Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 14 mars 2021

 

Shanta Gabriel för Ärkeängel Gabriel

den 14 mars 2021

”Plantera din Själs Trädgård”

Kära Ni!

Planterandet av er Själs Trädgård bjuder in Änglarnas Nåd till att jobba i ert dagliga liv. Denna fokuserade aktivitet visar på er önskan att sam-skapa vad ni behöver för att få skörda en mer överflödande framtid.

Dagjämningen är alltid ett ögonblick av Djupgående Balans – en tid för att på nytt analysera ert liv och att välja på nytt. Ni befinner er i Portalen för Dagjämningen från den 18-21 mars. När ni planterar tydliga intentioner för er mest bemäktigade framtid, så kan manifesterandet av era drömmar bli er nya verklighet.

Norra halvklotet kommer att uppleva vårdagjämningen onsdagen den 20 mars kl 05:37 EDT, vilket sparkar i gång en säsong med ny födelse och förnyelse. Ifall ni befinner er på södra halvklotet, så kommer planterandet av er inre trädgård nu att göra det möjligt för er att skapa ett vinterfokus som ska blomstra i sin rätta tid. Dagjämningen är den optimala tidpunkten för att plantera er personliga trädgård med kraftfulla intentioner inombords. Denna lägliga handling kommer att ge storslagna belöningar när ni brukar den rika och fertila jorden i er själ, höjer upp era tankar samt aktiverar nytt liv inuti och runtomkring er.

Dagjämningen är alltid ett ögonblick av djupgående Balans – en tid för att analysera ert liv och göra nya val. När ni sår tydliga intentioner för er mest bemäktigade framtid, så kommer manifesterandet av era drömmar bli er nya verklighet.

Vad innebär det att plantera er Själs Trädgård?

Det är verkligen mycket enkelt att plantera er personliga trädgård. Vilka är de egenskaper som ni mest av allt vill se manifesterade i ert liv? Vilka är era mål och drömmar för en glädjefylld framtid? Vad behöver tillgodoses så att ni ska känna er mer förverkligad och lycklig? Dessa är de frön som ni ska så i er varelses trädgård, för att ni ska kunna skapa en ny struktur för ert liv.

När ni sår fröna för tillväxt och förnyelse, så kan det vara ett roligt, kreativt och positivt sätt att förespråka ett glädjefyllt, överflödande liv. Beakta de saker som ni mest av allt vill att ska frodas i er inre trädgård. Kanske ni skulle vilja så de fertila fröna som leder till Överflödande Välstånd? Kanhända ni vill ge kraft till fröna för Harmoni i era samtliga relationer? Hur skulle det vara att plantera fröna för Hälsa och Välmående djupt i ert bas-chakra, så att de med iver och vitalitet kan växa?

Jorden för glädjefylld potential existerar inom er och väntar på att få er uppmärksamhet.

Är ni alltför upptagna för att plantera er Själs Trädgård?

Dessa vida upphöjda tankarna kräver förvånande nog mycket lite tidsåtgång under ert upptagna liv, fyllt av åtaganden och tidsfrister. I själva verket så kommer de små mängderna med tid som ni ger till planterande och att ge näring till er inre trädgård att betona varje område i ert liv med en riklig återbäring. Det har sagts att när en person tar ett steg i riktning mot det Gudomliga, så kommer denna Högre Kraft att ta tio steg mot er.

Låt er fantasi sväva när ni framkallar dessa magiska egenskaper i vilka ni önskar leva. Inget är alltför stort för er att drömma för att manifestera ett lyckligare liv. Medan ni ägnar er åt den här processen, så sam-skapar ni ett fält av obegränsad potential inom och runtomkring er. När ni drömmer stort och känner glädjen av det, så lyfts er vibrationsfrekvens upp och ert energifält expanderar. Detta möjliggör att dörrar öppnas, vilka ni inte har kunnat föreställa er att var möjliga. Det är ert öppna sinne och ett hjärta som är obelamrat av tvivel och självkritik som drar till sig ny tillväxt och evolution till ert liv.

Planterandet av er Själs Trädgård inspirerar ett stort stöttande från den synliga och osynliga världen, så att ni ska kunna leva livet på ett mer inspirerat sätt. När ni låter er själva vara en del av detta sam-skapande, så kan alla era behov med Nåd och Lätthet bli uppfyllda.

