Ärkeängel Chamuel via GoldenLight 12 december 2015

th-1

Ärkeängel Chamuel via GoldenLight

12 december 2015

God dag, vi är Rådet av Änglar inklusive Ärkeängel Chamuel, ängeln av ovillkorlig kärlek. Vi vill idag ge er en upplysande inspiration för att inge er ande de upplyftande energierna av ovillkorlig kärlek, glädje, fred och lugn. Vi i änglarnas sfärer är tillsyningsmän över vården och vägledningen av mänskligheten, särskilt nu i denna tid av Stort Uppvaknande på jorden.

Varje varelse på er planet går igenom en transformationsprocess där ljuskvoten i hela er varelse lyfts upp och uppgraderas till en vibrationsfrekvens som motsvarar de högre dimensionella energier som nu omger hela er planet, moder jord, Gaia…som vi tidigare sagt, denna kära själ av Gaia vill också omfamna er med ovillkorlig kärlek, så ni förstår att ni är omfamnade av den Största Kärleken av Allt, vilken är Skaparen i Källan, såväl ovillkorlig kärlek från änglarnas sfärer ovan som ovillkorlig kärlek från kära Gaia nedan.

NI har hört uttrycket ”såsom ovan, så nedan”, och vi kan säga att det är sant för den energetiska essensen av ovillkorlig kärlek, att ni verkligen är omgivna av denna energi. Ni kan lätt tona in på denna energetiska essens genom att ta er tid, när ni börjar och slutar dagen, till att försjunka er i denna vackra energi.

Att ta in och absorbera denna gudomliga kärlek kommer att föra frid och ro till hela er varelse vilket hjälper er att förankra ert mänskliga fordon så att ni kan gå genom er dag på ett jordat, men ändå upplyft, sätt. Detta är sättet att glida genom livet, att vara i den här världen men inte av den, att vara intonad på dess gudomliga energetiska essens av kärlek vilken sedan kommer att lyfta upp hela ert varande.

Ovillkorlig kärlek känner inga gränser, ingen separation, den är Allt av Allt, Allting av Allting, för allting var och är skapat från Källan genom kraften av Ovillkorlig Kärlek. Er varelse omges alltid av denna energi, allt som behövs för att känna denna vackra energi är ett medvetande och en önskan att tona in på det.

Under denna årstid av ljus önskar vi att alla varelser på jorden tonar in på denna gudomliga energi… må alla disharmoniska energier transformeras till och vända sig mot denna vackra gudomliga essens av ovillkorlig kärlek. Den finns där för alla, och vår sfär är fokuserad i denna tid, i denna Nu tid, på att förstärka denna energi så att hela mänskligheten kan känna denna kärleksfulla energi på en djupare nivå.

Vi skickar er våra mjukaste önskningar om kärlek under denna välsignade Årstid av Ljus på jorden. Kalla på oss för hjälp när som helst, i vilket som helst område av era liv och vi är bara en viskning bort. Vi är Rådet av Änglar, med Ärkeänglarna Chamuel, Mikael, Rafael, Zadkiel och Gabriel.

Översättning: Markku Pärssinen

© 2015 The Golden Light Channel. Message brought forth by Goldenlight, www.thegoldenlightchannel.com. Please include this copyright and credit, original title, full message, and a link to the source message when re-posting this message 

Original message: http://thegoldenlightchannel.com/the-divine-power-of-unconditional-love-archangel-chamuel-through-goldenlight

Du gillar kanske också...