Maria Magdalena via Pamela Kribbe, 11 juli 2022

 

 

Maria Magdalena via Pamela Kribbe

11 juli 2022

Själens Trådar

 

 

Kära Vänner,

Jag är Maria Magdalena. Jag välkomnar er alla i denna cirkel av likasinnade människor. Ni lever i en övergångstid, en som inte är begränsad till världen omkring er, utan också sker inom er. Ni rör er aktivt in i ert större själv. Detta själv är inte bundet till tid och rum, utan är fritt, obegränsat och kan sprida sina vingar och ta åt sig insikt, energi och kunskap från andra dimensioner, i vilka ni en gång var hemma. Rikedomen av detta arv finns nu i ökande grad inom räckhåll, eftersom ni expanderar inåt och blir mycket större, mycket rymligare. Ert medvetande överskrider allt fler gränser.

Denna rymlighet kommer sig genom ert inre arbete, genom er villighet att följa er själs väg, och också genom att ni aktivt söker mörkret inom er. Som resultat ökar er medvetenhet och ni blir mer och mer den ni verkligen är. Ni skapar övergången från en jordlig personlighet – bunden i tid och rum, och begränsad av den era och kultur ni lever i – till en själsfödd personlighet: en personlighet som inspireras från själens nivå och som fritt är i kontakt med många fler dimensioner än bara denna enda.

Det är precis på grund av att ni gör denna övergång och er själ vaknar upp i den här kroppen under detta livslopp, som tidigare liv kommer till ytan i ert medvetande, antingen genom känslor – ibland tvetydiga känslor – eller genom bilder eller minnen. Orsaken är mycket enkel: era tidigare liv är fortfarande levande. De personligheter ni varit, alla dessa gånger och på alla dessa platser, är egentligen inte döda: de är trådar av er själ och är fortfarande levande i en annan dimension. Det instrument som är er själ har många trådar, och alla de personligheter ni en gång var formar var och en dessa trådar. Från de platser där de nu finns, uppfattar de ett ljus långt borta och det ljuset är ni i denna tid.

Dessa tidigare liv känner vad som fortfarande är olöst i självet, vad som fortfarande gör ont och blev missförstått i de tider de levde i. Allt som är olöst har nu chansen att bli förstått i och genom er och bli tydligt, så att gammal smärta kan släppas. När ni medvetet gör övergången till större självmedvetenhet så är det precis då som de delar av er själ som känts vilse i tidigare liv, hittar vägen till ert nuvarande liv. Och ibland konfronteras ni med våldsamma känslor, till och med blockeringar. Även om ni inte kan ta dem som bokstavligen era egna, kommer de verkligen tillbaka genom tid och rum för att knacka på er dörr, eftersom de känner att ni har förmåga att frälsa dem.

För att verkligen kunna utföra detta arbete, och få autentisk frälsning att ske, måste ni först bli medvetna om det faktum att ni är er själ. Ni måste veta att ni blir denna totalitet som inkluderar alla de liv som söker att bli del av den enorma väv som utgör er själ – ni är en jordlig personlighet och samtidigt en själ. Detta liv har potential att erbjuda er möjligheten att integrera alla sorters gamla aspekter av er själva. Och i alla dessa aspekter, i alla dessa tidigare liv, finns något vackert, något speciellt: en unik talang, en energi, en utstrålning som har något extraordinärt att lägga till er som själ, och också till världen.

Alla dessa unika aspekter önskar nu komma till att bära frukt. Några har, så att säga, ryckts ur knoppen och aborterats. Förhållandena var då inte lämpliga, och ibland är det också så att ni måste uppleva dynamiken i mörka och ljusa energier på Jorden innan ni kan förstå dessa aspekter bättre. Allt som blir låst i ett trauma inom er söker alltid frälsning och förnyelse, så av den orsaken är det ibland nödvändigt att ni lider och känner er brutna, men det är aldrig målet.

Det är nu viktigt för er att inse att ni har förmågan, styrkan inom er, att befria och frälsa er själva.  Ni har rymligheten i ert hjärta och er själ för att kunna befria dessa gamla knotiga trådar i er själs historia, så att frukterna och talangerna i dessa trådar slutligen blir fria. Och eftersom ni nu blivit så stora är allt detta möjligt i denna livstid. Men ni har ännu inte till fullo insett detta, så ni kan då bli så överväldigade av smärtan, det förflutnas blockerade energi, att ni förlorar modet. Ni kan då inte tro på er själva och er förmåga som den healer ni nu blivit.

