Anna Lindh och Olof Palme via Inger Noren, 13 juni, 2022

Anna Lindh och Olof Palme

 

 

Hej Inger. Det var ett tag sedan vi talades vid och nu är det så allvarligt läge i vårt land, med kriminaliteten framför allt. Du har skrivit ett meddelande som precis har gått ut på din blogg men det behövs mer vägledning för politikerna i regeringen. Det är många som läser din blogg och det blir allt fler som följer dig och vill veta vad som händer i världen men framför allt i Sverige.

Vi vill börja med att betona den starka viljan med att försöka få en förändring i den kriminella utvecklingen i hela landet. Det är inte bara i storstäderna som det är svårt utan hela landet är drabbat av denna våg av våldsamheter och droghandel.

Vi förstår att det kan kännas som ett oöverstigligt hinder att komma förbi, men det är redan många innovativa människor som sitter på lösningar och som många förstår, framför allt de som har kommit till Sverige från andra länder och förtryck bland annat.

Dessa människor har svårt att acklimatisera sig i samhället och då främst männen, men att ge vika för de metoder de har för att skrämma befolkningen och tillskansa sig makt är ingen lösning. Detta är metoder som de har haft med sig från sina hemländer men i Sverige gäller andra lagar och bestämmelser.

Det är inte en svaghet av männen i den inhemska befolkningen som inte stöder våld och oärliga metoder för att vinna makt. Det har varit tillräckligt med svårigheter i Sverige där människorna till och med dog av svält efter svår missväxt bland annat och det är något som alla i samhället har arbetat mot de senaste tvåhundra åren.

Att bli utnyttjade av människor som kommer till Sverige och hela Norden som har en vilja att stödja och hjälpa dessa människor till ett lättare liv, kommer inte att tolereras så länge till. Det måste bli ett starkare samarbete mellan länderna i Norden för att få ned denna negativa utveckling och försöka få en fredlig lösning med alla inblandade.

Först när alla är överens och förstår att denna utveckling för barnen och för de äldre i samhället inte är hållbart blir det en förändring till ett samhälle där alla är välkomna och accepterade för sina olika och unika förmågor som endast berikar samhället. Det är dit alla måste sträva för att rädda mänskligheten från fler krig och konflikter i världen. Det är nu eller aldrig och det är bråttom. Samarbetet är nyckeln till framgång för fred.

Med mycket kärlek och uppmuntran till folken i Norden önskar

Anna Lindh och Olof Palme

Stort tack i kärlek jag tjänar. JAG ÄR

Du gillar kanske också...