Samtal #19 via AiA Maria, 6 februari, 2021

Samtal #19 via AiA Maria

 

Så hälsar vi er hjärtinnerligt välkomna till ett samtal om tiden som är i nu.

Vi bär stor glädje inför möjligheten till att mötas och kommunicera.Tack!

 

I nu vill vi lyfta upp kärleken!

 

Vi ser er strida för kärleken i sökandet efter gemenskap.

Vi ser mången av er knyta band med fasta knutar.

Vi ser mången av er kämpa för kärleken.

Vi ser besvikelse, förtvivlan och sorg.

Vi ser kärleken omvandlas till hat.

Vi ser förvanskningen av kärlekens rena klara essens.

Vi ser ensamhet i polaritet till gemenskap.

Vi ser ensamhet som i separation.

Vi säger er detta:-”Denna er ensamhet är en illusion skapad av trosföreställningar och tankesystem vars grund är byggd på rädsla.

Vi ber er reflektera över denna symboliska bild av grund val i rädsla.

Vi frågar er-Är det möjligt att bygga ja skapa en fast grund i balans i och ur rädsla?

Ur vårt perspektiv ser vi grunden skapad ur rädsla som ett ”gungfly” där människan gör allt för att hålla balansen helt utan rötter.

Detta ert ”gungfly” av gammalt -flyter på vatten. Vatten som i ert inre bär undermedvetet.Känslominnen skapar vågrörelser av olika styrka i ert inre. Tsunamis av magnitud är resultat när ni sparat, samlat och kvävt det ni i sanning är.

Ur vårt perspektiv är svaret ett nej på vår fråga. Rädslan bygger inga grunder men duger länge till att bygga murar av.

Vi väljer här att ställa frågan:-” Är det möjligt att nå upplevelsen av trygghet i gemenskap inbyggd bakom murar?”

Vi ser lidandet bakom. Vi vet och känner eder hjärtesorg och vi gråter med er.

Våra tårar bär i kraften förlösning, våra tårar är fria i kärlekens renaste yttersta essens.

I medkänslans famn är det för eder möjligt att gråta ut. Gråt!

När ni upplever överfullt så gråt ut, skrik ut, slå ut, släpp ut ja befria er från rädslans makt.

Tillåt allt komma ut. UT!

Vi säger eder detta:-”Människan har förväxlat kraft med makt. Makt över andra är förvanskad kraft. Se denna vår sanning och andas in den, andas ut den. Lev denna vår sanning, tänk den och tänj den så vänder ni åter till er egen kraft.

Kraften som i sanning är medkänsla.

Detta är en pusselbit till upplevelsen av splittring, separation och sorg.

Rädsla skapar beroende och begär efter förväntade resultat. I takt med att osäkerheten växer knyter ni än hårdare band ofta ända tills allt brister.

Ser ni bilden?

Kärlekens yttersta i sanning medkänsla kräver ingen motprestation.

Tänd ett ljus för det hjärta ni var och en bär. Tillåt er släppa tvingande band!

Vi tackar för nu och för ert inkännande lyssnade o sänder er glädje, frid, fred i kärleken ljus

Kärlek är allt som är!

På återseende

Tack!

 

 

 

 

Samtalen ur och i helande vibrationer via AiA Maria finns att lyssna på här:

https://www.poeter.se/Las+Bok?book_id=6258&writer_id=113046

 

Instagram: maria_den_fria

Du gillar kanske också...