Ärkängel Gabriel via Shanta Gabriel, 19 augusti, 2018

Gabriels meddelande denna vecka

19 augusti 2018

Jorda all överskottsenergi såsom rädsla, ångest eller ilska i Jorden, för sedan fram ett öppet hjärta till nu-ögonblicket.

Tills sent 1988 var jag inte ens medveten om konceptet att jorda sig. Om någon hade fört det på tal skulle jag ha frågat, ”varför?” Mitt liv fokuserades på det Gudomligas övre sfärer, och Jorden var inte intressant. Så var det tills något störde mig och mina känslor kom igång och jag blev mycket upprörd över det sätt som mitt liv på Jorden tedde sig i den stunden.

När min mentor föreslog att jag behöver jorda mina tankar och känslotillstånd blev det tydligt att jag aldrig egentligen känt mig trygg i min kropp. Det var en verklig uppenbarelse. Jag hade aldrig känt ”mig hemma” på planeten. Som historien om den falska Zygoten i Kvinnor Som Springer med Vargarna, var jag säker på att det gjorts ett misstag och att jag landat här av en slump. Allra minst trodde jag att min Själ hade planerat att den här Jorden, med allt sitt mörker och alla utmaningar, var den jag frivilligt skulle inkarnera på.

Jag lyssnade ändå på de råd jag fick och började göra Trygghetsaffirmationer. Det är tryggt att vara på planeten. Det är tryggt att vara den jag verkligen är. Det är tryggt att leva i min sanning. Dessa hjälpte mig väldigt mycket, men det var inte förrän jag började införliva jordningsprocessen i min dagliga andliga utövning som livet började förändras på ett mer dramatiskt sätt.

Jag fann att processen med att jorda den överskottsenergi jag upplevde gav mig omedelbar lättnad från den ångestskapande känslan av att ha mitt finger i en elkontakt. Jag märkte också att jag kunde känna närande energi från Jorden flöda upp i mina ben, och basen i min ryggrad kändes mer öppen och fri. Det mest överraskande jag upptäckte var att ju mer jag förkroppsligade mitt andliga liv i min fysiska kropp, desto lyckligare blev jag.

Två sidovinster som jag inte förväntade mig inträffade också. En av dem var att min kropp har en naturlig visdom som verkligen kan hjälpa min process i världen och varna mig när jag behöver vara uppmärksam. För de flesta är detta uppenbart, men för många energi-känsliga själar har det varit för smärtsamt att till fullo bebo våra fysiska kroppar. Detta lämnade min personlighet och lilla fysiska varelse att ta hand om livets uppgifter, vilket hon var bedrövligt oförberedd på att göra.

Det andra som hjälpte mig att älska denna process var när jag lärde mig att när jag är jordad i min kropp, känns mitt hjärta omedelbart mer öppet och jag är mer tillfreds inombords.

Det finns vissa som säger att vi inte borde jorda våra negativa energier i Jorden, att hon har nog med problem redan. Min upplevelse är dock att Jordens Moder inte bedömer vår energi som negativ eller positiv. Den är bara ”energi”, och har som sådan ett stort värde. När vi skänker energi till planeten välsignar vi henne. Detta är särskilt sant om det är vår avsikt.

1990 gav Ärkeängeln Gabriel mig en inriktningsövning för att föra Gudomligt Ljus genom varje chakra för att jordas i Jorden. I många år har jag använt denna Gyllene Pelare av Ljus, från min förbindelse med Källans energi ovan huvudet flödande ner under mina fötter, i en kraftfull visualisering som visar upp våra attribut som en blandad varelse som bro mellan Himmel och Jord.

När vi har en avsikt att jorda all överskottsenergi vi upplever kommer en enkel sak, som att sakta ner vår andning och lägga händerna på hjärtat, att föra oss tillbaka till vår kroppsmedvetenhet, där vi kan vara mer rådiga i hanteringen av livet.

Jordning låter oss integrera de nya frekvenserna och att lära oss kraftfulla sätt att kvarstå anslutna till Källans energi i varje område av våra liv. Intensiteten i Ljusfrekvenserna vi alla upplever, såväl som allt som sker på Jorden, har en påverkan på vårt nervsystem. Vi måste kunna avskilja oss från den höga nivån av känslomässigt tumult som finns överallt omkring oss och vara mer närvarande i våra kroppar för att kunna känna frid.

Vi är här för att förandliga våra liv så att det inte finns någon separation mellan hjärta och sinne. Detta tillåter oss att föra andlighet djupare in i vårt arbete och våra relationer. När ni jordar överskottsenergi som gör er ångestfyllda eller överkänsliga, kan ni mycket snabbt komma tillbaka till ert hjärta. Den rådighet ni skapar kommer att kunna etablera en djupare plats av Frid och Harmoni inom er, vilket är oerhört praktiskt.

De flesta människor som läser denna information har valt att vara i detta liv för att få en djupare förbindelse med gudomlighetens sfärer och blanda dessa aspekter av Själv till fullheten av deras mänsklighet. Med varje val vi gör för att föra Anden till materia och vara närvarande med Jordens visdom, påverkar vi världen omkring oss på vackra sätt. Varje person som jordar sin djupa andliga avsikt för livet påverkar hundratusentals människor.

Jag har till slut insett att det är för att introducera sätt att leva i Anden medan jag är i en fysisk kropp, som jag tror att min Själ planerade för mig att göra här på Jorden. Vi erkänner alla att våra hjärtan är nyckeln till att kunna skapa den värld vi vill leva i, ha Skönhet och Välmående aktiva inom och runtom oss, och att vara djupt uppfyllda och lyckliga.

När vi fullt ut jordar vår andliga anslutning i våra fysiska kroppar, blir vi en kraftfull styrka för Kärlek på planeten. Från den platsen sker mirakel naturligt.

Gudomlig Närvaro

Tack för att ni välsignar mig med en fysisk kropp för att fullfölja min själs syfte. Med varje andetag, må jag föra mer av min gudomlighet till min mänskliga form för att förankra Himlen på Jorden för alla varelser.

Med varje steg jag tar, må jag föra näring till min fysiska kropp så jag kan vara en blandad människa och utstråla Välmående genom mig till världen. Må alla finna resonans med sina högst Gudomliga Själv och jorda den aspekten i Jorden för hela mänsklighetens uppvaknande. Och så är det.

Shanta Gabriel

19 augusti 2018

ShantaGabriel.com

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...