Anna Lindh och Olof Palme via Inger Norén, 28 juni 2021

 

Anna Lindh och Olof Palme via Inger Norén

28 juni 2021

 

I den svenska politiken är det kaos som vanligt och det ser inte ut att bli bättre den närmaste tiden, även om det blir omval. De partier som är oense om marknadshyror kommer att bli än mer oense när det kommer till migrationen. I Europa är det kaos och ett stort samtalsämne nu när det börjar öka med flyktingar från framför allt de afrikanska länderna. Många flyr från fattigdom och svält, men även för att få mer makt och inflytande i de parlament som råder i de länder de kommer till.

I Sverige har många så kallade klaner dykt upp för att försöka få in sina shialagar i politiken där männen styr allt och där kvinnor och barn inte är något värda. Dessa klaner är för det mesta kriminella här i Sverige och det är ett farligt hot mot den svenska demokratin om dessa människor får in sina krav baserat på deras religion som de tycker är den enda rätta. De mördar, bedrar och stjäl för att komma åt den svenska tilliten för våra politiker. Dessa människor har vi tagit emot i landet för att hjälpa dem med utbildning, arbete och social omsorg, men de är endast intresserade av kriminella handlingar för att komma in i politiken i endast eget intresse.

Det är en farlig situation i Sverige och de styrande är alltför intresserade i sina egna intressen inom politiken för att märka vad som egentligen försiggår i landet, och det gäller hela landet. Den polisiära insatsen för att bekämpa de kriminella gängen och klanerna är bra med tanke på vilka resurser de har och det är inte mycket. Det kommer att behövas mycket mer insatser för att få ordning på dessa kriminella gäng framför allt som lyder under maffialiknande metoder och med droghandeln som en stor andel i kriminaliteten. Det är verkligen en dyster verklighet i hela Europa och det kommer att behövas en stor enighet från alla länder i Europa för att bekämpa dessa personer som har kommit för att skapa inbördeskrig i de länder de har kommit till.

I Skandinavien kommer slutligen alla länder att samarbeta mot dessa kriminella som tror att de kan ta över hela länder i Europa. Många av de europeiska länderna kommer att ta lärdom av Skandinavien om hur man måste gå till väga för att bekämpa dessa kriminella och på det sättet få en fredlig uppgörelse. Det är inte meningen att de från afrikanska och andra länder ska kunna komma till våra länder i Europa för att skaffa sig ett bättre liv med kriminalitet och som dessutom kommer från länder där stora bistånd har utbetalats för befolkningen. Ledarna i dessa länder måste ta ansvar för sin befolkning och låta dessa få ta del av de medel som många länder bidrar med, men dessa ledare vill hellre ha bistånden för eget intresse. Att minska bistånden till dessa länder där befolkningen får svälta på grund av de styrande är en väg att gå. Att inte tillåta någon ny invandring till landet innan man har lyckats med de som redan finns här, är även det en väg att gå.

Trots allt är vi glada att vara svenskar och vi tror på den svenska modellen med stor empati för människor i nöd och med stor vilja att hjälpa andra människor. Det är väldigt tråkigt att många därför utnyttjar denna välvilja för alla människor för att sko sig i eget intresse.

Anna Lindh och Olof Palme

 

Stort tack. I kärlek jag tjänar. JAG ÄR

 

Till min hemsida: https://www.eurora.se/

 

You may also like...