Ni är redo för det. Att komma in i er kraft betyder först och främst att ni ser och erkänner er egen makt. Makt är medvetande, och medvetande är den största styrka som finns. Allting kommer från medvetande. Om detta är förvirrande för er så är det för att i er jordliga värld, speciellt i samhället, är makt ofta mer associerad med att göra och handla än med vad som uppfattas som bara medvetande. Detta är ett stort misstag, eftersom det att göra och handla, när det inte kommer från faktiskt medvetande, leder till kaos och obalans.

Detta är något ni kan se tydligt omkring er på Jorden. Det är så mycket kaos och obalanser eftersom det finns krafter som inte är vägledda av själens kunskap eller av kärlek. Det finns ofta blinda styrkor som är mycket explosiva, men i grunden impotenta. På det hela taget är de inte alls mäktiga.

Den största kraft som existerar är medvetenhet. Och vad jag menar med medvetenhet? Först och främst betyder det att vara fullkomligt öppen och närvarande. Ett vidöppet medvetande omfattar allt, det skiljer inte saker mellan ”gott” och ”ont”, det exkluderar inte. Ett öppet medvetande är också mycket nyfiket, det vill utforska allting och vill alltid gå inåt till sakers kärna, inte bara stå kvar i det yttre, utan gå inåt. Ett öppet medvetande säger inte ”nej” till tunga känslor och mörka uttryck. Det vill gå inåt och förstå varför, eftersom detta medvetande är djupt medvetet om en allomfattande kärlek.

Det arketypiska medvetandet, vilket är kärn-medvetandet i Guds liv, är säkert på denna kärlek och söker ljuset bakom allting, och vad som har behov av ljus. Det delar aldrig saker i ”gott” eller ”ont”, istället gör det en distinktion mellan mogenhet och omogenhet. Bakom de många manifestationerna av ”ondska” finns ett barn i nöd och ett expansivt medvetande vet detta.

Ni kan arbeta med er själva på samma sätt. Att närma er egen smärta, era egna sår, från ett öppet medvetande, är det kraftfullaste ni kan göra. För, när ni är öppna för kärlek till själv genom att se på er själva med ett öppet sinne, sker transformation samtidigt på de ställen där det gör ont. Allt är tillåtet, eftersom en öppen medvetenhet omfamnar allt; den ger er en känsla av avslappning och av att komma Hem, och är faktiskt helande. Helande är inte att göra saker ”bättre”, eller att fixa problem, eller sätta plåster på ett trauma. Det är att vara fullt närvarande, rent medvetande så att ni gradvis börjar förstå varför saker sker som de gör. Detta helande fält av medvetande är där er själ dyker upp, där er själ också växer. Detta är vad som föds i er alla på Jorden i denna livstid.

Jag inbjuder er nu att inträda i detta fält av ”medveten kärlek” eller ”kärleksfull medvetenhet” inom er, och att föreställa er att alla era kroppsceller är öppna för denna energi, som faktiskt är er själ. Den har energin av Hem, av ert ursprung. Bara titta efter en färg, eller en speciell känsla, och förnim att en djup visshet lever i detta fält: vissheten att i slutändan är allt inget annat än kärlek. Allt hittar sin plats, allt kommer så småningom Hem. I dess essens är detta medvetande fritt från alla bekymmer. Det vet verkligen djupet av smärtan och vilsenheten ni upplever som mänsklig varelse, men det vet också att allt detta kommer att få sitt slut, att alla delar kommer att återvända Hem, berikade av deras resa genom tid och rum.

Känn nu er själva bli mycket starka. Koncentrera er på er inre varelse och känn ett ankare i er buk eller era lägre chakran. Låt detta fält av healing gå ner hela vägen till ert rotchakra. Känn hur lycklig Jorden är när ni känner er själ; Jorden vill stötta detta vetande. Andas djupt inifrån er buk och känn hur ni är trygga i detta fält av kärlek, i allt väsentligt orörbara. Vad människor än gör med er eller mot er kvarstår detta fält, det är icke angripbart, det är evigt.