Hur ni ska plantera er Själs Trädgård

Eftersom varje projekt kräver en del tanke och planering, så gör det kreativt och roligt när ni påbörjar er inre trädgård. De visuella bilder ni väljer kommer i hög grad att betona er förmåga att manifestera dem. Det skulle kunna vara ett vackert konstverk med många färger, tidningsbilder eller en målning. Den form som er inre trädgård tar, kan vara ett mönster, likt en spiral som inspirerar er. Ni skulle kunna bestämma er för att bara göra en lista på de egenskaper av medvetande som ni vill uppleva i ert liv. Handlingen av att skriva hjälper er trädgårds energi genom att ta era drömmar från den inre till den yttre nivån.

Kreativitetens Änglar finns tillgängliga för att arbeta tillsammans med er i detta projekt och de kan inspirera er så att det blir roligt. När er inre kraft på detta sätt blir stimulerad, strömmar nytt liv in i ert sinne och hjärta och ni känner er upplyfta. Denna ökning av energiflödet attraherar ytterligare glädje och ni känner er lyckligare, vilket i sin tur för med sig fler kreativa idéer och en känsla av Välbefinnande. Ert liv kommer att börja förändras på överraskande sätt.

När ni ser att gamla tankemönster och handlingsmönster manifesteras och ni börjar känna att ni har fastnat i problematiska energier, se dem som kompost för er nya inre trädgård. Be Änglarna som jobbar i ert liv att hjälpa er med att dra upp dessa ogräs och transmutera gamla beteenden med Gudomligt Ljus. Detta hjälper till med att ge näring till er Själs trädgård med kärleksfull energi. Snart får ni se nya skott av annorlunda sätt att vara.

Gläd er i denna pulserande tillväxt i vetskapen om att när ni förhåller er annorlunda till gamla situationer, så får ni ta emot fräscha, positiva resultat i varje område i ert liv. Genom att varje dag fokusera lite grann på vad ni vill se manifesterat i ert liv, så tillhandahåller ni en ny struktur så att er inre trädgård blomstrar. Kom ihåg att när ni planterar fröna för ett nytt medvetande i er trädgård av Ren Potential, så jordar ni den Skapande Essensen in till Jorden. Genom denna gärning av att föra in underbara egenskaper av medvetande till er värld, så blir ni en bro från Himlen till Jorden.

Värm er i Solljuset av Gudomlig Upplysning

Er Själs Trädgård har underbar potential för att ge er det liv ni vill uppleva. Till och med villigheten att öppna upp er själv för nya tankar och beteenden drar till sig hjälp på sådana sätt som ni inte visste att existerade. Denna vackra trädgård som blomstrar inom er blir till en magnet för er nya själsgemenskap, eftersom många människor attraheras till er inre balans och glädje. På det här sättet sträcker sig er nya tillväxt och det frodande utrymmet inuti er ut för att välsigna världen. När er trädgård förverkligas, så märker ni att ert liv får näring på rikliga sätt.

Himlens Kompani väntar på att ni ska börja så dessa frön för ert nya liv. Värm er i solljuset av Gudomlig Upplysning. Andas djupt in det och låt det ge näring till den nya tillväxten inom er. Var medvetna om att Änglarna med glädje kommer att hjälpa er med att sålla bort de gamla sätten som inte längre fungerar, så att er trädgård ska frodas med nytt liv.

Ni är aldrig ensamma. Ni blir vägledda i och med att ni öppnas upp till ett nytt sätt att vara. Låt all hektisk verksamhet i ert liv vika undan när ny Balans och gudomligt inspirerad handling slår rot inuti ert livs trädgård. Den här enkla processen berikar ert livs syfte, så att era följande steg blir mycket tydliga.

Det förekommer ett blomstrande av nytt liv som börjar i ert hjärta och en ny balans som frodas i ert liv. Låt er själva bli inspirerade och få näring i och med att ni planterar er Själs Trädgård. Kom ihåg att när ni bemäktigar dessa upphöjda andliga egenskaper och planterar dem in i ert medvetande, så blir de levande energifält som framhäver varje område i ert liv.

När ni betraktar blomstrandet i Naturen runtomkring er, så kan det påminna er om att densamma nya tillväxten sker inom er självaste varelse. Ni är en dyrbar varelse, värd allting som ni strävar att få ta emot och därför få manifestera. Var djupt i ert hjärta medvetna om att allting är väl. Och så är det.

 

March 14, 2021, shantagabriel.com

https://tinyurl.com/49auvycb

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...