Sarah via Ann Dahlberg, 27 juni, 2021

 

Sarah via Ann Dahlberg, 27 juni, 2021

 

Hej, jag heter Sarah och många känner mig som Jesus dotter. Ja, jag levde i den familjen för ca 2000 år sedan och det var en av de vackraste och en av de svåraste tider som jag levt på Jorden. Det var kulmen av det goda och det onda, en brytningstid av gott och ont. Det är just en sådan brytningstid som ni befinner er i nu, kära människor på Jorden. Ni ser det goda likaväl som ni ser det onda och det är dags nu för er själ att välja väg. Vilken väg vill du helst gå? Jag är helt säker på att du vill välja ljusets väg, det goda och det kärleksfulla. Det växer en längtan i männskors bröst idag om fred, harmoni och gemenskap. En gemenskap som sträcker sig utanför den lilla krets som finns runtom dig. Det finns en längtan efter en större gemenskap, en som omfattar alla oavsett var du härstammar från. Vi har alla någonting att ge, vi har alla en nyfikenhet och en lust att lära oss om det som är annorlunda och unikt för var och en. Vi förstår att det är tillsammans som vi kan bygga en ny och vacker värld där alla kan bidra med sin unika kunskap och erfarenhet. Det är många starka band som knyts i den här tiden. Det är människor som söker nya svar där de gamla svaren har tjänat ut sitt syfte.

Många ljuspelare har dykt upp på Jorden och de lyser lite här och var och de bidrar med sitt milda kärleksfulla sken. De väcker en sovande björn och ruskar om en yrvaken björnunge. De får människor att vakna samtidigt som de får nya insikter och en ny förståelse om vad det är som händer i deras liv. Er vandring har lett fram till en ny dager, där mörkt och ljust stöts och blöts innan mörkret måste ge vika för ljusets starka kraft. Ljuset som växer i era hjärtan är det ljus av kärlek och godhet som lyser igenom det som känns mörkt och kallt. Välj ljuset nu, kära människor på Jorden, välj ljuset … och striden kommer bara att vara ett minne blott. Det är ert ljus som beseglar dörren till det onda. Det är ert val tillsammans med Moder Jords val som öppnar ljusets port och lämnar mörkret bakom er. Tillsammans med Moder Jord seglar ni in i ljuset. Det är den väg som den här tiden pekar mot. Se mörkret – Se ljuset,  Släpp mörkret – omfamna ljuset. Var inte rädd för mörkret och var inte rädd för ljuset. Mörkret känner du väl och ljuset är din käre gamle vän. En vän som nu har kommit tillbaka för att stanna hos dig. Med ljusets ögon kan du se och du förstår vad det är du måste göra för att behålla ljuset i ditt hjärta och i ditt sinne. Du upplever dess påverkan i din omgivning och du möter allt med ett stilla lugn och en klar förvissning om att du är på rätt väg för att möta den nya tidens skeenden. Du leds av ett högre syfte, ett syfte som för dig kan vara både känt och okänt. Allt kommer till dig i rätt ögonblick och din närvaro gör detta möjligt.

Var i hjärtat, go vänner, där finner ni era svar, de kommer till er efterhand som de har mognat fram och du kan hantera dem med insikt och förståelse. Ni får de svar som passar för just den tiden och det tillfället. Det är här ert tålamod prövas. Ett visst tålamod behövs för att vandra på ljusets väg. Det kan ta tid att släppa gamla mönster och se dem för vad de är, gamla pålagor som nu inte gör någon större nytta i den värld som ni är på väg till. Låt ljuset och kärleken hjälpa er nu att släppa allt gammalt bråte som ni burit på så länge. Välkomna ljusets kraft och se hur det löses upp och försvinner. Känn lättnaden och harmonin, hur en stilla glädje infinner sig i stället. Du står då på tröskeln till ljusets port och kommer att bli erbjuden att ta det sista steget in. Hjälpen är nära, kära vänner på Jorden. Hjälpen är nära ..

Jag älskar Er så mycket

Sarah

 

 

Mitt namn är Ann Dahlberg och jag blev kallad till att skriva ner Sarahs berättelse från tiden när hon levde med Jesus och hans familj. Hon berättade om sin barndom, om hur det var att vara barn i denna stora kärleksfulla familj. Hon fick lära sig mycket av sin far Jesus och sin mor Maria Magdalena. Det var många visdomsord som blev förmedlade till henne och hennes syskon.

Vi får också veta hur hon kände det inför det som hände Jesus under påskhögtiden och flykten till ett annat land. Hur det var att anpassa sig i ett främmande land och hur hon växte upp till en vuxen kvinna. Det är en kort men intensiv berättelse om Sarahs liv.

 

Boken finns att beställa på Enadea förlag

Tfn: 0702 758804

ISBN  978-91-88209-03-0

 

Ljus och kärlek Ann

 

 

Du gillar kanske också...