Ärkeängel Sandalphon via Jahn Kassl, 1 november 2017

Ärkeängel Sandalphon via Jahn Kassl,        1 november 2017

 

Älska dig själv med hela ditt hjärta och själ, så att du kan lyckas med att älska din nästa. För vad tänker du göra om du inte har någonting, och är en främling för dig själv? Eller vill du vidarebefordra ditt lidande och din smärta?

Jag är ÄRKEÄNGEL SANDALPHON

Älska dig själv och älska din nästa, det är rätt ordning.

Många fysiska och psykiska symptom är resultatet av att missförstå kärlek och i huvudsak sakna självkärlek. Ett stort antal människor blir sjuka på grund av en felaktig uppfattning av vad kärlek är.

Den religiösa begränsningen av denna matris leder till missuppfattningen att älska din granne är att föredra framför att älska dig själv. Detta är dogmerna som sprids av kyrkorna, så att en persons tillgång till självmedvetenhet förblir fördunklad.

En av de mest skadliga dogmerna som katolska och andra präster ansvarar för är: “Älska din nästa …” där “som dig själv” ignoreras.

Lös känslor av skuld, radera dogmer

Det spelet fungerar bara eftersom betydande mängder av skulder påtvingades samtidigt – först och främst den “ursprungliga synden”.

Det är inte ämnet för det här meddelandet att förklara detta ytterligare, för du kan lätt hitta upplysande svar om du letar efter dem. Det här meddelandet handlar om att sprida ljus över dessa fakta så att att varje person kan inse hur brådskande det är att lösa kvarstående skuldkomplex och radera felaktiga dogmer.

Eftersom från det ögonblick som denna illusion börjar falla, på den dagen människor upplever sin oskuld, kommer självkärlek naturligt fram.

Då är välgörenhet möjlig, eftersom den inte alls är påtvingad och utan skuld. Det innebär att alla löften, eder och initieringar av dessa religioners präster måste upptäckas och upplösas.

Detta är det enda sättet som frihet är möjlig på, och de som är fria kan leva i sann kärlek.

Tänk på och bestäm själv vad som är bra för dig och vad som inte är det. Kom ihåg att du är en gudomlig varelse med alla gudomliga förmågor. I början av denna insikt ligger kunskapen om självkärlek.

Om du inte älskar dig själv, kan du inte ge kärlek till någon annan. För vad du då ger till den andra är bara en uppfattning – något tvångsmässigt.

Välgörenhet borde inte längre tjäna dig som en flykt, utan som ett resultat av din självkärlek.

Att neka “hjälp” och säga nej

Det bästa sättet att ta reda på om du har kommit till den punkten är att du observerar om du kan neka “hjälp”.

Inte alla som gråter om hjälp är verkligen i behov, och alla personer som ber dig om hjälp är inte ditt ansvar.

Förväxla inte detta med att vara kall, för du måste bli medveten om att du måste gå din egen väg, fri och klar, och inte dröja dig kvar över varje blomma längs vägen.

Om du inte kan säga NEJ till ett rop om hjälp, uppmanar jag dig att konfrontera dig med denna insikt.

Frihet innebär att kunna bestämma sig fritt i vilken situation som helst och inte utsättas för vissa dogmer utan fri vilja.

Många människor är rädda för denna typ av frihet, för de är tvungna att uppenbart stå emot den allmänna opinionen.

Det första steget är därför att bli mentalt medveten om detta. Titta noggrant, uteslut inte något, gör en inventering. Var står jag i denna fråga?

När du börjar befrielsen, så är Jag med dig, och en hel armé av gudomliga varelser av ljus kommer springande för att kasta ljus över dessa frågor.

När du älskar dig själv älskar du alla.

Detta är vägen till ovillkorlig kärlek.

Jag är ÄRKEÄNGEL SANDALPHON.

»Källa – Kanal: Jahn J Kassl

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

 

You may also like...