Jag vill nu uppmuntra er att besöka en mörk plats inom er, som är redo för befrielse. Vissa saker kan vara undanstoppade för långt bort och är ännu inte redo för frälsning. Men det finns delar av er som är som är redo och så att säga sitter precis på randen med denna önskan om befrielse, så att den ursprungliga livsglädjen som sitter fast i smärtan eller traumat kan befrias. Ni behöver denna del av er själva som är redo för befrielse, för att bli lyckligare och mer optimistisk, så uppmuntra den att kliva fram i ert medvetande.

Föreställ er denna del av er själva i formen av en figur, eller en energi, eller en färg, en symbol – vadhelst som kommer till er. Ni kan också känna den på ett ställe i er kropp, men ge den ögon och föreställ er att dessa ögon uttrycker era tårar, eller er ilska, frustration eller ert motstånd. Eller ni kanske ser ett mycket tunt och eteriskt någonting som fortfarande inte kan uttrycka sig särskilt väl. Vad det än är, hälsa det genast och försök inte förändra det, bara få det att känna sig välkommet. Det är möjligt att denna del av er varit i mörkret under mycket lång tid. Och nu kanske det först måste vänja sig vid er uppmärksamhet. Det har troligen behov av uppmuntran, eftersom ljus kan göra ont i början och kan skapa en känsla av rädsla eller skam när man levt så länge som en mörk hemlighet. Därför är det bra att fråga denna del vad ni kan göra för den. Tillåt denna del att tala, fråga den: ”Vad behöver du av mig? Vad kan jag göra för dig?”

Lägg märke till hur lugn du förblir. Oavsett hur mycket smärta eller obehag som utstrålar från denna del av er, är ni på en plats av förståelse och rymlighet. Ni känner också att ni inte behöver göra någonting, att ni bara behöver vara närvarande. Lova denna del av er att ni kommer att göra vad den ber er om, vad den än önskar; att ni kommer att möta dess förväntningar så mycket som möjligt.

När ni utför detta inre arbete, låt er vägledas av vad denna sårade del av er behöver och önskar. Tänk på det som ett värderat spel som ni spelar med denna aspekt av er själva. Vilket betyder att ni inte frenetiskt börjar försöka städa upp er själva, låt det ta tid. Er själ finns i en dimension som är oberoende av jordlig tid och har ofta en bättre känsla för timing än er mänskliga ande, som vill agera nu, som vill se omedelbara resultat i den yttre världen, för det är så ni blivit uppfostrade – hjärntvättade nästan.

Dynamiken och rytmen i det känslomässiga livet går inte i en fin rak linje. De bästa fordonen för förändring är tålamod och förståelse och medkänsla. Och när ni ger dem till er själva utan förväntningar, utan oro för resultaten, då händer saker utan att ni försöker få dem att hända. Återigen, det är den stora styrkan i rent medvetande, ren närvaro: det gör vad det gör utan att knuffa, dra eller släpa.

Om ert liv på Jorden, och med det menar jag alla människors liv på denna Jord, var mer förankrat i medvetande, skulle denna värld vara en mycket annorlunda plats. Människor skulle vara mer intonade till sin inre rymlighet och förbli öppna och alerta, och i detta öppna, alerta medvetande skulle ny inspiration bubbla upp utan ansträngning, efter en period av tystnad och stillhet. Den skulle komma från ett rent hjärta, och ni skulle komma till slutsatsen att: ”Det här är det jag vill göra, det här är det som gör mig lycklig.” Ett sådant beslut kommer alltid att bidra till välmågan hos alla människor och Jorden.

Emellertid, eftersom rymligheten inte används, och styrkan i medvetandet underskattas, går människor fram alldeles för snabbt och agerar ofta utifrån rädsla och ängslan. Resultatet blir att ni får handlingar som är kaotiska, till och med destruktiva, och det är inte bara mycket smärtsamt för människorna, utan också för Jorden som lider på grund av det.

Inse också att detta medvetande jag beskrivit, när det appliceras på ert eget liv som resultat av processandet av gamla trauman, så påverkar det inte bara er. När ni tar detta steg bakåt och inåt och upplever medvetandets styrka i ert eget liv, då händer det att Jordens medvetande fält, det kollektiva fältet, också förändras. Oavsett hur litet ert bidrag verkar vara för er i en population på miljarder människor, så gör det ändå stor skillnad. Nya öppningar skapas genom det arbete ni utför, så det blir lättare för andra att också göra det. Ni blir en förebild.

Jag vill tacka er för er närvaro och er hängivenhet till detta inre arbete. Det betyder mycket för oss, för er själva och för Jorden. Stort tack.

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...