Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, Juli 16:e, 2017

 

Shanta Gabriel ~ AA Gabriel ~ Kalla på oss ofta och föreställ er en bild av vingar från änglar som omsvepar er i ljus. Call on us often and picture the wings of Angels enfolding you in Light.

 

Kära hedrade

Att kalla på Änglar symboliserar inte svaghet, det visar styrka. Det krävs stort mod att fråga om hjälp. Det är en tanke-form i ert samhälle som säger att ni måste ”göra det ensam” om ni ska anses som ansvarstagande och mogen. Detta skapar dock stora bördor för er i er värld därför att det är så mycket att handskas med i det världsliga livet. Det är inte lätt att leva i en kropp på jorden, så assistans är nödvändigt för att leva ett lyckligare och mer harmoniskt sätt.

Ni kan inte leta efter svar till livets utmaningar i världen runt om er. Svaren och vägen igenom är i de högre frekvenserna tillgängliga i ljusets Sanning och Visdom. Detta är ljuset av Guds kärlek och det är trösten given av Änglar. När ni frågar om hjälp, Ljus och Kärlek flödar till er genast. Detta utökar er medvetna närvaro så ni kan se större sanning i varje situation. Det här mottagandet ger er frihet att agera i sätt som ni vet är ert högsta goda.

Ni är givna Änglavakter som är med er genom ert liv. De är alltid där för er att kalla på, att fråga frågor, och tilldela djupet av gemenskap som er själ strävar efter. Mänskliga vänner är inte kapabla att ge er er djupet, visdomen och styrkan som Änglarna kan ge er.

Om denna nivå av relation är något ni vill ha, kalla på Änglalika vänner nu. Det har aldrig varit en tid när Änglar är så nära och tillgängliga som de är just nu. Nuvarande är slöjorna väldigt tunna mellan världarna. Detta innebär att ni kan be och ta tiden att kalla närvaron av era guidade Änglar och de kommer vara där för er. Ni kan fråga efter tecken på bevis. Ni kan fråga att bada i deras kärleksfulla ljus. Allt detta kommer att hända. Men er önskan för en personlig relation är nödvändigt för att föra Änglarna i er medvetna närvaro. Detta är lätt för er att göra. Använd kraften av er fantasi och tillåt ert sinne att sväva i utökade sätt.

Släpp bördan att göra att det ensam nu. Kalla på Änglar ofta. Fråga efter hjälp i varje situation. Ni kommer bli hållen i tröstande vingar av kärleksfullt ljus och er väg kommer bli undanröjd.

Detta är ett Änglalikt löfte till er. Vi älskar er och välsignar er alltid. Kom ihåg:

Kalla på oss ofta och föreställ er vingar av Änglar som omsveper er i Ljus.

 

Översättare: Jonas Finn Larsson

 

 

 

 

You may also like...