Mästare El Morya via Natalie Glasson 30 oktober 2020

Mästare El Morya via Natalie Glasson 30 oktober 2020

 

The Most Recent Channeling from The Sacred School of OmNa by Natalie Glasson

 

Mästare El Morya

Leva i Ljuset och Mörkret av Mästare El Morya

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar, jag är Mästare El Morya, jag är övervakaren av den Första Ljusstrålen som utsänder sådana kraftfulla Skaparvibrationer och kvaliteter av beslutsamhet, mod, handling och den gudomliga planen.

Det finns så mycket som kan vinnas från den Första Ljusstrålen, men jag närmar mig dig idag för att erkänna två energier både i ditt väsen och runt dig. Jag vill stödja dig att få en djupare acceptans av dessa två energier för att driva dig framåt i din andliga utveckling, såväl som att göra det lättare för dig att existera i den aktuella tiden på jorden. Dessa två energier jag talar om är ljus och mörker. Jag vill först klargöra när jag säger ljus, jag menar Skaparens vibrationer och frekvens som levereras genom hela Skaparens universum och genom alla varelser. När jag talar om mörker talar jag inte nödvändigtvis om negativa energier eller vad ni kan märka som entiteter, spöken eller något sådant. Jag talar om ljusets motsats, begränsningarna, gränserna, blockeringarna och där Skaparens vibrationer inte flyter. Jag talar om begränsningar inom din varelse och din verklighet, som kan kännas igen som negativa tankar och känslor. I sanning, när jag talar om mörkret är det allt som skapar åtskillnad mellan dig själv och Skaparen. För det mesta talar jag, Mästare El Morya om dessa energier och frekvenser som att de finns inom ditt varande och är skapade av dig.

Det är ofta när själar eller varelser talar om mörker, att det ses som fienden, något som kanske är utom kontroll, något som är utanför er kontroll och bortom ert ansvar. När jag, Mästare El Morya, talar om mörker, talar jag om energier som du och andra har skapat eller medskapat. Är det möjligt att erkänna att du kan skapa mörkret i ditt liv? Att du kan skapa begränsningar, blockeringar, gränser och negativa upplevelser i ditt liv? Allt på grund av sår, eller tro på separation, som inte erkänner din sanning och din essens till fullo. Detta är något som kan vara både intressant och utmanande att erkänna.

För det första skapar du det ljus som du är och upplever i din verklighet. Du skapar det mörker som finns inom dig och inom din verklighet, båda dessa energier härrör från Skaparen genom dig. Energin när den utgår från Skaparen är densamma, den är en energi. Vi kan säga att göra det lättare att förstå genom att den energi som utgår från Skaparen är gyllene. Du tar emot denna gyllene energi, sedan väljer du både medvetet och omedvetet vad du ska skapa. Att skapa ljus, kanske ljuset är rosa, att skapa mörker, kanske mörkret är grått, och du kan erkänna att du använde samma energi, den gyllene energin för att skapa både rosa och grått, ljus och mörker. Detta betyder att allt härstammar från Skaparen, men inte allt är den gudomliga viljan eller Skaparens gudomliga plan. Varje varelse på jorden har fri vilja, de använder Skaparens energi som ett bränsle för att manifestera och skapa en upplevelse på Jorden. Detta är ett stort ansvar, när du erkänner detta låter det dig verkligen ta ansvar för din verklighet, för din uppstigningsprocess, för dina handlingar och reaktioner, och du inser att du helt enkelt tar emot Skaparens energi och sedan är det upp till dig vad du skapar med denna energi.

Du kan säga att du inte vill skapa mörker, bara ljus, men det finns missriktade vanor, missförstånd, sår, illusioner som alla skapar det du kan beteckna som mörkret. Varje upplevelse, varje energi, varje skapelse av mörkret föddes med Skaparens ljus genom din varelse och genom andra också. Betyder detta att dessa energier måste kasseras eller ignoreras? I själva verket betyder det att de kräver mer av din uppmärksamhet, mer av din acceptans och utforskning. När du accepterar mörkret i det förvandlas det snart till ljuset eller så skulle man kunna säga tillbaka till Skaparens bränsle. På vissa sätt har det maskerats som något annat för att varna dig för hur du fungerar, mentalt, känslomässigt, fysiskt till och med andligt. Det varnar dig för att förstå hur du arbetar, ditt fokus, ditt förhållande till dig själv och Skaparen.

Ofta vill själar bara fokusera på ljuset och väljer att ignorera mörkret. Detta kan skapa ännu mer en känsla av illusion eftersom du ignorerar och inte accepterar dig själv, det skapar en obalans i ditt väsen. Medan det är glädjefullt att stanna kvar i ljuset, att acceptera ljuset, att uppleva Skaparens ljusflöde genom dig och skapa från detta, kan du aldrig riktigt ignorera mörkret, begränsningarna, gränserna, blockeringarna och så vidare. Dessa kan man säga sänker din vibration men i själva verket hindrar de din syn på ljuset. När du fokuserar enbart på ljus blir du också ojordad och obalanserad och tappar till och med greppet om verkligheten. Du är utformad för att leva i två verkligheter, det fysiska och det energetiska, till och med ljuset och mörkret, acceptera båda samtidigt, men naturligtvis arbeta genom mörkret och erkänna hur mörkret lär dig och leder dig framåt. Förutom att erkänna hur ljuset representerar allt du är och inspirerar dig till att utvidga din medvetenhet, kom ihåg att du är en gränslös varelse, Skaparens oändliga natur och essens. Det finns så mycket att utforska i ljuset, när du ansluter till ljuset, det utvidgar din medvetenhet och låter dig ansluta till den naturliga essensen av din varelse. Både ljuset och mörkret har specifika roller inom din verklighet.

Finns det faktiskt mörker inom Jordens verklighet eller är det helt enkelt skapelser från separation, illusion, missförstånd, sår som helt enkelt behöver läka och erkännas?

Som en varelse, som en ljusvarelse, är du rädd för mörkret?

Är du villig att föra ditt ljus till mörkret?

Är du villig att acceptera mörkret och därmed hålla utrymme för mörkret att läka antingen det var din skapelse eller någon annans skapelse?

Detta är vad man begär av er, både inom ert väsen och er verklighet på Jorden. Att hålla utrymme för ljuset och mörkret att integreras, för att läkning ska äga rum eller för att energier ska kunna lösas i mörkret och för ljuset. Att få inspiration och expansion, oändlighetens energi, för att gå över gränser, blockeringar och inse vad som är möjligt.

När du är balanserad, när du är villig att acceptera mörkret och ljuset inom dig och på Jorden, håller du utrymme för både att förena, att lösa, att syntetisera, för ett större resultat och möjlighet att manifestera, detta är vad krävs nu. Att skicka ljus till mörkret är ungefär som att ignorera mörkret. Att vara rädd för mörkret är som att ignorera ljuset. Båda kräver att de accepteras, erkänns, att de håller utrymme för att båda ska upplevas, för att din varelse ska bearbeta det som behövs för Jorden och för dig själv. Vi talar inte om förkroppsligande utan erkännande, att erkänna vad som sker, bli inspirerad, vägledas till vad som är nödvändigt nu.

Jag, Mästare El Morya, är närvarande för att vara till tjänst, anropa mitt namn närhelst du vill.

Min kärlek är alltid med dig,

Jag är Mästare El Morya

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...