Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson 25 juni 2021

 

Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson 25 juni 2021

Ert inre värde av Ärkeängeln Metatron

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

 

Hälsningar och kärlek, jag är Ärkeängel Metatron. Det är en glädje att vara i er närvaro och föra fram energierna för uppstigning, när jag inspirerar er att se inom er. Mina ord av inspiration är för att stödja en djup utforskning inom er, samtidigt som ni accepterar de energier av uppstigning som strömmar från Skaparen, vilka aktiverar nästa steg i er uppstigning.

I detta skede av er uppstigning, uppmuntrar jag Ärkeängel Metatron er, att se inom er för att erkänna ert värde. Erkänna kärleken, sanningen, positiviteten, friden, styrkan, modet, juvelen och den skatt som finns inom er. Det är så lätt att erkänna er rädsla, negativitet, känslor av att sitta fast, begränsning, negativa vanor eller svagheter. Det är viktigt att inse att det i detta steg av uppstigning så är det de negativa vanorna och de negativa vibrationerna som förstärks och betonas. Detta beror på att det blir en djup kraftfull frigörelse och en utsköljning, det är en utsköljning för uppstigning som sker. Det betyder att på grund av de enorma förändringar, skiften och omvandlingar som sker inom er, i er kropp, så blir ni  överstimulerade, och det är de negativa känslorna och vanorna som drar och lockar er uppmärksamhet just nu. Under de senaste veckorna har ni kanske märkt att ni är lite argare eller lite tröttare. Kanske tvivlar ni på er själva, känner att saker är omöjliga, att era drömmar aldrig går i uppfyllelse eller att ni går bakåt i er uppstigning. Detta beror på att det sker en uppstigningsutsköljning, en frigörelse, en rensning som överstimulerar er. Och när energier frigörs, lägger ni märke till dem mer och tydligare inom er.

Utsköljningen för uppstigningen kan fortsätta ett tag, och det finns ett behov av att fokusera om och reformera er uppmärksamhet så att det kan ske. Vi kan förstå att hela er varelse känner sig överstimulerad på grund av all transformation som sker. Ni behöver dock upptäcka och återansluta till tystnaden inom er. Er plats för sanning, er plats för frid och kärlek. Genom att göra det kommer ni att skapa balans, en mjukhet och mildhet i ert system och i hela er varelse. Ni låter då de energier som behöver frigöras göra det på ett lätt sätt och utan ansträngning. Medan denna process äger rum kommer ni att upptäcka ert värde, vilket blir ett storartat steg framåt i er uppstigningsprocess. Att upptäcka ert värde är att inse att ni är värda allt, allt som är Skaparen. Ni är värdiga allt ni vill ta emot, förkroppsliga och uppleva. Vi kan säga att ert värde är 100% eller mer, vilket betyder att ni är kompletta, att ni är hela. Därför handlar det inte om att bygga upp ert värde eller ens återaktivera det, det är redan komplett, det är 100%.

Ni kanske upplever brist på självkänsla, självförtroende eller mod, ni kanske upplever att ni inte älskar er själva så mycket som ni kan. Kom ihåg att detta är ett mönster i ert sinne och ego. Inom er finns en juvel eller en skatt som är fullständig och hel, detta är ert värde, det är allt som är Skaparen, kärlek, frid, glädje och sanning. Känn inte att ni behöver bygga upp, betona eller öka ert egenvärde eller hur ni värdesätter er själva. Istället inbjuder jag, Ärkeängel Metatron er att reformera och omstrukturera era tankeprocesser och energimönstren från ert ego, för att erkänna ert egenvärde. Ert inre värde är komplett, och ett helt uttryck för Skaparen, ni kan ta emot allt ni behöver, ni behöver aldrig sakna något.

Under de kommande dagarna när ni upplever vrede, trötthet eller rädsla så uppmuntrar jag er att rikta uppmärksamheten inåt, och gå till ert högre hjärtchakra ovanför ert hjärtchakra, och göra er uppmärksamma på ert värde. Det är som att få syn på er skatt, allt ni är. När ni gör det kan ni säga till er själva:

Jag erkänner mitt inre värde, jag är värdig.

Jag erkänner mitt inre värde, jag är värdig.

Upprepa detta inom er och sök efter en energivibration som återspeglar era ord, ert fokus, er intention. Energin kan bli ännu större och mer expansiv än er ursprungliga intention. Då handlar inte ert fokus lika mycket på att vara värdig eller ens erkänna ert värde, hur värdefulla ni är, att ni är Skaparen eller värdesätts av Skaparen. Det blir mer än så och öppnar upp för något större.

Vad öppnar det upp för?

Kanske öppnar det upp för lycksalighet, kärlek, en känsla av frihet eller gränslösa uttryck. Ni kommer att upptäcka den sanna vibrationen, hela er vibrations värdighet som är er magi, er skatt, er juvel och allt ni är. När ni ansluter till ert inre värde börjar ni förstå er själva på en djupare nivå, vilka ni är och vad ni har att ge till världen. Nu är det dags att utforska ert värde på många nivåer inom er, det är nästa steg i uppstigningen, och det kommer att bli oerhört läkande.

Jag, Ärkeängel Metatron, kommer att vara med er varje steg på vägen.

Min kärlek är alltid med er,

Jag är ärkeängel Metatron

Bekräfta kärleken, sanningen, positiviteten, friden, styrkan, modet, juvelen och skatten som finns inom er.

 

 

Översättning: Maggan

You may also like...