Änglarna via Ann Albers, 31 oktober 2020

Änglarna

Via Ann Albers, 31 oktober 2020

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Idag firar många av er Halloween – en helgdag där ni gör mörker till ljus, klär ut er, delar ut bus eller godis och i allmänhet har roligt med något som annars skulle anses ganska läskigt. Kan ni föreställa er att ni alla är utklädda själar, att allt mörker så småningom kommer att ses för den illusion den verkligen är, och att ni genom er fria vilja har gett er själva antingen ”bus eller godis”?

Ni är Gudomlig kärlek förklädd, täckt av en kropp som bär er personliga mask och spelar en särskild roll. Era politiska kandidater är gudomlig kärlek förklädd, täckt av en kropp som bär sin personliga mask och spelar en unik roll. De som ni älskar och de som ni inte tycker om är Gudomlig kärlek förklädd, täckt av en kropp som bär sin personliga mask och spelar även de sina roller.

Tyvärr har de flesta på Jorden glömt att identifiera sig med ljuset inom dem. I stället ser ni på er själva och andra som de kroppar och det utseende ni bär på, de personliga maskerna, och de roller ni spelar för varandra.

Er utmaning är att komma ihåg att det inte spelar någon roll hur ni ser ut, eller vilken karaktär ni spelar, eller hur era personligheter skiljer sig åt, ni är alla förenade i den Endes kärlek som blåser liv i var och en av er på planeten Jorden.

När ni telepatiskt viskar till en själ att ”Jag minns vem du är bakom den mask du bär och den roll du spelar”, då hjälper ni dem att också minnas. När ni behandlar en person som om den är utseendet, masken eller rollen, hjälper ni den att starkare identifiera sig själva med den fasaden.

Vad händer på Halloween om ni istället för att säga: ”Hej Bob! Hej Sue! Hej kära familjemedlem! Hej mitt kära barn!” trodde ni på och reagerade som om era kära var sina kostymer, sin mask och rollen de spelade? Vad händer om ni istället för att hälsa era vänner med kärlek och humor, började bekämpa piraterna, skrika av skräck inför skeletten, be superhjältarna om hjälp, flirta med barflickorna och buga/niga för prinsessorna. Förmodligen skulle era utklädda vänner mer seriöst förtydliga sina roller som svar.

På samma sätt har ni makten att vittna om ljuset inom varje själ, eller att få dem att starkare identifiera sig med sina kroppar, personligheter eller roller. Det är ert val. Om ni slåss mot piraterna och skurkarna, kommer de att bli mer piratlika eller skurkaktiga. Om ni i stället behandlar dem som om de är en själ under masken, kommer de att bete sig vänligare. Om ni ber era superhjältar att hjälpa er, i tron att de har mer styrka, inflytande och makt än ni har, kommer de förmodligen att hjälpa er, men ni kanske bara har glömt er egen inre styrka i mötet.

Om ni behandlar någon som den kroppsdräkt de bär, kommer de att bemöta er med den. Om ni behandlar någon som den personlighet de uppvisar, kommer de att svara naturligt. Om ni behandlar någon som den roll de spelar, kommer de troligtvis att tillmötesgå er genom att spela den rollen.

Om ni istället ser det Gudomliga ljuset i var och en, oavsett kropp, personlighet eller roll, kommer er upplevelse av livet att bli så mycket lättare. Ni kommer att ta fram den kärleksfulla essensen hos dem som vill att den ska synas. Ni kommer naturligtvis att stöta bort dem som identifierar sig med de mörka rollerna och som inte är redo att ”ses” för det ljus som de verkligen är.

Bus eller godis, mina vänner? Vill ni lura er själva med att tro att de omkring er är sina kroppars förklädnad, deras personlighetsmask eller rollen i pjäsen? Eller vill ni ha en större sanning – att under dessa fasader finns En kärlek som upplever sig själv i många former, många personligheter och många roller?

Ge er själva denna gåva. Påminn er själva om att det finns en gnista av ljus i varje själ, under varje fasad. Föreställ er att ni underblåser lågorna i detta ljus med era böner och er kärlek. Förhåll er till alla som om ni vet sanningen! Ni vet vilka som finns bakom kostymen, masken och rollen.

Vad händer om ni istället för att säga: ”Hej Bob! Hej Sue! Hej kära vänner eller familjemedlemmar,” säger: ”Hej Gud, klädd som Bob! Hej Gud, klädd som Sue! Hej Gud, klädd som min vän eller mina familjemedlemmar!” Jag vet vilka ni verkligen är, och gissa vad! Jag är också Gudomlig kärlek! Jag bär den här kroppskostymen, den här personlighetsmasken och spelar den här rollen också. Så vackra vi är i våra olika kostymer. Så fantastiskt att vi kan interagera i dessa olika roller. Jag älskar er. Jag älskar mig. Jag vet vilka vi egentligen är.

Stig upp varje morgon och titta i spegeln. Hälsa det Gudomliga i era egna ögon med vördnad. ”God morgon kära Gud i denna kroppskostym. God morgon! Hjälp mig att komma ihåg att jag är så mycket mer än min kropp, min personlighet eller min roll, och hjälp mig att också se Dig bakom alla andra.” Gör sedan ert bästa och fortsätt er dag och tänk er att ni är den kärleksfulla Gudomlighet som interagerar med det kärleksfullt Gudomliga hos alla andra. Vissa kommer att minnas. En del kommer att glömma. Men ändå kommer ni att erfara en kärleksfull upplevelse av att interagera med den Ende som finns under alla kostymerna, maskerna och rollerna.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.

Änglarna.

 

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...