Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 1 oktober 2018

Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 1 oktober 2018

Per Staffan 1 oktober 2018

Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel: Var Villig att Möta Rädslorna från det Förgångna och Flytta in i Nya Dimensioner av Kärlek.

1 oktober 2018

Kära Du,

Du har kommit i en tid när du vet att med sättet som du alltid har uppfattat din värld kan det verka som att det inte längre fungerar. Det kan till och med kännas som om din barndoms trauman eller andra saker från ditt förflutna som du inte är stolt över tränger in i din nuvarande medvetenhet. Det här är ett mycket bra tecken, för att alla minnen kommer in i ditt sinne för att bli släppta, så att du kan leva i nutiden.

Vi uppmuntrar den här frisläppningen av tidigare minnen och rädslor så att du ska kunna fortsätta med ditt liv. Oavsett om du gör det genom bön, personlig journalföring, pratar med en vän eller går igenom rådgivning, är det viktigt att vara villig att möta det förflutnas rädslor, hålla dem i ljuset av kärleksfull medvetenhet och låt dem gå.

När Kärlekens, Medkänslans och Acceptansens healingljus skiner på gamla mönster och rädslor, förlorar de sin makt och är lättare att släppa. När du har släppt gamla vanor av tankar och känslor blir du fri att vända din uppmärksamhet bort från det förflutna och fokusera på att skapa den framtid du vill ha för dig själv och för din värld.

Slöjorna mellan himmel och jord är tunnare nu. Det betyder att ditt hjärtas önskemål och fokus i ditt sinne kan ge manifestation av det som är för ditt högsta goda. Dina tankar skapar nu din nuvarande och framtida verklighet.

Vadhelst du fokuserar på ökar i energi, och på så sätt blir det den dominerande kraften i din värld. Du kan välja att fokusera på det goda, det vackra och den kärlek som är inneboende i alla saker. Eller du kan välja att öka nivån av rädsla inuti dig. Om du börjar söka efter det goda, hittar du det. Och ju mer du letar efter det goda i din värld, desto mer kommer det att öka eftersom du ger energi genom ditt fokus.

Du kommer också att märka att du känner dig mer kärleksfull, fridsam och mer optimistisk. Människor kommer att verka mycket trevligare för dig. Din dagliga kamp blir mindre. Allt detta är möjligt eftersom du börjar leta efter och fokusera på det goda och är villig att ha mer kärlek och harmoni i ditt liv. Det verkar som ett mirakel, men mirakler är tillgängliga för alla som tar emot dem.

Änglarna är också tillgängliga för dig nu på ett sätt som inte var möjligt tidigare. Vi kommer att assistera hela processen med att ändra på hur du uppfattar din värld, om du bara ber oss. Dina tankar är böner som strömmar ut i etrarna och tar med dig det som du fokuserar på. Vad kan du förlora genom att kalla på din skyddsängel och be om mer Kärlek, Frid och Harmoni i ditt liv?

Vad kan det skada att be om att se det som är bra, istället för det som orsakar smärta? Det finns en otrolig enkelhet i sanningen i universell lag. Du behöver inte vara ensam i din kamp. Änglahjälp är alltid tillgänglig för dig, för att ge gudomlig Kärlek och Ljus till världen. Vårt budskap är alltid ett av Frid och Harmoni. Vi strävar efter att bara ta in det Goda i ditt liv.

Överväg möjligheten att det vi säger faktiskt kan vara sant; att det du fokuserar på kan skapa din framtida verklighet. Lägg märke till dina tankemönster under hela dagen. Är det vad du vill ha i din framtid? Börja med att fokusera dina tankar bara på det du vill ha i ditt liv. När du märker negativitet i ditt sinne, säg ”Det är inte en acceptabel verklighet, detta är det jag verkligen vill ha … mer Kärlek, större Överflöd, Harmoni i mina relationer och Skönhet i min värld.”

Snart kommer du att märka förändringarna i ditt liv, när det du ber om manifesteras. Dessa förändringar är de nya dimensionerna av kärlek som lovats till dig. Du är den som håller nyckeln till din framtid genom det du harmoniserar med idag.

Kom ihåg att ditt budskap från Ärkeängel Gabriel idag är:

Var villig att möta förfluten rädsla och gå
in i nya dimensioner av Kärlek.

Shanta Gabriel för
Archangel Gabriel
www.ShantaGabriel.com

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...