er önskan om att få veta hur ert dagliga liv, era relationer … hur allt kommer att vara i livet?

TÄNK PÅ HUR NI KÄNNER ER EN RIKTIGT BRA DAG  I ”DENNA” TID … multiplicera sedan den känslan många, många gånger.

DET är den plats er SJÄL Vibrationellt kommer att ha stigit upp till … tack vare allt ni utstått för att föra er själva och er Planet till denna Högre Vibrationella position.

DET KOMMER ATT VARA ETT NÖJE ATT VAKNA UPP VARJE DAG OCH VARA …

ETT NÖJE ATT LEVA I HARMONI MED VARANDRA OCH ALLT LIV.

ETT NÖJE ATT KÄNNA KÄRLEK SOM KÄRLEK ÄR …

Blossom: Kan jag komma in på detta … Att känna Kärlek som Kärlek är?

FaL: Med detta menar vi att i ert nuvarande … finns det så mycket som dragit ner Vibrationen av Kärleks-Ljus på er Planet.

Ja, KÄRLEK ÄR KÄRLEK ÄR KÄRLEK. Ändå, på många olika nivåer av sig själv, på grund av mörkret som dominerat så länge, är den Högsta Vibrationella nivån av Kärlek i DETTA NU … känslan av att verkligen må som bäst … på en nivå som känns bra för er … känns underbar … men det är som om den har ett lock över sig … och inte kan stiga Högre.

Men nu, som ni är väl medvetna om … eftersom mörkret har besegrats … kan nivån av Kärleksenergi inträda till er Planet vid en Högre Frekvens … vilket många av er redan Känner.

Då mer och mer Högre Vibrationell Energi kommer in … har ni frihet att resa er för att möta den.

Den är av en Högre Energi som länge varit bortglömd på er Planet …

I/SOM/AV … SIG SJÄLV

Dess Vibration kommer att fortsätta öka i frekvens …

I/SOM/AV … SIG SJÄLV.

Den bär inom sig … En Högre Vibration av KÄRLEK … själv … vilken inte har upplevts på en sådan Hög nivå under eoner.

FÖRESTÄLL ER DETTA!

 Blossom: Ja. Jag älskar när jag mår riktigt bra … så, att njuta av den känslan förstärkt tusen gånger kommer att blåsa upp min blus … antagligen blåsa bort den! Föreställ er det!

FaL: Vi är medvetna om att vi inte besvarat frågan i detalj. Det kan vi inte … därför att ni, var och en, är dirigenter över era egna liv och hur ni väljer att leva dem … nu eller i framtiden.

När KÄRLEK i sin Renaste Högsta form blir allt som ni är … finns det inga beskrivande ord som kan överföra den Känslan.

MEN VI KAN SÄGA … ATT DET SOM KOMMER … EFTER ”FALLET” … ÄR ORSAKEN TILL ATT NI KOM HIT FÖR ATT FÅ GENOM DET … IN I EN NY LJUSARE VÄRLD …

DÄR NI KÄNNER ER SOM KÄRLEK OCH ÄR FÖRÄLSKADE I ALLT LEVANDE.

HÄRLIGA DAGAR VÄNTAR ER.

KOM IHÅG DET … GENOM ALLT SOM KOMMER.

KOM IHÅG …

KÄRLEK BESEGRAR ALLT.

Blossom: Nåväl, även om denna chat innehåller blandade budskap … så känner jag verkligen att ni gjort ett gott jobb med att förbereda oss för det vi måste stå inför. Men i vetandet … att vi alla kommer att i all framtid leva lyckligt. Framåt … alltid framåt! Mycket, mycket tack. I Tacksamhet. I Kärleksfull Tjänst … JAG ÄR.

Översättning: Markku

 

 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *