Arcturus Arkturianen via Jahn J Kassl, 8 juli 2022

Arcturus Arkturianen
Via Jahn J Kassl, 8 juli 2022
Allt är Gjort av Kärlek
Kärlek till allt som är utan att förneka någonting, förlåtelse i varje given situation utan att glömma och medkänsla för varje varelse utan att ignorera lidandet som orsakades.
Allt är gjort av Kärlek.
Kärnan i Varandet.
Kärlek är allt, kärlek finns i varje varelse, kärlek finns i varje fenomen, kärlek är råmaterialet och byggstenen för alla Varelser.
Gud är den kärlek från vilken all kärlek härstammar. Skapat av Gud, levande genom Guds andedräkt, allt existerar av en anledning: KÄRLEK.
Allt som avviker från kärlek, som drar sig undan kärlek och förnekar kärlek, kommer en dag att hitta tillbaka till kärleken, grunden för allt liv. Det här är en naturlag, eftersom en varelse som längtar efter kärlek kan vara övertäckt och begraven och förbli helt dold – men den är oförstörbar och väntar innerst inne på att bli väckt.
Det händer ofta att många människor behöver många liv för att minnas – att minnas vilka de verkligen är och vilka de var.
Utmaningar, draman, smärta och lidande är ofta följeslagare – tills en person en dag plötsligt får en tanke om att vilja lämna förgänglighetskarusellen.
Denna första tanke är början på förändring, återvändo och uppvaknande. När en person väl har kommit till den punkten, kan allt annat hända väldigt fort. De rätta personerna kommer in i deras liv och de nödvändiga omständigheterna skapas. Längtan efter sanning, renhet, lycka och kärlek är på god väg.
Ofta går det långa tidsperioder innan personen inser eller är villig att komma till insikt, men när väl processen har börjat är tåget in till ljuset ostoppbar. Himlen häller sitt ymnighetshorn över den här personen och den får allt som stödjer den i sin självupptäckt.
Det är förklaringen för djupgående och livsavgörande händelser. Det här syftar på alla som står inför situationer som verkar ohanterliga – de kommer att få styrka, visdom och mod att bemästra situationen.
De vars kärlek för sanningen och kärlek för sig själva, kommer att få den vägledning som krävs för att bemästra uppgifterna och hitta tillbaka till sig själva.
Rent blod
Idag är ett stort antal människor – äldre själar – på väg att uppfatta livet på ett helt nytt sätt. De tidigare krigen, konflikterna och tvisterna utövar inte längre någon lockelse, så dessa människor vänder sig bort från den här sortens kamp. En annan typ energi rinner genom deras ådror – blodet är rent.
Nu måste den här tidens problem – med mänskligheten som står inför sin uppstigning och Jorden som står inför den största förändringen genom tiderna – lösas på ett nytt sätt.
Det är här kärlek kommer in:
Kärlek till allt som är utan att förneka någonting, förlåtelse i varje given situation utan att glömma och medkänsla för varje varelse utan att ignorera lidandet som orsakades.
Vad Jorden behöver nu är människor med mod, klarhet och sanning, och de finns – i överflöd.
Det är därför många av er kommer att uppnå bemästring av sig själva och en nivå av att vara under loppet av denna livstid, och det är därför er uppstigning och ert inträde i den nya verkligheten kommer att bli framgångsrik.
Det är därför de himmelska krafterna står vid er sida – och så gör Gud i SITT Ljus i fullkomlig kärlek.
Så fortsätt älskade mänsklighet och följ er längtan!
Med oändlig kärlek,
ARCTURUS ARKTURIANEN
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...