Änglarna via Ann Albers, 30 januari, 2021

 

Änglarna via Ann Albers

den 30 januari 2021

 

Mina kära vänner, vi älskar er så väldigt mycket.

Ni har otaliga gånger fått höra det. ”Kraften ligger i nuet.” Ni vet det. De flesta av er tror på det. Men i det mänskliga dramats plågor, så glömmer ni bort denna grundläggande princip i människans bemäktigande. Vi klandrar er inte. Medan man i alla tider har praktiserat nuet i kloster och mysterieskolor, så befinner ni er bland den första generationen av människor som strävar efter att få väva in denna visdom i massmedvetandet.

”Det låter toppen”, säger många av er till oss. ”Jag vet att jag nu kan vara fridfull. Jag vet att jag nu kan välja vänligare tankar, men hur ska det hjälpa mig att betala räkningarna? Hur kommer det att lindra min ensamhet? Hur ska detta heala min kropp, eller hjälpa mina barn att må bättre?” Naturligtvis vill ni i egenskap av människor lösa era livsutmaningar. Ni vill ha era manifesteringar. Ni vill leva i kärlek, i nåd och i glädje.

Vi vill också att ni ska få leva de mest bemäktigade, inspirerade, överflödande, kärleksfulla liven! Vi kan känna er glädje. Vi känner era kärleksfulla uttryck. Vi känner era inspirerade, bemäktigade, kreativa vibrationer. De är även våra. Vi skulle kunna välja att fokusera oss själva in i er smärta, er ilska, er nedstämdhet och era frustrationer, men om vi gjorde det så skulle vi inte kunna hjälpa till med att lyfta upp er till våra högre, lyckligare vibrationer.

Kära ni, ni har ett val. Ni håller på lär er att tona in era inre ’stämverktyg’ – genom att välja tankar som får er att må bra och leder till att ni utstrålar högre vibrationer – det är processen som kommer att ge er långt större resultat än all ansträngning och kamp och satsningar i världen. Vi ber er inte att sitta stilla, känna er överflödande och kärleksfulla, att göra ingenting och låta pengarna regna ner över er och människor knacka på er dörr (fastän det för en del har inträffat). Vi säger att när ni tonar in er på en högre och lyckligare vibration, nu, här, i nuet, så börjar ni attrahera flöde, nåd, lätthet samt inspirerad handling.

Glädjefyllda insatser leder till glädjefyllda resultat. Smärtsamma forcerade insatser leder till ytterligare smärta längs vägen. Att fokusera på sjukdom håller er sjuka. Att hantera den, men att fokusera på vad som känns bra – i någon tanke eller något område i ert liv – stödjer ert skifte till välbefinnande. Att hantera räkningarna framför er så gott ni kan, medan ni tackar för allt överflöd i ert liv och världen, eller till och med att upprätthålla en överflödande attityd av tacksamhet, kommer att ge er ytterligare överflöd.

Ett lyckligt nu leder till ett lyckligt senare. Att leva i en vibration av överflöd nu attraherar överflöd senare. Att leva i en vibration av kärlek nu attraherar mer kärlek senare. Att leva i en vibration av att må bra på något sätt i ert liv nu leder senare till hälsa och vitalitet. Vilken vibration ni än just nu utstrålar tonar senare in er på mer av detta. De goda nyheterna är att era positiva vibrationer är mycket starkare är era negativa vibrationer. En enda tanke av sann självkärlek eller självbekräftelse som upprätthålls i mindre än en minut, kan rikta hela ert liv i en mer positiv riktning.

Nu. Här. Detta är allt ni har. Det förflutna existerar enbart om ni bär det med er och muddrar upp det i era minnen. Framtiden är föreställd. Om det får er att må bra att tänka på det förflutna eller på framtiden just nu, så njut av dessa tankar och känslor! Men ifall det får er att känna er ledsen, arg, ilsken, maktlös eller generellt i en låg vibration när ni tänker på det förflutna eller på en inbillad framtid, sluta upp med det! Ta er själva samman. Lär er att ifrågasätta er själva oftare. ”Mår jag nu bra? Om inte, vilka bättre tankar kan jag nu välja?”

Ni är energivarelser. Ni håller på lär er att tona in era stämverktyg till vibrationer som känns bra, genom att välja tankar som stimulerar bra känslor.

I framtiden kommer ni att förstå att er teknologi är en spegel på er självaste varelse. Ifall ni tonar in en radio till en station, så fångar den upp och sänder ut denna station. Om ni tonar in till en känsla, så fångar ni upp och sänder ut denna känsla.

Om vibrationen är positiv, så fångar ni upp Universums stödjande vibrationer, såväl som alla positiva vibrationer från mänskligheten.

Ifall vibrationen är ”negativ”, så kanske ni blockerar de positiva, stöttande vibrationerna runtomkring er och tonar in er till de negativa vibrationerna hos mänskligheten.

Det finns bara en sändning av kärlek och de högsta vibrationerna från himlarna. Till den grad som ni väljer tankar som känns bra, så tonar ni in er till denna sändning! Till den grad som ni tillåter tankar som känns dåliga, så skapar ni inaktivitet på linjen och ni kan inte lika lätt höra sändningarna från de högre sfärerna.

Lek ofta med detta. När ni ställs inför en känsla som ni inte gillar, fråga er själv: ”Vilken tanke kan jag tänka som känns bättre?” Har ni en räkning som ni inte vet hur ni ska betala? Titta ut genom fönstret. Andas. Uppskatta skönheten hos bergen som ligger där långt borta, eller fågelsången i ett träd. Fokusera på den känslan. Fortsätt höja er vibration. Föreställ er att ni slår ett nummer och tonar in er på högre och gladare känslor. Tänk nu på den där räkningen. Den finns fortfarande kvar. Finns det något som ni kan göra precis i denna stund? Får ni nu vägledning? Om ja, agera med glädje. Om inte, fortsätt med era sysslor, håll er vibration hög och njut av dagen medan ni inväntar inspirerad vägledning och handling. Det kan faktiskt vara så enkelt. En tanke åt gången … här och nu.

Er kraft kära ni, kommer från den vibration som ni tonar in er till precis här, precis nu. Vad ni tonar in er till nu kommer att avgöra vad ni senare får uppleva. Håll stämverktyget så högt och lyckligt som ni möjligen kan … en bättre tanke åt gången i ögonblicket som är nu.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så väldigt mycket.

Änglarna

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...