Ärkeängel Gabriel via Natalie Glasson, 5 februari 2021

 

Ärkeängel Gabriel via Natalie Glasson 5 februari 2021

Audiolänk https://bit.ly/3tsJDio

Uppstigningsgåva 5 – Uppvaknande och Skiftande av Perspektiv av Ärkeängel Gabriel

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar, hälsningar till alla, jag är Ärkeängel Gabriel, och det är en ära att få ge er Uppstigningsgåva 5 från de inre planen, för att stödja er energi och ert syfte 2021, och naturligtvis även bortom det.

Uppstigningsgåvan vi önskar dela med er handlar om upplysning och insikter. Vi vill stödja och uppmuntra er att observera era perspektiv, era övertygelser. Vi inbjuder er att fokusera på tron ​​om gott och ont, sant och falskt, rätt och fel. Många av er förstår eller kanske har lärt sig skillnaden mellan rätt och fel, sant och falskt och gott och dåligt.

Hursomhelst så är det dags att tänka över detta, dess energi och dess syfte. Att till exempel under meditation eller i stillhet begrunda det.

Vad är sanning?

Hur är sanningens energi?

Kan ni känna när det är sant?

Hur manifesterar sig sanningen er verklighet?

Hur vet ni vad som är sanning och vad som inte är det?

Sedan har vi falska perspektiv?

Hur är energin i falska perspektiv?

Kan ni känna det, kan ni uppleva det?

Kan ni uppmärksamma det, kan ni lägga märke till det inom er själva och hos andra, i situationer eller i upplevelser?

När ni begrundar dessa olika energier så verkar de vara precis i motsats till varandra, men de spelar en mycket stark roll, inte bara i er verklighet utan i hur ni interagerar med världen. Är ni snabba att konstatera om saker är bra eller dåliga, rätt eller fel? Gör ni mycket snabba bedömningar, kanske till och med utan att tänka efter eller fundera? Det är viktigt att vara medveten om hur ni reagerar och interagerar med världen, både inom er och omkring er. När ni väl förstår dessa energier, goda eller dåliga, rätt eller fel, sant eller falskt, börjar ni inse att det helt enkelt är perceptioner. Kanske till och med historik eller regler. Jag, Ärkeängel Gabriel, ber er inte att kassera alla era övertygelser och perspektiv, utan istället helt enkelt lägga märke till dem och se var de finns i era perspektiv, och om detta dömande verkligen tjänar er i er andliga utveckling och uppstigning. Dömande är väldigt likt att skapa historik eller till och med skapa förståelse. Det är en handling född ur perspektiv och tro. Tron skapas ofta under er barndom och tas med in i vuxenlivet. När ni begrundar dessa energiers ytterligheter, och till och med förstår deras förkroppsligande inom er, kommer ni att inse att de inte existerar, de är skapelser, gjorda av människor. När ni börjar vakna och skifta perspektiv, då börjar ni ansluta inombords för att få tillgång till er inre kraft och intuition.

Er inre kraft och intuitionen från er själ och från Skaparen, kommer att dela de åtgärder med er som krävs för det ni ska uppnå på Jorden, eller kommer erbjuda er handlingar och situationer som kan tjäna er. Ni kan med intuitionens hjälp bedöma om dessa saker är rätt att göra, hur ni gör det bäst och mest sanningsenligt. Ni kan också bedöma utifrån er personlighet, ert ego eller till och med ert sinne, om det är rätt eller fel att göra. När ni följer er intuition och er inre kraft, då agerar ni bara. Detta agerande kommer från det Gudomliga, skaparens Gudomliga närvaro, som inspirerar er, fyller er med kärlek, fyller er med frid och fyller er med mod och styrka. Därför förkroppsligar ni och upplever det i er verklighet. Det är när ni uppnår detta som ni löser upp perspektiven angående om det är bra eller dåligt, rätt eller fel, sant eller falskt. Ni befriar då er själva och börjar existera i harmoni, i enighet, i gudomlig balans med Skaparen och upplever inre frid. Ni frigör er från dömanden, dess begränsningar inom er och era upplevelser på Jorden. Ni kan inte leva ett fulländat liv som Skapare om ni fortsätter att döma. Det som också kommer att ske är att ni börjar förlåta, ni förlåter er själva och de runt omkring er, ni förlåter Jorden. Ni förlåter Skaparen; alltså sker en djup och kraftfull healing inom er som är oerhört befriande. Genom denna process kommer ni att förstå att ni kan älska, älska villkorslöst, oavsett om det gäller ett förhållande, en vänskap eller till och med alla varelser. När ni älskar villkorslöst kan ni också behålla er inre styrka. Många själar eller många varelser på Jorden, tror ​​att man genom att älska villkorslöst förlorar sin styrka, men så är det inte. När ni älskar ovillkorligt får ni styrka, ni accepterar den, ni förkroppsligar den, ni agerar med den. Att observera, väcka och flytta dessa enkla perspektiv just nu under Uppstigningen, är oerhört viktigt. För att uppnå detta behöver ni helt enkelt observera er själva. Ni lägger märke till er själva; ni lägger märke till de tankar ni skapar, ni lägger märke till era handlingar. Då begrundar ni över gott och ont, rätt och fel, sant och falskt, och lägger märke till det i er verklighet.

Det är så mycket lättare att luta sig mot det bra och att fördöma det dåliga, men båda är dömanden. Det finns inget gott, det finns inget dåligt. Det finns endast Skaparen. Skaparen flödar genom er och vill agera genom er hela tiden i er verklighet. Det är inte så att ni måste ta på er en roll eller klä er i speciella kläder, för att bli Skaparen i aktion. Ni agerar redan som Skaparen och genom att skifta perspektiv, och genom att helt enkelt observera och lägga märke till, kommer ni per automatik att börja skifta perspektiv, så att ni kan förverkliga ert Skaparperspektiv. Ert Skaparperspektiv är nyckeln till 2021 och bortom, lägg märke till Skaparperspektivet inom er, så manifesterar ni det i er verklighet.

Detta är vår Uppstigningsgåva till er, och Jag, Ärkeängel Gabriel kommer att vara närvarande för att stödja er. Snälla kalla på mig, särskilt då det uppstår förvirring.

Min kärlek finns alltid med er.

Jag tackar er,

Jag är Ärkeängeln Gabriel

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...