Anna Lindh via Inger Noren, 2 november 2020

 

Anna Lindh, via Inger Noren

2 nov 2020

Hej Inger, det var ett tag sedan vi talades vid och nu har det kommit fram så mycket som vi tycker att folk bör få veta. Speciellt de styrande i politiken. Det har ju pågått ett tag nu med avslöjanden om klaner i Sverige och i övriga Europa som har eskalerat till ett involverande i politiken, arbetslivet och samhället.

Det vi har sett avser i första hand de från de afrikanska länderna som med sina klaner vill ta över så mycket som möjligt av det svenska samhället. Som tur är har vi många fantastiska personer som arbetar inom de flesta yrken som är från afrikanska länder men som inte är intresserade av klanverksamhet. Dessa visselblåsare är värda en eloge.

Dessa klaner har tagit över lite väl mycket av det svenska samhället och detta måste de styrande i landet vara mycket väl medvetna om. Dessa klanmedlemmar är vana från sina hemländer att man styr landet med sin familj och släkt, men även med korruption och hot. Det är något vi inte behöver i Sverige. Vi har aldrig styrt vårt land med klaner och det är inte något som vi ska göra heller i fortsättningen. Det blir på bekostnad av den övriga befolkningen som inte tillhör någon klan.

Detta har blivit ett allvarligt hot mot demokratin i Sverige. De styrande måste vara mer klara och mer beslutsamma i sin politik. Dessa familjer som har tagit sig hit för att på ekonomisk och kriminell väg skaffa sig förmögenheter ska inte få vara i Sverige. De har kommit för att endast skaffa sig pengar och högre standard. Sverige är ett land som det finns många möjligheter att skaffa sig ett bra liv med en högre standard genom exempelvis utbildning för att lättare integreras i samhället. Det ska inte vara ett system för dessa personer att skaffa sig högre standard med bidragsfusk och annat olagligt.

Vårt skattesystem är till för allas välfärd och inte för kriminell verksamhet. Vi kommer att fortsätta att bevaka och rapportera vad som händer i landet och vi är trots allt glada att vara svenskar.

Anna Lindh med flera

 

 

 

Stort tack …. I kärleksfull tjänst …. JAG ÄR

 

You may also like...